Opinmäestä vapautuu koulutiloja kun Päivänkehrän koulu palaa saneerattuihin tiloihinsa syksyllä 2017. Tiloja ei enää tulla käyttämään väistötiloina, vaan Espoon kansainvälinen koulu (EIS) saa lisää tiloja ja voi ensi syksynä aloittaa 3-sarjaisena (kolme rinnakkaisluokkaa), kuten alun perin on suunniteltukin. Suurpellon ja Henttaan suomenkieliseen kouluun meneville lapsille on tilat 12 ryhmälle ja 3 pienryhmälle. Päivänkehrän suurpeltolaiset jäävät Opinmäkeen, ryhmät on jo muodostettu siten.

Suurpellon väestönkasvu on nopeaa. Tämän vuoden alussa peruskouluikäisiä oli 312, ennusteen mukaan 2026  heitä on 1181. Kasvua on siis yli 800. Tämä merkitsee, että koulutiloista on jatkossakin pulaa. Suurpelto-Henttaan alueen lapsista 20% käy kansainvälistä koulua (EIS) ja 48% suomenkielisessä lähikoulussa.

Suurpellon lapset joutuvat vaiheittain siirtymään Olarin koulun tiloihin. Vuoteen 2021 asti 1–6 luokat ovat Opinmäessä, sitten koulu on täynnä.  Yläkoulu eli 7–9 luokat ovat Olarin koulussa. Sen jälkeen myös alakoulun ylimmät luokat sijoitetaan Olarin kouluun. Olarin lukio siirtyy Meri-Matin läheisyyteen 2021.

Vuonna 2026 tarvitaan lisää koulutilaa joko toteuttamalla Opinmäen kampuksen vaihe 2 tai laajentamalla Olarin koulua. Opinmäen vaihe 2 ei ole kaupungin nykyisessä investointiohjelmassa, eli se toteutunee vasta 2026 jälkeen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää lokakuussa miten koulut organisoidaan. Vaihtoehtoina on

1.    muodostaa Olarin koulusta ja Henttaa-Suurpelto alueen koulusta yhtenäinen peruskoulu
2.    perustaa Suurpelto-Henttaan alueen erillinen koulu, jolla ei kuitenkaan ole omaa rehtoria pienen koon takia.

Miten koulu nimetään? Pidetäänkö nimessä molemmat koulut? Vai olisiko koulu nimeltään Suurpellon koulu tai ehkä Lukupuron koulu?

Katso myös:

kehittämispäällikkö Juha Nurmen esittelemä aineisto Suurpelto-Olarin alueen koulupalveluista
suurpelto-henttaan-alueen-koulupalvelut-2017-asukasilta

sekä suomenkielisen opetuksen Matinkylä-Olarin ja Tapiolan aluepäällikkö Eeva-Kaisa Ikosen laatima muistio tilaisuudesta
henttaa-suurpelto-olari-huoltajatilaisuus-3-10-2016-muistio