N. 70 suurpeltolaista oli paikalla keskustelemassa Suurpellon kehityksestä 15.3.

About 70 Suurpelto recidents were present in a presentation and discussion about Suurpelto matters. A similar evening in English will be held later in the spring.

Kuulimme Suurpellon rakentamisen aikatauluista ja suunnitelmista. Paikalle oli saapunut kuutisenkymmentä alueemme kehityksestä kiinnostunutta suurpeltolaista keskustelemaan alueen kehittämisestä ja muista kysymyksistä. Vastaamassa asukkaiden kysymyksiin oli Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula. Myöhemmin keväällä pidetään vastaava englanninkielinen asukastilaisuus.

Pekka Vikkula kertoi Suurpellon rakentamisesta

Lillhemtin puiston ja Henttaan pientaloalueen välisen peltoalueen eli Suurpelto III kaava-alueen rakentaminen alkaa 2018. Ensimmäiseksi rakennetaan kadut ja vesi- ja viemäriputket. Alueelle tulee yhteys Opinmäen eteläpuolelta ja siltaa pitkin Lukupuron yli. Kun yhteys on valmis, Maakirjantie katkaistaan. Suunnitelmissa on joukkoliikenneyhteys Kuurinniityn kautta Espoon keskukseen. Viljelylavat siirtyvät uuteen paikkaan ehkä 2019, hiukan etelään.

Suurpelto IV ja V kaava-alueet, eli Opinmäen takaa Turunväylälle ulottuva alue, eivät etene, koska maankäyttösopimuksia ei ole tehty. Kaupungin tavoitteena on saada edes kunnallistekniikan rakentaminen alkuun. Kaavaan sisältyy katuyhteys Sinimäkeen (Kehä II:n ali), josta tulee yhteys Suurpelto III alueelle.

Suurpelto VI ja VII eli Nygrannaksen kaava sijaitsee Kehä II itäpuolella. Kaava-ehdotus on menossa kaupunkisuunnittelulautakuntaan 27.3.2018. Lähialueen asukkaat ovat vastustaneet kaavaehdotukseen sisältyvää rakentamismäärää ja kerrostaloja.

ICON-partners on saanut rakennusluvan Suurpellon keskuksen pohjoispuolelle rakennettavalle kokonaisuudelle, johon kuuluu tornitalo ja matalampia rakennuksia. Rakentaminen alkanee 2018.

Keskuksen länsipuolelle, Suurpellon puistokadun varteen tulee neljä taloa, joista yksi on Espoon asuntojen kohde. Näistä kolme käynnistynee tänä vuonna.

Suurpellon päiväkodin viereisen tontin suunnittelu etenee. Rakentaminen alkanee 2019.

Piilipuuntien ja Maakirjantien kulmauksen tontti on kaavoitettu pientalotuotannolle. Omistajat VVO ja Asuntosäätiö eivät rakenna pientaloja, joten tonteille etsitään uutta omistajaa.

Lukutorin vieressä oleva keskeneräinen kohde on Nuorisosäätiön tontti. Rakentaminen tuskin edistyy nopeasti, koska säätiön toiminnassa on epäselvyyksiä. Kaupunki ei ole löytänyt keinoja rakentamisen nopeuttamiseen.

Kauppakeskuksen toisen vaiheen aikataulu on auki. NCC on myynyt kauppakeskuksen ensimmäisen osan Niamille, joka ottanee vastuun myös toisesta vaiheesta.

Oranssien 110 Kv:n sähkölinjojen lähelle on rakenteilla kaksi muuntamorakennusta.

 

Keskustelua ympäristön viihtyisyydestä

Kaupungilla on olemassa suunnitelmat Lukutorin rakentamisesta. Sen toteuttamista on lykätty viereisen Nuorisosäätiön tontin rakentamisen takia. Nuorisosäätiön toiminnan epäselvyyksien vuoksi torin rakentamisten aikataulu pitää miettiä uudestaan. Lukutori on suunniteltu ykkösluokan puistoksi Suurpellon sydämessä.

Puistokatujen eteläpää on jo rakennettu. Uudet rakentamiskohteet tarvitsevat tilaa työmaakopeille ja laitteille, joten muiden osien kunnostaminen tehdään sitä mukaa kuin rakentaminen sallii.

Lukupuron parantamista on pohdittu useasti. Ongelmana on hidas virtaama ja savipohjainen uoma. Kohtuuhintaista ratkaisua uoman rakentamiseen ei ole löydetty. Osmankäämiä on leikattu säännöllisesti kasvun hidastamiseksi. Lukupuroon on istutettu Henttaan ja Mankkaan puolella taimenia. Asukkaiden kannattaisi aktivoida aiemmin toiminut Lukupuroryhmä jälleen.

HSY:n alueelliselle jätepisteelle tulisi löytää uusi paikka esim. kauppakeskuksen pihasta. Ympäristö on epäsiisti ja tyhjennysväli liian harva. Asia on Suurpellon Markkinoinnin markkinointipäällikkö Netta Savingon työlistalla. Suurpelto-seurakin on tästä yhteydessä uuteen omistajaan ja HSY:hyn.

Keskusteltiin roskaamisesta ja imujätejärjestelmästä. Vikkula totesi, että jätejärjestelmää valvotaan 24/7 ja siinä on ollut erittäin vähän ongelmia. Ongelmat syntyvät asukkaiden välinpitämättömyydestä, kun roskat jätetään ulos ja ahdetaan pussit liian täyteen. Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteys taloyhtiön huoltoon. Luukut pitää myös muistaa sulkea kunnolla, muuten imu ei toimi.

Koirapuisto rakennetaan tänä keväänä. Puisto tulee Kehä II:n varteen Rakkauden puutarhan taakse.

 

Palveluista

Alueelle kaivataan apteekkia ja kotiruokaa tarjoavaa lounaspaikkaa. Selvitetään saako koululta ostaa ruokaa ulos tai käydä koululla ruokailemassa.

Hoivakoti Kaislan alakertaan Suurpellon puistokatu 14–16 tulee Subway-ravintola.

Sähköisistä infotauluista on saatu uusi toimittaja, jonka järjestelmän avulla ilmoitukset saa myös älypuhelimeen. Ratkaisu on myös nykyistä halvempi. Nykyisen kustannus on luokkaa 50 e/kk/porras. Sähköiset ilmoitustaulut helpottaisivat huomattavasti viestintää. Tauluissa on tila taloyhtiön ilmoituksille, tapahtumailmoituksille, joukkoliikenteen aikatauluille ja paikallisten yritysten mainoksille.

Joukkoliikenneyhteydet ovat parantuneet metron aloitettua. Vuorovälit ovat varsinkin työmatkalaisille ja päiväsaikaan hyvät. Uutena on tullut yhteys Espoon keskukseen (118).

Suoraa yhteyttä Jorviin toivottiin. Ruuhka-aikoina bussit ovat aika täynnä. Toiveita yhteyksien tai vuorotiheyksien parantamiseksi kannattaa tehdä joko HSL:lle, Suurpellon markkinoinnille tai Suurpelto-seuralle.

Opinmäki II eli lisäkuutio sisältyy arkkitehtisuunnitelmiin. Sen toteuttaminen sisältyy kaupungin 10-vuotissuunnitelmiin eikä siis ole toteutumassa lähivuosina. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kansainväliselle koululle tulee lisätiloja Otaniemeen.

Opinmäen tilat ovat käytettävissä iltaisin ja ne sopivat monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hinnat ovat kohtuulliset ja niitä on porrastettu siten, että halvimmat hinnat ovat paikallisille ei-kaupallisille toimijoille ja asukkaille. Hinnat ja varausjärjestelmä löytyvät netistä opinmaki.fi.

Talojen palvelueteistiloja ideoitiin ja testattiin aikoinaan Suurpelto-projektissa, esim. kylmäketjun riittävyyttä ruokatarvikkeiden kotiin toimituksissa. Nyt käyttönä voisi olla esim. pop up -palvelut, jotka tulisivat asukkaiden lähelle, esim. hieroja, pyörien korjaus, myyntipiste. Ongelmana on, että tilat ovat taloyhtiöiden hallinnassa ja yhtenäistä varausmenettelyä ja pääsyn hallintaa ei ole.

 

Yhteystietoja

Suurpellon markkinointi: netta.savinko@espoo.fi, suurpelto.fi
Opinmäki palvelukoordinaattori jere.juutilainen@espoo.fiopinmaki.fi
Suurpelto-seura: info@suurpeltoseura.fi, suurpeltoseura.fi
Tekninen ja ympäristötoimi, asiakaspalvelu, puh. 09 816 25000

Voit antaa palautetta (esim. jos roskis täynnä) Trimble feedback -älypuhelinsovelluksella, katso ohjeet http://app.trimblefeedback.com/fi.