Perinteinen roskatalkoopäivä on tänä vuonna lauantaina 13.4. klo 10–14. Kerätään yhdessä roskat puistoista ja tienvarsilta! Roskapihtejä ja säkkejä klo 10 alkaen Kennolta. Ahkerille kerääjille Suurpelto-seuraa tarjoaa talkookahvit ja pientä purtavaa, lapsille mehua.

Tehdään yhdessä ympäristöstämme kaunista!

__________________
Let’s pick together the trash away from parks and roadsides on Saturday 13 April at 10–14. Trashpickers and bags from Kenno. Coffee and snacks in Kenno after picking. Let’s make our environs nice together!