Mitä haluaisit Suurpellossa tapahtuvan ensi vuonna? Vastaa kyselyymme 27.11.2019 mennessä: suomi – English – svenska – на русском – eesti keelel

Kerro mitä kaikkea Suurpellossa voisi tapahtua ensi vuonna!  Käytämme ideoita toiminnan suunnitteluun. Vastaa kyselyymme 27.11.2019 mennessä. Se vie vain noin minuutin. Linkki kyselyyn alla.

Tell us your ideas about what could happen in Suurpelto next year. We use the ideas for planning our activities. Answer the one-minute questionnaire latest 27 November.

Berätta dina idéer om vad kunde hända i Storåkern nästa år! Vi planerar evenemang för nästa år och använder gärna också dina idéer. Svara på enkäten senast den 27 november. Det tar bara ca. en minut.

Какие интересные мероприятия ты хотел бы видеть в нашем районе в следующем году? Расскажи, пожалуйста, нам.  Ваши идеи будут использованы в планировании деятельности следующего года. Ответь пожалуйста на вопросы не позже 27го ноября.

Avaldage ideid, mis võiks toimuda Suurpeltos järgneval aastal! Kasutame ideid ürituste korraldamisel. Vastake küsimustele hiljemalt 27.11.2019.

https://link.webropolsurveys.com/S/A0CB1CB2BAFBDE37