Elämme poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen takia. Noudatamme ohjeita emmekä järjestä kokouksia tai asukastilaisuuksia.  Haluamme kuitenkin hoitaa mahdollisuuksien mukaan Suurpelto-seuran asioita ja etsiä uusiakin tapoja toimia. Nyt toteutamme kevätkokouksen sähköpostin välityksellä. 

Suurpelto-seura ry:n säännöissä todetaan, että ”yhdistyksen kokoukseen ja yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on ilmoitettava etukäteen hallituksen kokouskutsussa esittämällä tavalla”. 

Suurpelto-seuran hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 kevätkokous pidetään etänä sähköpostin välityksellä. Syynä tähän on Suomen hallituksen poikkeusoloja koskevat määräykset, jotka kieltävät yli 10 henkilön kokoontumiset. 

Ohessa on kokouksen esityslista, johon on kirjattu päätösesitys kustakin asiasta.

Kokouksen asiakirjat eli tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja toimintakertomus ovat luettavissa täällä.

Mikäli osallistuja haluaa lisätietoja tilinpäätöksestä, kyselyihin vastaa rahastonhoitaja Erkki Castrén (erkki.castren@suurpeltoseura.fi, 050 339 5948). Mikäli osallistuja haluaa lisätietoja toimintakertomukseen liittyvistä asioista, kyselyihin vastaa puheenjohtaja Eira Mononen (eira.mononen@suurpeltoseura.fi, 0445100134).

Kokous alkaa viikon kuluttua kutsun lähettämisestä.  

Kokous kestää viikon eli 28.3. – 3.4. välisen ajan.

Kokoukseen osallistujat ilmoittavat sähköpostilla sihteeri Kaarina Saloselle (kaarina.salonen@suurpeltoseura.fi ) osallistuvansa kokoukseen. 

Osallistujat voivat kokouksen keston ajan jättää kommentteja ja ehdotuksia kokouksen asioihin. Kommentit tulee lähettää osoitteeseen kaarina.salonen@suurpeltoseura.fi

3.4. jälkeen jätettyjä esityksiä ei oteta huomioon.

Hallitus kokoaa tehdyt ehdotukset ja jakaa ne kokoukseen osallistuville sähköpostilla. Mikäli esityksistä pitää äänestää, sihteeri ilmoittaa äänestyksestä osallistujille. Osallistujilta pyydetään kannanottoa puolesta tai vastaan sähköpostitse. Eniten kannatusta saanut ehdotus voittaa. Ääntenlaskijat varmistavat tuloksen. 

Sähköisen kokouksen päätösvaltaisuus todetaan siinä vaiheessa, kun kokous päättyy, jolloin todetaan, kuinka moni on osallistunut keskusteluun ja päätöksentekoon. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa riittää, kun yksikin jäsen on paikalla. 

Sihteeri laatii keskustelujen pohjalta pöytäkirjan, jonka pöytäkirjantarkastajat tarkistavat. 

Hyvää kevättä kaikille, yhdessä selviämme!

Eira Mononen

Suurpelto-seura ry
Puheenjohtaja
044 5100 134
eira.mononen@suurpeltoseura.fi

Suurpelto-seura kannustaa asukkaita aktiiviseen kaupunkilaisuuteen.
Seuraa netistä ajankohtaiset asiat, osallistu ja tee arjestasi viisaampaa.