Kuukausi: toukokuu 2020

Henttaan liikenneyhteyksistä

Suurpelto-seura on jättänyt vastineen Henttaan liikenneyhteyksistä 27.1.2020 tehtyyn valtuustoaloitteeseen . Suurpelto-seura ry haluaa tuoda vastineessaan esiin seuraavat näkökulmat  valtuustoaloitteessa tehtyihin ehdotuksiin.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että

  1. ’Henttaa on jäämässä liikenteellisesti sumppuun muuttuvien tiejärjestelyjen vuoksi. Espoon valtuusto hyväksyi kokouksessaan 21.11.2016 Suurpelto III-kaavan, jossa vanha Lillhemtintien ja Maakirjantien pää muutetaan kevyenliikenteen väyläksi ja korvaava tieyhteys järjestetään pohjoiseen Suurpellon kautta. Järjestely on siirtänyt liikenteen kulkemaan Opinmäen koulun vierestä. Tämä on huono ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että sujuvuuden näkökulmasta. Jatkossa alueen asukasmäärä tulee kasvamaan merkittävästi ja vaikeuttamaan tilannetta entisestään.’

1.1. Vastine:

Suurpellon kaavoituksessa tai rakentamisen määrässä ei ole tapahtunut oleellista muutosta Suurpelto III -kaavan hyväksymisen jälkeen. Alueella on vuosien 2018-1019 aikana toteutettu kaavassa hyväksytyt tieyhteydet, jotka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2019. Ennen uusia liikennejärjestelyjä Suurpellon alueella tuli voimaan 30 km alueellinen nopeusrajoitus.

Maakirjantie on kapea ja aivan asutuksessa kiinni, joten liikennettä ei voi turvallisesti ohjata takaisin tälle reitille. Suurpelto III asemakaava luo Lillhemtin puistosta ja keskuspuistosta yhtenäisen kokonaisuuden, joka palvelee niin suurpeltolaisten kuin henttaalaistenkin virkistystä ja yhdessäoloa. Asemakaavassa on ohjeellisesti osoitettu paikka myös viljelylavoille Maakirjantien jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän varressa. Viljelylavat ovat nyt väliaikaisella paikalla ja joutuvat väistymään rakentamisen tieltä.

Henttaalle on ennen tätä uutta liikennejärjestelyä ollut käytössä yksi reitti, Maakirjantie-Lillhemtintie. Uuden liikennejärjestelyn myötä tilanne pysyy ennallaan: Henttaankaaren kautta yksi reitti.

Matkan pituuteen on tullut hieman muutosta riippuen siitä mihin suuntaan autoilija on menossa. Lillhemtintien risteyksestä Lukusolmuun on nyt matkaa 1,5 km kun ennen oli 1,6 km. Henttaankaaren ja Suurpellontien risteykseen Henttaankaarta pitkin matkaa on nyt 2 km kun ennen oli 1 km. Matka-aikana tuo 1 km jäänee alle 5 min.

Uusi liikennejärjestely on ollut käytössä alle 4 kk. Pahimmat vaaratilanteet koulun luona ja myös joukkoliikennekadulla (Suurpellon puistokatu – Henttaan puistokatu) aiheuttavat autoilijat, jotka eivät noudata nopeusrajoitusta eivätkä myöskään piittaa liikennesäännöistä.

Koulun luona turvallisuutta on mahdollista parantaa noudattamalla nopeusrajoitusta ja varovaisuutta. Tarpeen vaatiessa lisätään nopeusvalvontaa ja asennetaan koulun luo liikennevalot. Rakentamisen aiheuttamaa liikennemäärää on mahdollista supistaa, kun vuoden 2020 aikana rakennetaan uusi yhteys, Kyläsepäntie, pohjoisesta.

Suurpelto-seura ry vastustaa Suurpelto III asemakaavan muuttamista ja Vähä-Henttaatien avaamista. Pidämme tärkeänä, että Opinmäen koulukeskuksen liikenneturvallisuus varmistetaan. Keskeinen osa tässä on nopeuksien noudattaminen ja suunniteltujen katuyhteyksien toteuttaminen ja niiden käyttäminen.

Valtuustoaloitteessa todetaan myös:

2.’Myös bussiyhteydet Helsingin keskustaan Henttaalta ovat heikentyneet merkittävästi viime vuosina metron liityntäliikenteen käynnistymisen myötä. Uuden tielinjauksen kautta Matinkylään kiertävällä bussilla 133 matka-aika Kamppiin muodostuu noin tunnin mittaiseksi ja vaihtoehtoinen linja 118B ei aja Henttaalle asti, vaan jää Suurpeltoon. ’

2.1. Vastine:

Bussilinjan 133 matkan pituus Henttaalta Klariksen pysäkille on kasvanut uuden liikennejärjestelyn myötä 1,1 kilometristä 1,8 kilometriin. 700 metrin matkan lisäys ei vaikuta olennaisesti bussin 133 matka-aikaan. Bussi 133 käyttää joukkoliikennekatua Suurpellon puistokatu – Henttaan puistokatu.

Bussin 118B päätepysäkin siirto Henttaalle on hyvä asia. Vuoden kuluttua linja 118B kulkee joka tapauksessa Henttaan kautta Kuurinnniittyyn.

Suurpellosta kulkee tiheästi vuoroja metroasemille.
Ehdotamme, että kaupunki esittäisi HSL:lle, että Henttaalle sijoitetaan kaupunkipyöräasema, jolloin Henttaalta pääsee nopeasti liityntäliikenteen pysäkeille.

Eira Mononen                                          Kirsti Strömmer
Puheenjohtaja                                          Varapuheenjohtaja
Suurpelto-seura                                       Suurpelto-seura
eira.mononen@suurpeltoseura.fi           kirsti.strommer@suurpeltoseura.fi

Maalaustalkoot pe 8.5.

In English below // Tule maalaamaan Lukutorin viereisen tontin vaneriaitaa pe 8.5. klo 9 alkaen. Noudatamme turvavälejä!

Maalaamme aitaan nyt pohjavärin ja lisäämme myöhemmin ornamentit. Maalaus on normaalia telausta ja aikuisille sopivaa työtä. Me huolehdimme suojavarusteista ja tarjoamme talkoolaisille talkooeväät.

Maalaus tapahtuu klo 9 ja 16 välillä. Pääsetkö koko päiväksi tai ehkä puolikkaaksi? Kuulisimme mielellämme, miten voisit osallistua – kerro sinulle sopiva aika sähköpostilla info@suurpeltoseura.fi.

Toisessa työpajassa 27.5. (aikaisempi 15.5. siirtyi ilmojen takia) painamme aitaan ornamentteja, ja elokuussa aita täydennetään Suurpellon koululaisten ja päiväkotien sekä Espoon kuvataidekoulun toteuttamilla hahmoilla. Elokuussa jatkamme myös ornamenttien painamista asukastyöpajoissa.

Nyt maalataan Lukutorin puoleinen aita yhdellä värillä ja Henttaan puistokadun puoleinen aita kahdella toisiinsa osin liukuvalla värillä. Liukuvärimaalauksessa meitä tulee opastamaan Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija Niko Riepponen. Turvavälit huomioiden yhtä aikaa mahtuu työskentelemään siis maksimissaan 10 maalaajaa.

Mikäli 8.5. sataa tai aita on märkä, yritämme ma 11.5. uudestaan.

Tuleeko Suurpeltoon maailman kaunein rakennusaita? Yritetään ainakin 😊

Yhteistyössä Suurpelto-seura, Espoon kuvataidekoulu, Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija, Suurpellon päiväkodit ja koulut sekä Suurpellon asukkaat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Come and paint with us the fence by Lukutori on Friday the 8th!

We need some more painters (adults) to paint the fence by Lukutori and Henttaan puistokatu. We are now painting the undercoat colour, and later ornaments will be added.

We are ver happy if you were interested! The painting hours are 8 May from 9 am to 4 pm. Let us know if you could attend the whole day or just some hours: info@suurpeltoseura.fi.

We continue by printing an ornament pattern to the fence on 27 May at 2 pm. 

We will mind the safety distance!

© 2022 Suurpelto-seura

Theme by Anders NorenUp ↑