Suurpellon historian toinen Suurpeltojuoksu järjestetään Espoo-päivänä la 29.8. klo 11-13.

Juoksureitti kulkee Suurpellon ympäri ja on 4 km pitkä. Voit juosta kierroksen (4 km) tai kaksi (8 km).

Alla on kartta reitistä. Reitti on merkitty puna-valkoisella huomionauhalla. Reitillä kadun ylityspaikoissa (4) on liikenteenohjaajat, samoin kevyen liikenteen solmukohdissa.

”Suurpellon hitaat juoksijat” osallistuvat juoksuun ja kannustavat kaikkia kynnelle kykeneviä osallistumaan Toiseen Suurpeltojuoksuun.

Lähtö ja maali ovat Opinmäen koulun pihalla, jossa merkkinä on Suurpelto-seuran oranssi teltta. 

Käsiajanotto. Maalissa ja toiselle kierrokselle lähtijöille on tarjolla vettä, mehua ja banaania. Emme vakuuta juoksijoita, joten jokainen juoksee omalla vastuulla.

Osallistuminen on maksuton. Toivomme ennakkoilmoittautumista osoitteeseen info@suurpeltoseura.fi. Ilmoita nimesi ja kumman matkan juokset (4 tai 8 km). Voit ilmoittautua myös paikan päällä viimeistään klo 10.40.

____________________________________________________________________

Second Suurpelto Run will be organised on Espoo Day Sat 29 August starting at 11.00 am.

You can run one round (4 km) or two rounds (8 km) around Suurpelto 4 km. The route is shown on the map below. It is marked with red and white pointing tape. We have watchers conducting the traffic in places the route is crossing the street (four), also when crossing the pedestrian zone.

”Suurpellon hitaat juoksijat” (”Slow runners in Suurpelto”) are also participating and encouraging all residents of Suurpelto to participate in the Suurpelto Run.

Start and Finish are located in Opinmäki school yard where you’ll find the orange tent of Suurpelto-seura Association.

Manual timing for runners. We offer water, juice and bananas for runners after running or in half way of two-round run. Runners are not insured by the organiser, so everybody runs on his own responsibility.

Participating is free of charge. We are waiting for your advance registration via info@suurpeltoseura.fi, give your name and the length you intend to run (4 or 8 k)m. You can register for running also in Opinmäki yard at our tent latest at 10.40 oclock.


JUOKSUREITTI / THE ROUTE

Suurpeltojuoksu 29.8.2020 - reitti