Kuukausi: lokakuu 2020

Kysy Suurpellosta!

Löydät etänä  26.11. pidetyn Suurpellon asukasillan tallenteen tästä artikkelista. Asukasillassa Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula esitteli mm. Suurpellon rakentamisen vaihetta ja vastasi asukkaiden kysymyksiin.
Linkki illan tallenteeseen tässä.
__________________________________
Nostokurkia kurkottaa Suurpellossa. Mitä tänne
rakennetaan seuraavaksi? Miten asukasmäärät kasvavat? Miten katuverkko ja joukkoliikenneyhteydet kehittyvät? Mikä asia sinua nimenomaisesti kiinnostaa?

Osallistu etäasukasiltaan torstaina 26.11. klo 18-19.30
Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula kertoo ja vastaa kysymyksiin.

Koronan takia asukasilta idetään etänä, mutta mukaan liittyminen on helppoa! ILMOITTAUDU mukaan osoitteeseen suurpelto2016@gmail.com viimeistään tiistaina 24.11. Saat sähköpostiisi linkin kokoukseen.

Voit laittaa Netalle KYSYMYKSIÄ myös etukäteen!

Asukasillan jälkeen n. klo 19.30 pidetään Suurpelto-seuran sääntömääräinen syyskokous myös verkossa. Olet tähänkin tervetullut! Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ovat täällä.

Virkamiehiä puistokävelyllä

Suurpelto-seura kutsui Espoon kaupungin virkamiehiä kävelylle Suurpellon puistokadun päästä päähän. Tarkoitus oli keskustella mm. liikenneturvallisuudesta, aikatauluista ja ympäristön kohentamisesta.

Tässä muistio kävelyltä:

Suurpellon puistokatu -kävely 1.10.2020 klo 16-17.30

Mukana Espoon kaupungilta Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula, projektipäällikkö (infra) Pasi Marjamaa, vihertyöpäällikkö Paula Finer, osallisuusmuotoilija Marko Pesonen, liikennesuunnittelija Salla Mäkelä ja arkkitehti/kaavoitus Aila Valldén sekä Suurpelto-seurasta Eira Mononen, Kirsti Strömmer, Pekka Kinnunen, Marja Korpimäki ja Leila Heimonen.

  1. Opinmäen lasten turvallisuus

Rakennustyömaat aiheuttavat haittaa, koska jalkakäytäviä on työmaan käytössä. Laajoja alueita on rajattu aidoilla, jotta jalankulku suuntautuisi turvallisille reiteille. Tilanne on väliaikainen ja jatkuu noin vuoden ajan.
Kaavasuunnittelussa on otettu huomioon alueen liikennemäärät.
Alikulkua tänne ei pysty enää toteuttamaan (esitetty kh:ssa tutkittavaksi) eikä töyssyjä katuihin toteuteta.
Henttaankaaren nopeus nostettaneen 40 km:iin tunnissa.
Joukkoliikenneyhteyden rakentaminen Kuurinniittyyn alkanee 2021 keväällä.

Lukupuron länsipuolella olevasta kiertoliittymästä pohjoiseen rakennetaan uusi katu Stensintielle asti. Se muodostaa kokonaan uuden yhteyden Suurpellon alueelta nykyisen Henttaankaaren yhteyden lisäksi. Suurpelto III -alueen ja Suurpellon pohjoisosan rakentuminen lisää liikennemääriä myös Opinmäen koulun kohdalla, mutta liikenne-ennusteen mukaiset liikennemäärät on huomioitu katujen suunnittelussa. Lillhemtin pientaloalueen osuus kokonaisliikennemäärästä on pieni.

Todettiin, että puistokadulla on paljon läpiajoliikennettä kieltomerkeistä huolimatta. Tarvittaisiin poliisin valvontaa.

  1. Sanakadun ylittävän kevyen liikenteen turvallisuus

Hausian työmaakontit muodostavat näkemäesteen Henttaan puistokadulta Sanakadulle kääntyville. Lapset kulkevat kouluun konttien takana olevaa kevyen liikenteen väylää. Pekka Vikkula ottaa Hausian kanssa esiin konttien siirtämisen, jolloin näkyvyys paranee.

Liikenteenhallintayksikkö vastaa väliaikaisista liikennemerkeistä. Tässä voisi olla varoitus pyöräliikenteestä.

Rakennus Petäjän kontit on jo siirretty niin, että näkyvyys parani.

  1. Henttaan puistokadun hiekkakenttä ja kierrätyspiste

 Alue on erittäin epäsiisti ja roskainen.

Asukkaat haluavat kierrätyspisteen pois. Kierrätyspisteestä vastaa HSY / Rinki Oy. Alue on katualuetta, joten kaupunki on antanut väliaikaisen luvan sijoittamiselle. Eero Haataja ilmoitti, että lupa on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Kierrätyspiste tulisi siirtää kauppakeskuksen pihaan, jossa se olisi luontevien kulkureittien varrella. Tästä on keskusteltu pitkään. Toivottiin, että Pekka Vikkula vaikuttaa kauppakeskukseen asian saamiseksi päätökseen.

Sanakadun pohjoispuolinen kortteli tulee esirakennettavaksi murskepintaisena (sora) esim. väliaikaiseen pysäköintiin ja rakennustyömaiden työmaakoppien käyttöön muutamaksi vuodeksi, kunnes asemakaavan muutos edistyy tulevaisuudessa. Alue otetaan työn alle, kunhan Lukutori on valmistunut. Se siistitään ja tehdään reunakivet, jolloin alueelle voi ajaa vain parista kohdasta.

Suurpelto-seuran ja virkamiesten puistokävely 1.10.2020        Puistokävely virkamiehet Suurpellossa 1.10.2020

  1.  Lukutori

Lukutorista tulee hieno puisto. Kiitokset kaupungille, kun sitä rakennetaan korkeatasoisena.

Lukutorin kohdalle tulee vain yksi ajorata, kaksi ajokaistaa, ja katuosuuden läpiajo on vain joukkoliikenteelle. Suojatiet tulevat Lukutorin etelä- ja pohjoisreunojen kohdilta, kun tori valmistuu. Ajokieltomerkin pitäisi olla Lukukadun kulmassa eikä vasta torin jälkeen.

  1. 5. Bonavan talojen edusta ja Suurpellon puistokadun puuttuvat puut

 Bonavan viimeinen talo valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Tämän jälkeen katualueeseen kuuluva puistomainen osa rakennetaan, eli rakentaminen alkaa keväällä 2021. Nykyisen suunnitelman mukaan bussipysäkin taakse tulee kadun suuntainen puuistutusrivi. Paula Finer lähettää Suurpelto-seuralle alueen suunnitelman.

Suurpellon puistokatu 8 –14:n kohdalta puuttuu 10 kpl istutettavia puita sekä metalliset runko- ja juuristosuojat. Puuistutukset tehdään loppuvuoden aikana (kaupungin katukunnossapito).

Keskusteltiin kävelyreitistä Suurikselta Suurpellon puistokadulle. Reitti on piha-aluetta, mutta toivottavasti jää käyttöön. Kaavassa yhteyttä ei ole, koska Suuriksen pääsisäänkäynnin piti alun perin aueta Kynäniekan pihan aukion eli keskustakorttelin suuntaan.

  1. 6. Suurpellon puistokadun alun rakennusjätteet ja pusikkopysäköinti

Asuntosäätiö ja Kojamo omistavat tontit. Näiden tonttien kaavoituksen on tarkoitus alkaa vuonna 2021, mikäli palvelukortteleiden osalta aloitetaan tästä korttelista.

Puistokadun ja Kynäkadun kulmaan voisi rakentaa pienimuotoisen BMX-radan talkoilla. Seura on tarvittaessa yhteydessä tontin omistajaan. Pohjoisemman määräalan M514 omistaa Asuntosäätiö ja eteläisemmän M513 Kojamo Oy.

Pusikkoon pysäköidyt autot ovat turvallisuusriski, koska ajavat alueelle ja pois liikennesääntöjen vastaisesti suojatien kautta. Tavoitteena on, että ko. pusikkopysäköinti suljetaan. Aila Vallden ottaa asian puheeksi Asuntosäätiön ja Kojamon kanssa pidettävissä hankekokouksissa.

Yksityisten kiinteistöjen osalta rakennetun ympäristön valvonta kuuluu rakennusvalvonnalle, joka resurssien puutteen vuoksi lähinnä reagoi tehtyihin valituksiin. 

  1. 7. Suurpellontien kiertoliittymä

Liittymässä on haluttu tuoda esiin Suurpellon historiaa viljelyskäytössä. Alun perin liittymässä piti olla rantavehnää. Nyt kastikas on vallannut suuren osan alueesta ja se on sinällään kaunis. Osa alueesta on täynnä ohdakkeita. Paula Finer lupasi, että ohdakkeet kitketään ja heinä niitetään syksyllä ja keväällä kylvetään paljaammille alueille kastikasta.

Seura voi kitkeä alueen kerran kesässä.

Kiertoliittymässä voi heinän seassa kasvaa peltoihin sopivia ja hyönteisiä houkuttelevia kukkia.

  1. Muuta

Kortteli 21037 Sanakadun eteläpuolella on kaupunkirakenteellisesti perusteltu suhteellisen tehokkaan rakentamisen paikka. Toistaiseksi rakentamattomalla alueella on ollut erilaisia lintuja, joista on valmisteilla valokuvanäyttely. Väliaikaista lintujen katselua voi helpottaa karsimalla pensaikkoa.

Kävelyn päätteksi pistäydyttiin myös Hans Floorin puistossa katsomassa ”perhoskumpua” ja sen kukkaistutuksia. Suurpelto-seuran porukka on istuttanut ja hoitanut kukkia. Kaupunki poisti alta vanhan heinikon ja toi uutta multaa. Kukista on tullut ohikulkijoilta paljon kiitosta.

Suurpelto-seuran ja virkamiesten puistokävely 1.10.2020