Suurpelto-seuran hallituksessa 19.11.2020 keskustelimme pitkään Opinmäen turvallisuudesta ja ehdotetusta Vanha Lillhemtintien avaamisesta ja yritimme edelleen miettiä rakentavia ratkaisuja. Opinmäen turvallisuusasiat ovatkin kaupunkiteniikan keskuksessa jo suunnittelussa etenemässä vauhdilla.

Opinmäen turvallisuus
 
Listasimme toimenpiteitä, joilla mielestämme turvallisuutta Opinmäen kohdalla voidaan parantaa. 

Lisätään saattoliikenteen jättöpaikkoja. Tuon Henttaankaaren lisäksi Hemtebynkadun päähän mahtuisi hyvin saattoliikenteelle paikkoja. Lisäksi erityisesti EISin ala-asteen oppilaiden vanhemmat voisi ohjata käyttämään Opinmäen parkkipaikkoja ja viemään lapset sieltä turvallisesti kouluun. Tällä hetkellä osa odottaa saattopaikalla ja varmistaa, että lapsi pääsee kouluun, osa saattaa lapsen kouluun asti. 

Työmaan raskas liikenne aiheuttaa jonkin verran haittaa eli osuu aamuruuhkan aikaan. Voisiko Opinmäen kohdalla olla väliaikaisesti raskaan ajoliikenteen ajoja rajoittaa klo 7.30 – 8.30 eli vilkkaimman saattoliikenteen ajan.

Voisiko kiertoliittymässä olla väliaikaiset liikennevalot jalankulkijoille? Tai onko olemassa liiketunnistimella syttyviä valoja, jotka voitaisiin kohdentaa suojatielle ja näin pimeänä aikana paranisi näkyvyys. Pienet lapset myös helposti jäävät pimentoon työmaa-aitojen taakse, jolloin kirkas valo suojatiellä kertoisi lapsen olevan tulossa.

Rakennetaan Poppelikujan kohdalla oleva suojatie korotetuksi. Tätä ylitystä käyttävät monet Suurpellosta tulevat lapset. Kiertoliittymän ja suojatien välissä valitettavasti ajonopeudet jo nousevat.

Linjan 118B pääteasema siirretään Lillhemtiin punaisen tuvan kohdalle, jossa on jo 133:n päätepysäkki. Tämä parantaisi sekä Opinmäen liikenneturvallisuutta, että lillhemtiläisten joukkoliikenneyhteyksiä.

 
Vanha Lillhemtintien avaaminen
 
Tie voidaan avata lyhytaikaisesti edellä kuvattujen ja muiden Opinmäen turvallisuutta parantavien ratkaisujen lisäksi. Koska kesällä ei ole saattoliikennettä, aukiolon voisi rajata kesäkuun alkuun 2021, kuitenkin enintään kesän yli, jolloin myös Asuntosäätiön kohde on valmis. Tie tulee avata vain yksisuuntaisena ja nopeus rajoittaa 20 km/h. Raskas liikenne tiellä pitää kieltää. 

Esitämme, että kaupunki suorittaa liikenteen laskennan Opinmäessä, ennen ja jälkeen Maakirjantiellä tehtyjä toimenpiteitä. Näin on faktatietoa missä ja kuinka laaja ongelma on. Suurpelto-seuran tekemän ”laskennan ” mukaan aamuliikenne Henttaalta on vähäistä, nytkin normaalisäässä sangen sujuvaa kaupunkiliikennettä. Sujuvuus vielä paranee kello kahdeksan pintaan, kun saattoliikenteen ratkaisut on tehty. 

(Suurpelto-seuran hallituksen ehdotukset jätetty Espoon kaupunkitekniikan keskukselle 20.11.2020)