Kuukausi: joulukuu 2020 (Page 1 of 2)

Tapahtumia 2021 / Events 2021

Tältä näyttää vuoden 2021 tapahtumakalenterimme, pane muistiin jo nyt! Koronatilanne voi luonnollisesti vaikuttaa tapahtumien  toteutumiseen tai toteutumisen tapaan. / Here are the events that we have planned for 2021 (depending on covid-19 situation)
Tapahtumalista päivittyy valikossa Tapahtumat.

  • Tammikuu Kuntokuukausi /January Getting fit
  • Helmikuu Suurpellon lasten Talvikirmaus / February Wintergames for Children
  • Maaliskuu Asukasilta ja kevätkokous / March Residents’ Evening /FI & Springmeeting
  • Huhtikuu Roskatalkoot, Taideaidan viimeistely, englanninkielinen asukasilta / April Trash Away, Finishing the Art Wall, Residents’ Evening /ENG
  • Toukokuu Kukkiva Suurpelto/Hanami, Suurpellon linnut -näyttely / May Flowering Suurpelto/Hanami, Birds of Suurpelto Exhibition
  • Kesä-heinä-elokuu Kesäjumppa, Kesälentis, Espoo tutuksi pyöräillen / June-July-August Fitness and Volleyball in the park, Get to know Espoo by biking
  • Elokuu Lukupuron niitto, Lasten kesäkisat, Puistopiknik ja III Suurpeltojuoksu / August Lukupuro mowing, Summer Games for Children, Picnic and III Suurpelto Run
  • Syyskuu Roskatalkoot / September Trash Away
  • Marraskuu Asukasilta ja syyskokous / November Residents’ Evening/FI, Autumn meeting
  • Joulukuu Joulukalenteri, osallistuminen Opinmäen Joulutapahtumaan / December Christmas Calendar, participating in Christmas Event at Opinmäki

Olet tervetullut tapahtumiin!

Haluatko liittyä Suurpelto-seuran jäseneksi? Vuosimaksu on vain  15 €. Ota yhteyttä info@suurpeltoseura.fi.

talvikirmauskuva piknik-kuva

Talvikirmaus, piknik ja paljon muuta.Tapahtumia läpi vuoden!

24. joulukuuta – Ihanaa joulua kaikille pienille ja suurille suurpeltolaisille, uusille ja vanhoille

Oodi Suurpellolle

Varhain aattoaamuna lähden kävelemään lyhtyni kanssa. Nämä valot Suurpellon kerrostalojen ikkunoissa ja parvekkeilla ovat kuin tähtiä. Hih, aattoaamun lahja: kaksi tähtitaivasta. Tuo tuolla ylhäällä, jota jo lapsena katselin rakkaan peltomaisemani yllä. Mutta yhtä täpinöissäni olen näistä sähköllä valaistuista lukuisista ikkunoista ja ihmisistä niiden takana. Uusia mielenkiintoisia naapureita. Haluan tutustua kaikkiin!

Oikein käyn tähän heinikkoiseen liikenneympyrään tätä katselemaan. Tässä on hyvä, kodikas olo. Muistelen mukavaa unta, jota näin viime yönä. Unessa kaikki suurpeltolaiset, entiset ja nykyiset, kaikilta maailman laidoilta tulleet ja eri kieliä puhuvat ottivat toisiaan kädestä kiinni ja lähtivät piirileikkiin Suurpellon ympäri. Kuulin tutun laulun sanat: ”hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen.”

Fakta: Liikenneympyrään istutetut heinät kuvaavat alueen peltohistoriaa.

Kling! Aaton yllätysjouluikkunan kuusessa… maltatko odottaa mikä se on?

Early in Christmas Eve I start walking with my lantern. Those lights in the windows and balconies of Suurpelto apartment buildings are like stars. Hih, present of the morning of the Christmas Eve: two starry skies.  The sky up there over the fields that I used to look at as a child. But as excited I am about the windows lit by electric lights and the people behind the windows. New interesting neighbours. I want to know them all!

I will take myself into this traffic roundabout to see it properly. Now I have a nice cozy feeling. I am remembering a nice dream that I saw last night. In my dream all the people from Suurpelto, everybody who has lived here, from all parts of the world speaking different languages, took each other by the hand and left to the ring dance around Suurpelto. I heard the words of a Finnish Christmas song: ”And good, warm, tender is everybody’s mind.”

Fact: The grass in the roundabout reminds of the old times when Suurpelto was really a hay field…

Kling! There is a Christmas Eve surprise in the Christmas tree… dare to wait what it is?

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman

 

Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

23. joulukuuta

Anna vaikuttuu Suurpellon siluetista

Kyllä joskus kannattaa nostaa katsetta vähän korkeammalle. On se kummallisella tavalla kaunis tämä Suurpellon talojen siluetti. Niin monenlaisia kattojen muotoja ja talojen värejä!

Fakta: Suurpelto-projekti on koonnut rakentajat yhteisen vision ääreen. Piilipuuntien varren talojen suunnittelijat ovat toteuttaneet asemakaavan ja korttelisuunnitelmien vaatimuksia hienosti ja erilaisin ratkaisuin. Näin on saatu lämmintä kylämäistä tunnelmaa, värikkyyttä ja erilaisia muotoja rakennuksiin

kling! Anna vie kuuseen minitalon… mutta minkälaisen?

Anna is impressed by the silhoutte of Suurpelto

Yes, it is sometimes worth raise your glance a little bit higher. In a strange way the silhouette of the buildings in Suurpelto is beautiful. So many different shapes of roofs and so many colors of buildings!

Fact: Suurpelto-project has gathered the builders around the common vision. The designers of the buildings along Piilipuuntie have executed the requirements of the town plan and the quarter plan with elegant solutions. By doing that they have created a warm village type atmosphere, vividness and different shapes to the buildings

Kling! Anna takes a mini house to the Christmas tree… but what kind of a mini house?

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

Artikkelikuvan siluettien alkuperäiskuvat Cleo Bade.

 

 

22. joulukuuta

Aita kuin taideteos

Mutta tuo aitahan on kuin pitkä suuri piirustuspaperi! Että osasivatkin noin ruman tontin ja ruman vaneriaidan kauniisti koristaa Lukutorin liepeille. Näin iloista jälkeä syntyy, kun oppilaat, opettajat ja päiväkotien lapset saavat pensselit ja maalit käteensä. Kyllä Suurpeltoon väriä mahtuu. Tontun silmä tykkää!

Kling! Taidetta pukkaa kuusen luona

Fakta: Suurpellon taideaita toteutettiin Suurpellon päiväkotien, koulujen, Espoon kuvataidekoulun ja asukkaiden yhteistyönä. Koronan takia projekti on osin viivästynyt ja jatkuu vielä keväällä 2021.

A fence like a work of art!

But that fence is like a long and large drawing paper! How beautifully the ugly building site and ugly plywood fence around the Lukutori is now decorated! This is the delightful outcome when pupils, teachers and kindergarten children get the paintbrush and paint in their hands. Yes, there is lot of space for colors in Suurpelto. My Elf eyes are shining!

Kling! There is something related to arts around the Christmas tree.

Fact: The Suurpelto Art Fence  is carried out in collaboration with Suurpelto day nurseries, schools, the Espoo School of Art and the residents of Suurpelto. Because of covid-19 the project has been partially delayed, and will continue in the spring of 2021.

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

 

21. joulukuuta

Pegasos on täällä!   

Että näin kaunis yhteinen toriaukio onkin entisen Infopaviljongin tontille rakennettu. Tuon runoratsun kyytiin itsekin tahtoisin. Saisikohan se tontunkin runosuonen sykkimään. Jossain minussa jo jotain värisee…

Fakta: Espoo aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030.Niinpä Lukutorin rakentaminen toimi päästötön työmaa -pilottina, jossa mm. kivet ovat Kiinasta tuotujen sijaan kotimaisia ja työkoneet päästöttömiä tai lähes nollapäästöisiä. Lukutorin Muusa ja Pegasos -veistos on saatu Emman kokoelmasta, ja sen on muotoillut taiteilija Kari Juva 1992.

Kling! Lukutorilta Annalla on jotain hyvin runollista tuomista mukanaan.

Pegasus is here!       

They have built so beautiful square to the place where the old Info pavilion used to be. Yes, I would like to ride on the back of that Pegasus. I wonder if that experience could inspire me to make some Elf poems. Something is already vibrating inside of me…

Fact: City of Espoo is planning to be carbon neutral by the year 2030. Therefore the building of Lukutori functioned as pilot of zero emission construction site. The stones used in the site were domestic instead of Chinese and the machinery was zero or near zero emission machinery. The Pegasus-statue on Lukutori comes from the collection of Emma museum, and the statue has been designed by the sculptor Kari Juva.

Kling! Anna has taken something poetic with her from Lukutori

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

 

20. joulukuuta

Varpaat veteen, Anna!

On se vaan ihanaa, että kylän keskellä mene puro. Osmankäämien omintakeista kauneutta. Sorsia! Ihan sydämessä hyrisee, kun näen, että siitä myös yritetään pitää asukasvoimin huolta. Pitäisiköhän käydä vaikka porukalla tutkimassa mistä se alkaa ja mihin se johtaa. Sitä minä vaan tässä mietin, että missähän kohtaa puroa minä lapsena varpaitani huljuttelin.

Fakta: Lukupuron uomaa on alkuperäisestä vähän siirretty. Asukkaat ovat jo kahtena kesänä talkoovoimin niittäneet Lukupuroa. Tervetuloa mukaan, jos talkoot järjestyvät taas ensi kesänä.

Kling! No nyt on jotain jännää kuusen luokse uinut.

Toes to the water, Anna!

It is so wonderful that we have a small river running in the middle of the neighbourhood. Cattails are really beautiful if you like them. Wild ducks! My heart is humming when I think that the local people are taking care of the river. Should we all go together and try to see where this river starts and where does it lead. I wonder, in which part of the river I used to wave my toes in the water as a child.

Fact: The current of Lukupuro river has been altered from the original. The residents have been cutting down the vegetation of Lukupuro during the last two summers. You are more than welcome to join us next summer if we still continue with this work.

Kling! Something exciting has been swimming to the Christmas tree. 

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

19. joulukuuta

Onneksi on tuo iso metsä!

Kettu vieköön täällä piisaa kettuja! Tuossakin taas yksi huiskuhäntä korkean pylvään päälle ikuistettuna. Sanovat tätä Kettuportiksi Keskuspuistoon. Kyllä se on minunkin mieleiseni paikka tuo Keskuspuisto ja lapsuuden suolaiset ketunleivät, nam! Niin näyttävät pienet koululaiset, koiran ulkoiluttajat ja hölkkäilijät metsässä viihtyvän. Pitäisiköhän minunkin Suurpellon hölkkäilijäryhmään tonttuvahvistuksena liittyä. Jos eivät mene liian lujaa.

fakta: Asukkaat voivat tahtoessaan liittyä mukaan ”Suurpellon hitaat” -juoksuryhmään. Seuraa ilmoituksia fb:n Urbaani Suurpelto -ryhmässä.

Kling! Metsänväkeä nähty joulukuusen luona… Arvaatko mikä?

Luckily we have this big forest!  whisktail on hauska sana!

Blimey, there are lots of foxes here! There is one whisktail standing on top of that high pole! They call it a Fox gate to the Central park. I have to say that this Central park is my kind of place. And my childhood’s salty wood sorrel, yummy! Small schoolchildren, dog walkers and joggers are having a good time in the forest. Should I also join the Suurpelto joggers as an Elf reinforcement. I hope they don’t run too fast?

Fact: Residents can always join the running group called ”Suurpelto slow runners”. Follow the messages in Facebook group “Urbaani Suurpelto”.

Kling! Something living in the forest has been seen close to the Christmas tree… Guess what?

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

18. joulukuuta

Anna innostuu skeittauksesta

Mitä minun vanhat tontunsilmäni nyt näkevätkään…? Nuo lapsethan liukuvat ja keikkuvat tuollaisten lautojen päällä, joissa on rullat alla! Että ne maisema-arkkitehdit tällaistakin keksivät – skeittipuistoksi tätä kutsuvat. Ja on kuulemani mukaan ensimmäinen ihan täysbetoninen sellainen täällä Espoossa. Pitäisikö minunkin uskaltaa… kehitellä vaikka oma tonttuvoltti…?

Fakta: Ylismäen skeittiparkin suunnitteli maisema-arkkitehti ja skeittari Janne Saario. Se avattiin syyskuussa 2014.

Kling! Jotakin vinhasti rullaavaa lähtee täältä joulukuuseen.

Anna is getting excited in skateboarding

What are my old Elf eyes seeing…? These children are sliding and rocking on top of special boards which have wheels beneath! This also is designed by a landscape architect – this is called a skatepark. I have heard that this is the first full concrete skatepark in Espoo. Should I dare to try… develop my own Elf skateboarding trick…?

Fakta: The skatepark of Ylismäki was designed by landscape architect and skater Janne Saario. It was opened in September 2014.

Kling! Something rolling is gliding to the tree.

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

17. joulukuuta

Anna kiipeää Hans Floorin puiston perhoskummulle

On se komean kukkakummun minun mieskultani puiston reunaan saanut. Hienot metalliperhoset lentelevät taivasta vasten sen yllä. Pitäisikö tässä oikein kiitoskirje taiteilijoille laittaa? Tässä kelpaa sitruunaperhosten ja sinisiipien karkeloida. Tuntuu niin mieltä lämmittävältä nähdä, kun toisessa laitaa puistoa lapset leikkivät ja toisessa aikuiset kantavat kannuillaan vettä istuttamilleen kukille.

Fakta: Pia Rönnholm ja Kari Nyrhinen suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollilta ideoivat Hans Floorin puiston maisemateoksen. 

Kling! Jotakin kaunista täältäkin kuuseen leijailee.

Anna climbs to the butterfly hill in the Hans Floor park 

My lovely husband has got a wonderful small flower hill by the park! Fine metal butterflies are flying against the sky here. Should I send a letter of thanks to the artists? It is a good place for yellow and blue butterflies to play. It warms my heart to see how the children are playing on the other side of the park and at the same time on the other end of the park adults are carrying water to their flowers.

Fact: Artists Pia Rönnholm and Kari Nyrhinen designed the artwork for butterfly hill of Hans Floor park.

Kling! Something beautiful is hovering also from here to the Christmas tree 

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

16. joulukuuta

Anna hämmästelee roskatötteröitä

Jo on aikoihin eletty. Ei ole laskiämpäristä tietoakaan näillä leveyksillä. Humahdus se vaan käy ja roskat katoavat isoon nieluun pellon alle. Sellaista vauhtia ei hevonenkaan pääse kuin täällä roskat putkessa. Ehdittiin kuulemma Suomen ensimmäisiksi näillä rööreillä.

Fakta: Roskat kulkevat jäteasemalle putkistossa 70 km/h.  Suurpellon jälkeen vastaava järjestelmä saatiin myös esimerkiksi Jätkäsaareen ja Kalasatamaan.

Kling! Ei kai roskaa kuuseen panna… pitää käydä katsomassa

Anna is wondering the waste pipe inlets

I wonder how fast the world is evolving! Not a single waste bucket here anymore! Just a short whoosh and garbage disappears into a big pipe under the ground. Even horses don’t go faster than the garbage in that pipe. They say we were the first in Finland with these tubes.

Fact: The garbage travels in the pipes to the waste collection station at the speed of 70 km/h.  After Suurpelto (2010), the same kind of collection system was installed also to Jätkäsaari and Kalasatama.

Kling! At least there is not anything from the pipes in the tree!

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

15. joulukuuta

Anna haluaa istuttaa Hansille puun Rakkauden puutarhaan

Kylläpäs ne ihan hyviäkin päätöksiä siellä Espoon nykyisessä valtuustossa tekevät. Oikein RAKKAUDEN puiston tälle pellolle saimme! Nyt on jo 184 hedelmäpuuta ihmiset sinne istuttaneet. Tännepä täytyy saada minun ja Hansin puu. Kyllä puu on itsessään kuin lukko. Kuuluvat maailmalla metallilukkoja siltoihin kiinnittelevän. Mutta on se puu pehmeämpi. Ekologiseksi vaihtoehdoksi tätä kutsuvat. Hienosti sanottu. Minulle passaa.

Kling! Rakkauden puutarhan satoa kuusen luona…

Anna wants to plant a tree for Hans in the Garden of Love

They are making good decisions too in the present town council of Espoo. We have now a garden of LOVE in our meadows! People are already planted 184 fruit trees in the garden. I must plant a tree for me and Hans here, too. I think that the tree is like a lock. People around the world are fastening metal locks to the bridges. But wood is softer. They call it the ecological choice. Well said. Suits me.

Kling! In the Christmas tree, there is some crop from the garden of love…

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

 

14. joulukuuta

Meluaita lumoaa

Se on kuulkaas maailmankaikkeuden kaunein meluaita täällä Suurpellon pientareen laidassa! Miten valo eri vuodenaikoina ja säissä siihen osuukaan. Ja ne ihmeellisen kauniit heijastukset – ihan kuin sudenkorennon siivissä!

Fakta: Kehä II:n varren meluaidan suunnitelleet Marja-Liisa Ortia ja Kari Nyrhinen hakivat aidan muodon sudenkorennon siivistä

Kling! Meluaidan jälkeen maistuu… arvaa mikä? Käy katsomassa kuusesta!

The noise barrier fascinates Anna

The noise barrier here in Suurpelto is the most beautiful noise barrier in the universe! It is nice to see how the light is reflected from it during different seasons and in different weathers. And those reflections are beautiful just like in the wings of a dragonfly.

Fact: Marja-Liisa Ortia and Kari Nyrhinen who designed the noise barrier by the Ring II, were inspired by the dragonfly and its wings for the shape of the barrier.

Kling! After the noise barrier you need something sweet….  guess what? Look at the Christmas tree!

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

 

13. joulukuuta

Ei oppi ojaan kaada, tuumaa Anna

Kuulinpa tuolla koululla käydessäni, että oikein olivat kilpailun pystyttäneet, jotta saataisiin hieno koulukampus näille pelloille. Ohoh, olenpas hienon sanan oppinut! Ja on tuo koulu monenlaista kielensorinaa näille tienoille tuonut, sitä on kiva kuunnella.

fakta: Arkkitehdit Esa Ruskeepää ja Thomas Miyauchi voittivat Opinmäen suunnittelukilpailun ja ylsivät myös arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon ehdokkaiksi

Kling! Kipaisepas kurkkaamaan Opinmäen kirjalliset tuliaiset

Studying is never pointless, thinks Anna

When I was visiting the school, I heard that they had put up a competition for building up a fine school campus in these fields. Wow, what a fine word I have learned, school campus. In this school we can hear many different languages spoken. And that is so nice to hear.

Fact: The architects Esa Ruskeepää and Thomas Miyauchi won the design competion of Opinmäki and they were also nominated candidates for Finlandia Prize for Architecture.

Kling! Please check out the literary homecoming gift from Opinmäki.

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

12. joulukuuta

Pikkupörriäisten ystävänä lahopuuaita tekee Annaan vaikutuksen

Varsinaisia pörriäisten pelastajia tämä Suurpellon kansa. Ovat niille oman aidankin risuista kasanneet. Pitäisi varmaan ensi kesänä liittyä porukkaan ja talkoilla kunnostaa aitaa vähän. Sielläpä on mukava monenlaisen pörriäisen pöristellä ja lintujenkin istua päälle levähtämään. Kotinsa sinne saa rakentaa leppäkertut, villimehiläiset ja harsokorennot. Oikea meininki!

fakta: Espoon vihervuoden 2016 aikana asukkaat rakensivat kaupungin kanssa lahopuuaidan Kabiksenreitin varrelle.

Kling! Kuusen ympärillä pörisee jotain somaa

As a friend of small buzzers, Anna is impressed by the dead twig hedge

People in Suurpelto are the real rescuers of the buzzers! They have also built a buzzer fence of twigs. I should probably join the builders next summer and repair the fence together. Ladybugs, honeybees and lacewings can then build their homes there. This is proper work!

Fact: During the Green year 2016 in Espoo, residents built the ecological dead hedge for all kinds of insects and birds by the Kabiksenreitti together with city of Espoo.

Kling! Something cute is buzzing around the Christmas tree

*********************************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman

Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

11. joulukuuta

Anna innostuu katumaalauksesta

Tämä vasta lystikästä! Täällä on asukkaat saaneet omat värit ja käyneet piirustelemassa keskelle tietä isoon asfalttiympyrään. Mukavan villiä meininkiä. Oikein tyylikäs kompassiruusu siitä on yhdessä maalaten tullut. Näitä tällaisiahan saisi olla paljon enemmän. Olisipa kiva ikuistaa johonkin vaikka… Anna-tonttu!

Kling! Mitähän kaunista asfaltin raosta puskee kuuseen vietäväksi?

Anna is thrilled about street painting

This is very funny! Here people have got their own colors and started painting on the big asphalt circle in the middle of the street. That is rather wild happening. They have painted together a very stylish compass rose. There should be more of this kind of paintings. It would be very nice to paint, say… Anna the Elf herself!

Kling! What is that beautiful thing coming from the crack of the asphalt that could be taken to the Christmas tree?

Suurpellon joulukalenterin Anna Bildsten -tonttu


Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät myös Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

« Older posts