Suurpellossa Kehä II:n länsipuolella käynnistyy kaksi kaavahanketta: Suurpelto I ja Likusterikatu.

Asiasta järjestetään etäasukastilaisuus tiistaina 27.4.2021 klo 17 alkaen. Tervetuloa!
Osallistumaan pääset linkistä: http://bit.ly/Suurpelto2704

Osallistuminen ei edellytä erillistä sovellusta tai rekisteröitymistä.

Kehä II:n varren rakentumattomille toimistokortteleille etsitään uutta toiminnallista ja kaupunkikuvallista sisältöä. Alue muuttuu toimistovaltaisesta asumispainotteisemmaksi ja alueelle etsitään toteuttamiskelpoisia toimitila- ja palvelukonsepteja. Länsireunan asuinkerrostalot liittyvät puistokatuihin, jotka ovat tärkeä osa Suurpellon keskustaa. Asemakaavoitus etenee vaiheittain, mahdollisesti suurkortteli kerrallaan. 

Likusterikadun kaavahankkeessa suunnitellaan asuinkerrostaloja kortteliin, johon nykyisen asemakaavan tiivis pientalorakentaminen ei ole toteutunut. Rakennusoikeutta nostetaan ja pysäköinti keskitetään pysäköintitaloon. Suunnittelussa huomioidaan sijainti Opinmäen vieressä avoimen maisema-alueen laidalla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto molemmista kaavahankkeista on nähtävillä 19.4.-18.5.2021
Tutustu kaavahankkeisiin Suurpelto I, 330404 ja Likusterikatu, 330409

Lisätietoja etäasukastilaisuudesta: Mervi Romppanen, 050 524 6026, mervi.romppanen@espoo.fi