Suurpelto-juoksu on valitettavasti peruttu ilmoittautuneiden osanottajien vähyyden vuoksi.  Unfortunately the Suurpelto Run is cancelled!

_________________________________________________________________

Reitit ovat pituudeltaan 4 km tai 8 km (kaksi kierrosta) Suurpellon ympäri. 

Reittiä on viime vuodesta muutettu hieman; vain yksi ajoradan ylitys. Reitti kulkee Opinmäen takaa, jatkuu Henttaankaarta pitkin, nousee Ylismäentielle ohittaen uudet kerrostalot ja kääntyy Kabiksenreitille, jota pitkin juostaan Maakirjantielle ja Lillhemtin puistoon ja Lukupuron yli. Reitti on merkattu punavalkoisella huomionauhalla ja suuntanuolilla. Katso karttaa alempana. Käsiajanotto.

Toimitsijat käyttävä maskia ja paikalla on myös käsidesiä. Seuraamme pandemiatilannetta ja tarvittaessa juoksu perutaan.

Ilmoittautuminen info@suurpeltoseura.fi tai paikan päällä viimeistään klo 10.40.

Juoksu on maksuton. Kevyttä juomaa ja purtavaa juoksun päätteeksi.

Suurpeltojuoksun reitti 2021

The 3rd Suurpelto Run starts from Opinmäki Sat 28th Aug 2021 at 11. am., one round (4 km) or two rounds (8 km) around Suurpelto. 

Route has been changed a little bit from last year. The route goes behind Opinmäki, then along Hentaankaari, continues to Ylismäentie passing the new apartment houses and turning to Kabiksenreitti along which the route continues to Maakirjantie crossing it and turning to Lillhemt park, then crossing the Lukupuro bridge. The route is marked by white&red tape and turning arrows. Check the map above. Manual timing.

The staff use masks and hand disinfectant is also available. We are carefully checking the situation with Corona and if needed the run 2021 will be cancelled.

Registrate by email info@suurpeltoseura.fi or at the site before start latest at 10.40 am. Free of charge. Some drinks and snacks after the run.