In English below // Yksin ei ole kivaa! Miten mielenkiintoisia ja toimeliaita ihmisiä olenkaan täällä nähnyt. Yhteistyössä seura kumppaneineen on saanut paljon aikaan. Kiitoksen ansaitsevat kaikki: EMY, Suurpellon Martat, Olarin Eräkotkat, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Laurea, Omnia, Kotiseutuliitto, muut asukasyhdistykset, alueen koulut ja päiväkodit, Espoon kuvataidekoulu, Olarin seurakunta, Suuris, Olarin huolto, Espoon kaupunginmuseo. Ja voi miten monta aivoriihtä on pidetty ja kävelykatselmusta tehty Espoon kaupungin suunnittelijoiden ja toimijoiden kanssa. Kiitos Pekka, Pasi, Salla, Aila, Niko, Katja, Netta, Jere, Karin, Paula, Tuija, Sami ja moni muu.

Yhdessä on kiva tehdä! Ja sen minä vaan sanon: yhdessä saadaan aikaan asioita!

Working together

Thumbs up to working together, says Anna B and wishes everyone a happy Valentine’s Day.

It is not nice to work alone! How interesting and active people have I met here in Suurpelto! In cooperation the residents’ association and its partners have accomplished a lot and every one of them deserves a thank: EMY (Espoo Association for Mental Health), Suurpelto Marthas, Olari Wild Eagles, The Mannerheim League for Child Welfare, Laurea University of Applied Sciences, Omnia, Finnish Local Heritage Federation, other residents’ associations, the schools, and day nurseries in Suurpelto, Espoo School of Art, Olari Parish, Suuris, Olarin Huolto, Espoo City Museum. And how many brainstorming sessions and walking reviews have they had with the officers and planners of the City of Espoo – that I can only admire! Thank you Pekka, Pasi, Salla, Aila, Niko, Katja, Netta, Jere, Karin, Paula, Tuija, Sami and many others.

It is so nice to work together! I say, together we can achieve wonderful things!

 Olarin Hulto traktoreineen on roskapäivissä aina mukana
Olarin Huolto on aina mukana roskatalkoissa.