Maakirjantie 8:n tontti on Espoon kaupungin omistama ja se on asemakaavassa Y-tontti eli varattu julkisten palvelujen tontiksi. Tontille ei ole Espoon lähivuosien suunnitelmissa rakentamista. Todennäköisin vaihtoehto on, että siihen rakennetaan päiväkoti.

Espoon kaupungin tilapalvelut on tilannut alueen maisematyön, jonka kaupunkitekniikka on suorittanut lainvoimaisen muutostyöluvan mukaisesti. Työlle on annettu rakennusvalvonnassa lupa vuonna 2021.

Lupaprosessin mukaisesti rakennusvalvonta on kuullut naapureita eli kiinteistöjen omistajia (mm Klariksentie 1 ja 3:n osalta Asuntosäätiö, Klariksentie 5:n isännöitsijä, yksityisiä maanomistajia) kirjeitse 14.11.2021. Kukaan ei ole reagoinut. Asukasyhdistyksiä ei maisematyöprosessissa kuulla eli Suurpelto-seura ei ole saanut tietoa suunnitellusta hakkuusta.

Rakennusvalvonta on pyytänyt työstä lausunnon ympäristökeskukselta, koska alueella on liito-oravahavaintoja. Ympäristökeskus on antanut puoltavan lausunnon, vaikka hakkuusta pientä haittaa luonnolle onkin.

Maisematyö on ns valmennushakkuu eli puita ja eläimiä totutetaan tulevaa rakennusvaihetta varten. Alueelta on kaadettu 20 isompaa puuta. Alueelle on jätetty koivuja ja kaksi isompaa haapaa. Pari paksua tukkia jätetään alueelle lahopuuksi.

Tontin pohjoispuolen metsikkö säästetään. Sieltä on aiempia havaintoja liito-oravista. Kaavailtu päiväkoti sijoitetaan keskialueelle, jolloin metsä säilyy. Nyt käsitellylle alueelle sijoittuisi lasten leikkipiha.

Alueelle jää oksia, joita voidaan käyttää lahopuuaidan parantamiseen kevään talkoissa.