Opinmäessä 28.9.2023 pidettiin asukasilta, jossa Suurpellon ajankohtaisia asioita esittelivät projektinjohtaja Petri Vainio, arkkitehti Aila Vallden ja maisema-arkkitehti Mari Soini.

Tässä on lyhyt yhteenveto esityksistä. Tilaisuuden koko esitysaineisto löytyy lopussa olevasta linkistä. Tilaisuus oli kaksikielinen. Paikalla oli 50 suurpeltolaista.

Suurpellon projektijohtaja Petri Vainio esitteli tilastotietoa suurpeltolaisista sekä uusia palveluja. Meitä on jo 6000 ja seuraavan kolmen vuoden aikana Suurpeltoon tulee 2000 uutta asukasta. Asukkaat ovat nuoria ja kansainvälisiä.Uusi runkolinja 520 on aloittanut. Kyläsepäntie eli kolmas yhteys Suurpeltoon valmistuu lokakuussa. S-pankki kiinteistöt oy suunnittelee Suuriksen kakkosvaihetta.

Petri vastasi myös etukäteen tulleisiin kysymyksiin. Tässä lyhyt yhteenveto, tarkemmin liitteessä:

  • Miksi kadut ja puistot ovat keskeneräisiä: kaupunki vastaa yleisten alueiden rakentamisesta. Ne rakennetaan sitä mukaa kuin on tarvetta ja niiden varrella olevat talot ovat valmistuneet. 
  • Keskustakortteli ja palvelukorttelit rakennetuiksi tai viheralueiksi: nämä ovat yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Tiiviin rakentamisen keskittäminen tuo alueelle palveluja. Keskustakortteli on siirtynyt Kusinkapital oy:lle, joka on aktivoinut suunnittelun.
  • Miksi ”hiekkakenttä” Henttaankaaren kulmassa: palvelukorttelin esirakentamisen tavoitteena alueen siisteys, helpottaa tulevaa rakentamista ja mahdollistaa alueen käyttö esim. tilapäisiin tapahtumiin
  • Rakennetaanko vain pieniä vuokra-asuntoja: käytössä on menettely, jossa ohjataan omistumuotoa ja asuntojakaumaa. Nyt asunnoista 72% on vuokra-asuntoja. 1 – 2 huoneen asuntoja on 59% asuntokannasta.  

Asemakaava-arkkitehti Aila Vallden esitteli työn alla olevat asemakaavat. Sepänkallionrinteen kaavaan voi jättää muistutuksen 3.10. asti. Palvelukortteleihin eli Henttaankaaren ja Suurpellon ja Henttaan puistokatujen väliselle alueelle etsitään kumppaneita, joiden löytäminen voi nykytilanteessa kestää.  Asemakaavaehdotukset laaditaan luultavasti vaiheittain, suurkortteli kerrallaan. Pohjoisosaan on tehty kaavarunko ja kokoojakadun ympärille valmistellaan kaavoja pala kerrallaan sen pohjalta.

Maisema-arkkitehti Mari Soini kertoi virkistysvisioista 2050. Suurpelto sisältyy Suur-Matinkylän alueen visioon. Suurpellossa on alueen suurin viheralue eli pohjoisen peltoalueen kulttuurimaisema. Visiossa on hahmotettu liikuntapaikkoja, keskuspuistoa ja viheryhteyksiä.

Keskustelusta poimittua:

  • Keskustakortteli (entinen Iconin tontti) on myyty Kusinkapital oy:lle. Rakentamisen aikataulusta tai mahdollisista muutoksista aiempiin suunnitelmiin ei ole tietoa.
  • Pysäköinti: Suuriksen kakkosvaiheen yhteydessä selvitetään mm kadunvarsipysäköintiä.
  • Nuoret: Opinmäen nuorisotila ollaan ottamassa nuorisotoiminnan käyttöön vuoden 2024 aikana.
  • Koulutilat: Opinmäen kokonaisuudessa on varaus yhdelle ”nopalle”. Toteutusta ei ole ajoitettu.
  • Melu: Turunväylä ja Kehä II aiheuttavat melua. Melulta suojaamisen vaikutukset otetaan huomioon kaavoituksessa. Kerrostalot toimivat osin melusuojina.
  • Apteekki ja terveyspalvelut: näille olisi tiloja, mutta ei ole ollut halukkaita toimijoita. Apteekkilupia on vähän eikä Suurpelto ole ollut etusijalla.

Suurpelto project director Petri Vainio presented some statistics about Suurpelto residents and some new services. Now here are almost 6000 inhabitants and will be 2000 more during the next three years. Our population is young and multinational. New trunk bus line 520 has started, Kyläsepäntie is opened in October (3rd incoming to Suurpelto).  The second phase of Suuris is under development by S-funding.

Petri also answered the questions sent to him beforehand. Here shortly, more in the linked material:

 • Why the streets and parks are unfinished: The city builds only public areas. Streets are built only after there is need for them and the adjacent houses are ready.
 • Could the central and service blocks be built or turned into green space: the plots are in Master plan downtown areas. The central block has been sold to Kusinkapital and they are starting activated the planning process. Compact construction brings services to the area.
 • Why the sand court is built: the aim is to keeps the area clean, make the coming construction easier. The area can also be used for temporary events.
 • Are only small rental apartments built: there is a procedure in use where the size and ownership distribution of apartments is controlled. Now 72 % of apartments are rental and 52% are are size of one or two rooms.

Architect Aila Vallden told about on going detail planning in Suurpelto. Planning continues f.g. in the areas between Suurpellon and Henttaan puistokatu and Henttaankaari and in the northern parts in Sepänkallionrinne.

Aila also presented the planning process and timetable of the Master plan.

Landscape architect Mari Soini presented the Recreational vision 2050 of Greater Matinkylä which includes Suurpelto. It shows sporting places, cultural area, green connections, wide park in the northern area and Keskuspuisto.

Esitysaineisto / presentation material in Finnish and English.

Suurpellon asukasilta 280923

Aineistossa on linkkejä  Espoon kaupungin sivustoilta löytyviin lisätietoihin.

In the material there are some links to additional information in the website of the City of Espoo.