Tekijä: Eira Mononen (Page 1 of 2)

Suurpellon nimistöillan 23.11.23 diat

Nimistösuunnittelija Kallas Lukka kertoi asukasillassa Suurpellon nimistöstä. Aiheita on otettu mm talonnimistä, maastonimistä ja viljelysnimistä. Alueemme nimi Suurpelto – Storåkern on muodostettu vanhan viljelysnimen Storåkern pohjalta. Nimistöä on muodostettu mm vanhojen tilojen tai henkilöiden nimien pohjalta. Klar-nimestä  on muotoutunut Klaris.  Ratsutilallinen Hans Floor ja hänen vaimonsa Anna Bildsten ovat saaneet omat polkunsa. Täällä on myös puutarhapuista muodostettuja nimiä kuten Likusterikatu ja Piilipuuntie. Yhtenä kokonaisuutena ovat oppimiseen liittyvät nimet; Sanakatu, Lukutori, Kynäkatu, Viisasten polku. 

Katso koko esitys Suurpellon nimistö 23.11.23

Espoon nimien tarinoihin voit tutustua Espoon kaupungin verkkosivuilla.

 

Mitä Suurpellon nimistö kertoo – asukasilta 23.11.2023 klo 18

Mistä tulee Lukukatu tai Kynäkatu? Kuka oli Anna Bildsten tai Hans Floor, jotka ovat saaneet oman polun? Tylypahkassa on Viistokuja ja Likusterikatu – miksi ne ovat täällä? Liittyvätkö nimet alueen historiaan?

Espoon kaupungin nimistösuunnittelija Kallas Lukka kertoo Suurpellon nimistöstä asukasillassa 23.11.2023 klo 18 – 19.15 Opinmäen ruokalassa.  Tarjolla pullakahvit. Tervetuloa!

Suurpelto-seuran syyskokous on asukasillan jälkeen n klo 19.30. Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja valitaan uusi hallitus vuodeksi 2024. 

From where comes Lukukatu (Numberstreet or Readingstreet) or Kynäkatu (Pencilstreet)? Who was Anna Bildsten or Hans Floor who have their own paths here? And what about Viistokuja (Diagon Alley) or Likusterikatu (Privet Drive) which are in Hogwarts – why here? Are the street names connected to history?

Kallas Lukka from the place name team of Espoo tells about the street and route names of Suurpelto in the residents’ evening on 23.11.2023 at 18-19.15 in Opinmäki hall. Coffee and bun is served. Welcome!

After the event is the autumn meeting of Suurpelto-seura at 19.30. In agenda is the action plan for 2024 and the new board will be selected. 

Ajankohtaista Suurpellosta -esitykset/ Current in Suurpelto -presentations

Opinmäessä 28.9.2023 pidettiin asukasilta, jossa Suurpellon ajankohtaisia asioita esittelivät projektinjohtaja Petri Vainio, arkkitehti Aila Vallden ja maisema-arkkitehti Mari Soini.

Tässä on lyhyt yhteenveto esityksistä. Tilaisuuden koko esitysaineisto löytyy lopussa olevasta linkistä. Tilaisuus oli kaksikielinen. Paikalla oli 50 suurpeltolaista.

Suurpellon projektijohtaja Petri Vainio esitteli tilastotietoa suurpeltolaisista sekä uusia palveluja. Meitä on jo 6000 ja seuraavan kolmen vuoden aikana Suurpeltoon tulee 2000 uutta asukasta. Asukkaat ovat nuoria ja kansainvälisiä.Uusi runkolinja 520 on aloittanut. Kyläsepäntie eli kolmas yhteys Suurpeltoon valmistuu lokakuussa. S-pankki kiinteistöt oy suunnittelee Suuriksen kakkosvaihetta.

Petri vastasi myös etukäteen tulleisiin kysymyksiin. Tässä lyhyt yhteenveto, tarkemmin liitteessä:

  • Miksi kadut ja puistot ovat keskeneräisiä: kaupunki vastaa yleisten alueiden rakentamisesta. Ne rakennetaan sitä mukaa kuin on tarvetta ja niiden varrella olevat talot ovat valmistuneet. 
  • Keskustakortteli ja palvelukorttelit rakennetuiksi tai viheralueiksi: nämä ovat yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Tiiviin rakentamisen keskittäminen tuo alueelle palveluja. Keskustakortteli on siirtynyt Kusinkapital oy:lle, joka on aktivoinut suunnittelun.
  • Miksi ”hiekkakenttä” Henttaankaaren kulmassa: palvelukorttelin esirakentamisen tavoitteena alueen siisteys, helpottaa tulevaa rakentamista ja mahdollistaa alueen käyttö esim. tilapäisiin tapahtumiin
  • Rakennetaanko vain pieniä vuokra-asuntoja: käytössä on menettely, jossa ohjataan omistumuotoa ja asuntojakaumaa. Nyt asunnoista 72% on vuokra-asuntoja. 1 – 2 huoneen asuntoja on 59% asuntokannasta.  

Asemakaava-arkkitehti Aila Vallden esitteli työn alla olevat asemakaavat. Sepänkallionrinteen kaavaan voi jättää muistutuksen 3.10. asti. Palvelukortteleihin eli Henttaankaaren ja Suurpellon ja Henttaan puistokatujen väliselle alueelle etsitään kumppaneita, joiden löytäminen voi nykytilanteessa kestää.  Asemakaavaehdotukset laaditaan luultavasti vaiheittain, suurkortteli kerrallaan. Pohjoisosaan on tehty kaavarunko ja kokoojakadun ympärille valmistellaan kaavoja pala kerrallaan sen pohjalta.

Maisema-arkkitehti Mari Soini kertoi virkistysvisioista 2050. Suurpelto sisältyy Suur-Matinkylän alueen visioon. Suurpellossa on alueen suurin viheralue eli pohjoisen peltoalueen kulttuurimaisema. Visiossa on hahmotettu liikuntapaikkoja, keskuspuistoa ja viheryhteyksiä.

Keskustelusta poimittua:

  • Keskustakortteli (entinen Iconin tontti) on myyty Kusinkapital oy:lle. Rakentamisen aikataulusta tai mahdollisista muutoksista aiempiin suunnitelmiin ei ole tietoa.
  • Pysäköinti: Suuriksen kakkosvaiheen yhteydessä selvitetään mm kadunvarsipysäköintiä.
  • Nuoret: Opinmäen nuorisotila ollaan ottamassa nuorisotoiminnan käyttöön vuoden 2024 aikana.
  • Koulutilat: Opinmäen kokonaisuudessa on varaus yhdelle ”nopalle”. Toteutusta ei ole ajoitettu.
  • Melu: Turunväylä ja Kehä II aiheuttavat melua. Melulta suojaamisen vaikutukset otetaan huomioon kaavoituksessa. Kerrostalot toimivat osin melusuojina.
  • Apteekki ja terveyspalvelut: näille olisi tiloja, mutta ei ole ollut halukkaita toimijoita. Apteekkilupia on vähän eikä Suurpelto ole ollut etusijalla.

Suurpelto project director Petri Vainio presented some statistics about Suurpelto residents and some new services. Now here are almost 6000 inhabitants and will be 2000 more during the next three years. Our population is young and multinational. New trunk bus line 520 has started, Kyläsepäntie is opened in October (3rd incoming to Suurpelto).  The second phase of Suuris is under development by S-funding.

Petri also answered the questions sent to him beforehand. Here shortly, more in the linked material:

 • Why the streets and parks are unfinished: The city builds only public areas. Streets are built only after there is need for them and the adjacent houses are ready.
 • Could the central and service blocks be built or turned into green space: the plots are in Master plan downtown areas. The central block has been sold to Kusinkapital and they are starting activated the planning process. Compact construction brings services to the area.
 • Why the sand court is built: the aim is to keeps the area clean, make the coming construction easier. The area can also be used for temporary events.
 • Are only small rental apartments built: there is a procedure in use where the size and ownership distribution of apartments is controlled. Now 72 % of apartments are rental and 52% are are size of one or two rooms.

Architect Aila Vallden told about on going detail planning in Suurpelto. Planning continues f.g. in the areas between Suurpellon and Henttaan puistokatu and Henttaankaari and in the northern parts in Sepänkallionrinne.

Aila also presented the planning process and timetable of the Master plan.

Landscape architect Mari Soini presented the Recreational vision 2050 of Greater Matinkylä which includes Suurpelto. It shows sporting places, cultural area, green connections, wide park in the northern area and Keskuspuisto.

Esitysaineisto / presentation material in Finnish and English.

Suurpellon asukasilta 280923

Aineistossa on linkkejä  Espoon kaupungin sivustoilta löytyviin lisätietoihin.

In the material there are some links to additional information in the website of the City of Espoo.

Suurpelto siistiksi – roskat pois su 24.9. Clean Suurpelto – trash away Sun 24.9.

HUOM! Roskatalkoot siirretty sunnuntaiksi huonon sään takia.
 
ROSKATALKOOT  sunnuntaina 24.9.2023 klo 10 – 14
Siistitään Suurpelto. Kerätään roskat pois puistoista ja katujen varsilta. Roskapihdit ja -säkit saat Kynäniekanpiha 4:n kerhohuoneelta Suurista vastapäätä. Tarjolla talkoojuomaa ja pikkupurtavaa kerhohuoneella.
Tervetuloa!
 
NOTE! Trash picking postponed to Sun 24.9. because of bad weather.
 
TRASH AWAY  sunday 24.9.2023 at 10 – 14
Let’s pick trash away from parks and roadsides. You get pickers and trash bags from Kynäniekanpiha 4 clubroom opposite Suuris. Snacks and refreshments are served in the clubroom.
Welcome!

Suurpellon kuntoportaiden avajaiset 24.8.2023 / Opening of Suurpelto working stairs

Suurpellon kuntoportaiden avajaisissa 24.8. reilut 30 suurpeltolaista kokeili porrastreeniä.

Ja aurinkokin pilkisti, kun treenit alkoivat.

Suurpeltoseuran Kirsti Strömmer ja Suurpellon projektijohtaja Petri Vainio toivottivat liikkujat tervetulleiksi. Mukana oli myös liikunta- ja urheiluyksiköstä Jussi Vainio.

Porrastreeneistä kertoi Veronica Alamäki ja kuten hän sanoi, parhaiten oppii tekemällä. Niinpä tehtiin Veronican ohjeiden mukaisesti erilaisia harjoitteita portaissa ja huh, kyllä reidet välillä huusivat hoosiannaa. Tehokasta. Jatkoa toivottiin.

Kiitos kaupungille portaista! Ja Veronicalle @ubuntumovement.fi opastuksesta.

Porrastreenivinkit tulevat myöhemmin jakoon tänne.

In the opening of Suurpelto working stairs on 24.8. over 30 people tried training in the stairs.  And the sun started to shine when training session began. 

Kirsti Strömmer from Suurpelto Association and project director of Suurpelto Petri Vainio welcomed the trainers. Also Jussi Vainio from Exercise and Sports Unit was present.

Veronica Alamäki told about training stairs and as she said you learn best by doing. So we did different trainings in the stairs and phew it was heavy. Your tighs were crying. Efficient. And more like this was hoped.

Thanks to the city of Espoo for the stairs. And thanks to Veronica @ubuntumovement.fi for guidance.

Working stair training tips will be added later here.

 

 

 

Puistopiknik la 26.8.2023 klo 14 – 17 / Picnic in Lillhemt park

 

Ota mukaan omat eväät ja viltti!  Suurpeltolainen Macandra&Aziab tarjoaa piknik-tunnelmaista musiikkia. Klo 15 – 16.30 ilmapallotaikuri Taika esiintyy.  Suurpellon Martat pitävät kahvilaa koko tapahtuman ajan.  

Pidetään puisto siistinä ja vältetään kertakäyttöastioita. 

Martat järjestävät kirpputorin puiston alueella. Ota viltti tai pöytä ja myytävät tavarat ja tule leppoisaan tapahtumaan. 

 

Take your own picnic food and blanket to Lillhemt park picnic and enjoy!  Macandra&Aziab from Suurpelto play music for a good picnic feeling.  At 15 – 16.30  the balloon magician Taika will perform.  Martha Café is present all the time. 

Let’s keep the park tidy and avoid disposables. 

The Suurpelto Marthas arrange A flea market. Take a blanket or table and the things you want to sell and come along to the cosy event.   

Lasten kisat ja Suurpelto-juoksu 12.8. / Childrens track&field and Suurpelto run

Lasten kisat pidetään la 12.8. klo 14–15.30 Lillhemtin puistossa. Kisassa on perinteiset viisi lajia. Kaikki osallistujat saavat mitalin ja pikkupurtavaa.

4. Suurpelto-juoksu starttaa la 12.8. klo 11 Lillhemtin puistosta. Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään 9.8. info@suurpeltoseura.fi. Matkat ovat 4 tai 8 km. Reitti kiertää Suurpeltoa ja on merkitty nuolin. Käsiajanotto. 

Children’s track&field games are on Sat 12.8. at 14-15.30 in Lillhemt Park. We have five traditional sports. All participants get a medal and snacks. Sports suite also for little children. 

The fourth Suurpelto-run starts on Sat 12.8 at 11 am from Lillhemt Park. Pre-register by 9.8. info@suurpeltoseura.fi. You can run 4 or 8 km. The route goes round Suurpelto and is marked with arrows. Time is taken by hand. 

 

4SP-juoksu Osanottajat&tulokset 4&8k 2023

Lukupuron niittotalkoot 4-6.8 / Lukupuro mowing

Niitämme Lukupuron osmankäämejä ja järviruokoa elokuun alussa. Aloitamme perjantaina  4.8. klo 10. Tervetuloa mukaan! Saamme välineet Espoon kaupungilta. Talkootyöstä saadulla palkkiolla voidaan järjestää maksuttomia tapahtumia. Suurpelto-seura tarjoaa talkooeväät. Voit tulla itsellesi sopivaksi ajaksi. Ilmoittaudu info@suurpeltoseura.fi . 

We mow cattails and reeds from Lukupuro starting on friday the 4th of August at 10 am. Welcome! We get mowing equipments from the city of Espoo. Suurpelto Association offers food and refreshments. You can come for as long time as suites you. Pre-register info@suurpeltoseura.fi.

Tule mukaan elokuun tapahtumiin / Wellcome to events in August! 

Elokuun alussa 4.-6.8 Lukupuron niitto. Ilmoittaudu mukaan info@suurpeltoseura.fi. Voit tulla lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Seura tarjoaa virkistysjuomat ja ruoan talkoolaisille. 

Lasten kisat ovat lauantaina 12.8. klo 14–15.30 Lillhemtin puistossa.

4. Suurpelto-juoksu starttaa la 12.8. klo 11 Lillhemtin puistosta. Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään 9.8. info@suurpeltoseura.fi

Kabiksen kuntoportaiden avajaiset elokuussa. Ajankohta tiedotetaan kesällä.

Puistopiknik Espoo-päivänä 26.8. klo 14–17 Lillhemtin puisto. Musiikista vastaa MelloJam Music klo 14–16. Karaokea klo 16-17.

Wellcome to events in August! 

At the beginning of August 4.-6.8, Lukupuro mowing. Pre-register info@suurpeltoseura.fi . You are welcome for a short or longer time.  Association offers refreshments and food.  

Children’s track&field sat 12.8. at 14-15.30 in Lillhemt Park. 

The fourth Suurpelto-run starts on Sat 12.8 at 11 am from Lillhemt Park. Pre-register by 9.8. info@suurpeltoseura.fi. 

The opening event of the Fitness staircase will take place in August. The date will be announced later. 

Park picnic on Espoo Day 26.8. at 14-17 in Lillhemt Park. Live Music: MelloJam Music. Karaoke at 16-17.

 

Kukkiva Suurpelto -tapahtumaa vietettiin aurinkoisessa säässä

Kukkiva Suurpelto -tapahtumaa vietettiin 12. kertaa 20.5.2023. Aurinkoinen sää, monipuolinen ohjelma ja taatut vetonaulat houkuttelivat mukaan lähes 500 asukasta. Suurkiitokset kaikille mukana olleille 🌻!
 
Suurpelto-seuran infopisteessä sai kertoa mikä on parasta Suurpellossa ja esittää kehittämistoiveensa.  Kiitokseksi sai ruusun. Kannanottoja ja toiveita tuli runsaasti. Kooste ehdotuksista on artikkelin lopussa. Suurpelto-seura työstää vastaukset ja toimittaa ideat ja toiveet aiheen mukaan sopiville tahoille. Vielä kerran kiitos kaikille vastanneille! 
 
The Blooming Suurpelto event was celibrated for the 12th time on 20.5.2023. The sunny day, many performances and familiar attractions lured about 500 residents. Great thanks to everybody!
In Suurpelto Association’s infopoint you could tell what is best in Suurpelto and make suggestions and wishes for events or hobbies. We got many answers and ideas.
Summary of the answers is in finnish below.
Suurpelto Association will consider them and adress them to those who are responsible. Once again thanks to all who answered!
 
Yhteenveto/Summary  kysely 20.5.2023 kooste
 
Kesän tapahtumat / events in summer here tapahtumat.
Kesän liikunta / exercising in summer here liikunta.

Siisti Suurpelto – Trash away la / sat 15.4.2023

ROSKATALKOOT  lauantaina 15.4.2023 klo 10 – 14
Siistitään Suurpelto. Kerätään roskat pois puistoista ja katujen varsilta. Roskapihdit ja -säkit saat Kynäniekanpiha 4:n kerhohuoneelta Suurista vastapäätä. Tarjolla talkoojuomaa ja pikkupurtavaa kerhohuoneella.
Tervetuloa!
 
TRASH AWAY  saturday 15.4.2023 at 10 – 14
Let’s pick trash away from parks and roadsides. You get pickers and trash bags from Kynäniekanpiha 4 clubroom opposite Suuris. Snacks and refreshments are served in the clubroom.
Welcome!
 

Talvikirmaus su 26.2.2023

Lasten talvitapahtuma pidetään Lillhemtin puistossa sunnuntaina 26.2.2023 klo 14 – 16. Mikäli saadaan lunta, tapahtumassa on hiihtokilpailu. Ota omat sukset mukaan. Jos ei ole lunta, puistossa on muuta mukavaa puuhaa.

Lapset voivat kokeilla lumikenkiä ja aikuiset liukulumikenkiä. 

Tarjolla on kuumaa mehua ja pullaa sekä grillimakkaraa.

Tervetuloa!

PS jos sataa vettä, kirmausta ei pidetä.

Winter event for children 26.2.2023 in Lillhemt park

Winter event for children will be held in Lillhemt parkon Sunday the 26th of February at 2 – 4 pm. If we get snow there is cross country skiing. Take your own skiis with you. If there is not snow then we have some other sport.

Children can try snowshoes and adults gliding snowshoes.

You can enjoy hot juice and buns and grilled sausages.

Welcome!

PS if it’s raining heavily the event will be cancelled

Hyvää joulun aikaa! Season’s greetings!

Suurpellon tonttuemäntä Anna B kertoi keväällä seuran 10-vuotistaipaleesta sekä täällä verkkosivuilla että facebookissa. Nyt Anna B ja Suurpelto-seura toivottavat kaikille hyvää joulun aikaa. Kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana lasten talvikirmauksessa, kesäkisoissa,  talkoissa, juhlissa, pyöräretkillä, tonttupolulla ja monessa muussa. Tervetuloa mukaan myös ensi vuonna. Ja onnellista vuotta 2023!

The Suurpelto’s own Elf matron Anna B told in the springtime about the 10 years of the Suurpelto Association here in the net pages and in facebook. Now Anna B and association send season’s greetings to everybody. And thank to all of you who participated in the cildren’s winter or summer games, in voluntary work, in fests, cycle tours, elf path and other events. Welcome along next year too. And a happy new year to you!

 

Asukasillassa 8.12.2022 keskusteltua

Asukasillassa projektinjohtaja Pekka Vikkula kertoi Suurpellon vaiheista.   Kuinka ensin rakennettiin tiet, ensimmäinen asuintalo nousi Klarikseen, kauppa siirrettiin palasina Suomenlinnasta. Rakentaminen on edennyt ja nyt alueella on jo lähes 6000 asukasta. Palvelujakin on tullut: päiväkodit ja Opinmäen koulut, kirjasto ja liikuntahalli saatiin varhaisessa vaiheessa.  Suuris avattiin 2017 ja nyt kaupunki hakee laajennusosalle toteuttajaa. Henttaankaaren varren asemakaavoja muutetaan ja tavoitteena on lisätä asuntotontteja.  

Katso yhteenveto keskustelusta  täältä

Tonttupolku / Elf path 7.12.2022

Tule tonttupolulle keskiviikkoiltana 7.12.2022 klo 18 – 19. Lähtö on Klariksentien päästä Olarin koululle lähtevän kävelytien varrelta.  Lähtöpaikalle on opasteet. Tonttuja voi nähdä heijastimin merkityn polun varrella.  Ota mukaan taskulamppu tai otsalamppu. 

Jos tulet autolla, voit pysäköidä Olarin koulun parkkipaikalle.

Mukana polulla on myös Espoon Latu.

Elf path on wed 7.12.2022 at 6 – 7 pm

Welcome to elf path in the woods near Kabiksenreitti. Start is  from the route from Klariksentie to Olari School.  There are guiding to the starting place.

You can see elfs along a path marked by reflectors. Take a flashlight or head lamp with you. 

If you come by car you can park in Olari Scholl parking place. 

Organised with Espoon Latu.

« Older posts