Kategoria: Uncategorized (Page 1 of 7)

Virkamiehiä puistokävelyllä

Suurpelto-seura kutsui Espoon kaupungin virkamiehiä kävelylle Suurpellon puistokadun päästä päähän. Tarkoitus oli keskustella mm. liikenneturvallisuudesta, aikatauluista ja ympäristön kohentamisesta.

Tässä muistio kävelyltä:

Suurpellon puistokatu -kävely 1.10.2020 klo 16-17.30

Mukana Espoon kaupungilta Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula, projektipäällikkö (infra) Pasi Marjamaa, vihertyöpäällikkö Paula Finer, osallisuusmuotoilija Marko Pesonen, liikennesuunnittelija Salla Mäkelä ja arkkitehti/kaavoitus Aila Valldén sekä Suurpelto-seurasta Eira Mononen, Kirsti Strömmer, Pekka Kinnunen, Marja Korpimäki ja Leila Heimonen.

  1. Opinmäen lasten turvallisuus

Rakennustyömaat aiheuttavat haittaa, koska jalkakäytäviä on työmaan käytössä. Laajoja alueita on rajattu aidoilla, jotta jalankulku suuntautuisi turvallisille reiteille. Tilanne on väliaikainen ja jatkuu noin vuoden ajan.
Kaavasuunnittelussa on otettu huomioon alueen liikennemäärät.
Alikulkua tänne ei pysty enää toteuttamaan (esitetty kh:ssa tutkittavaksi) eikä töyssyjä katuihin toteuteta.
Henttaankaaren nopeus nostettaneen 40 km:iin tunnissa.
Joukkoliikenneyhteyden rakentaminen Kuurinniittyyn alkanee 2021 keväällä.

Lukupuron länsipuolella olevasta kiertoliittymästä pohjoiseen rakennetaan uusi katu Stensintielle asti. Se muodostaa kokonaan uuden yhteyden Suurpellon alueelta nykyisen Henttaankaaren yhteyden lisäksi. Suurpelto III -alueen ja Suurpellon pohjoisosan rakentuminen lisää liikennemääriä myös Opinmäen koulun kohdalla, mutta liikenne-ennusteen mukaiset liikennemäärät on huomioitu katujen suunnittelussa. Lillhemtin pientaloalueen osuus kokonaisliikennemäärästä on pieni.

Todettiin, että puistokadulla on paljon läpiajoliikennettä kieltomerkeistä huolimatta. Tarvittaisiin poliisin valvontaa.

  1. Sanakadun ylittävän kevyen liikenteen turvallisuus

Hausian työmaakontit muodostavat näkemäesteen Henttaan puistokadulta Sanakadulle kääntyville. Lapset kulkevat kouluun konttien takana olevaa kevyen liikenteen väylää. Pekka Vikkula ottaa Hausian kanssa esiin konttien siirtämisen, jolloin näkyvyys paranee.

Liikenteenhallintayksikkö vastaa väliaikaisista liikennemerkeistä. Tässä voisi olla varoitus pyöräliikenteestä.

Rakennus Petäjän kontit on jo siirretty niin, että näkyvyys parani.

  1. Henttaan puistokadun hiekkakenttä ja kierrätyspiste

 Alue on erittäin epäsiisti ja roskainen.

Asukkaat haluavat kierrätyspisteen pois. Kierrätyspisteestä vastaa HSY / Rinki Oy. Alue on katualuetta, joten kaupunki on antanut väliaikaisen luvan sijoittamiselle. Eero Haataja ilmoitti, että lupa on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Kierrätyspiste tulisi siirtää kauppakeskuksen pihaan, jossa se olisi luontevien kulkureittien varrella. Tästä on keskusteltu pitkään. Toivottiin, että Pekka Vikkula vaikuttaa kauppakeskukseen asian saamiseksi päätökseen.

Sanakadun pohjoispuolinen kortteli tulee esirakennettavaksi murskepintaisena (sora) esim. väliaikaiseen pysäköintiin ja rakennustyömaiden työmaakoppien käyttöön muutamaksi vuodeksi, kunnes asemakaavan muutos edistyy tulevaisuudessa. Alue otetaan työn alle, kunhan Lukutori on valmistunut. Se siistitään ja tehdään reunakivet, jolloin alueelle voi ajaa vain parista kohdasta.

Suurpelto-seuran ja virkamiesten puistokävely 1.10.2020        Puistokävely virkamiehet Suurpellossa 1.10.2020

  1.  Lukutori

Lukutorista tulee hieno puisto. Kiitokset kaupungille, kun sitä rakennetaan korkeatasoisena.

Lukutorin kohdalle tulee vain yksi ajorata, kaksi ajokaistaa, ja katuosuuden läpiajo on vain joukkoliikenteelle. Suojatiet tulevat Lukutorin etelä- ja pohjoisreunojen kohdilta, kun tori valmistuu. Ajokieltomerkin pitäisi olla Lukukadun kulmassa eikä vasta torin jälkeen.

  1. 5. Bonavan talojen edusta ja Suurpellon puistokadun puuttuvat puut

 Bonavan viimeinen talo valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Tämän jälkeen katualueeseen kuuluva puistomainen osa rakennetaan, eli rakentaminen alkaa keväällä 2021. Nykyisen suunnitelman mukaan bussipysäkin taakse tulee kadun suuntainen puuistutusrivi. Paula Finer lähettää Suurpelto-seuralle alueen suunnitelman.

Suurpellon puistokatu 8 –14:n kohdalta puuttuu 10 kpl istutettavia puita sekä metalliset runko- ja juuristosuojat. Puuistutukset tehdään loppuvuoden aikana (kaupungin katukunnossapito).

Keskusteltiin kävelyreitistä Suurikselta Suurpellon puistokadulle. Reitti on piha-aluetta, mutta toivottavasti jää käyttöön. Kaavassa yhteyttä ei ole, koska Suuriksen pääsisäänkäynnin piti alun perin aueta Kynäniekan pihan aukion eli keskustakorttelin suuntaan.

  1. 6. Suurpellon puistokadun alun rakennusjätteet ja pusikkopysäköinti

Asuntosäätiö ja Kojamo omistavat tontit. Näiden tonttien kaavoituksen on tarkoitus alkaa vuonna 2021, mikäli palvelukortteleiden osalta aloitetaan tästä korttelista.

Puistokadun ja Kynäkadun kulmaan voisi rakentaa pienimuotoisen BMX-radan talkoilla. Seura on tarvittaessa yhteydessä tontin omistajaan. Pohjoisemman määräalan M514 omistaa Asuntosäätiö ja eteläisemmän M513 Kojamo Oy.

Pusikkoon pysäköidyt autot ovat turvallisuusriski, koska ajavat alueelle ja pois liikennesääntöjen vastaisesti suojatien kautta. Tavoitteena on, että ko. pusikkopysäköinti suljetaan. Aila Vallden ottaa asian puheeksi Asuntosäätiön ja Kojamon kanssa pidettävissä hankekokouksissa.

Yksityisten kiinteistöjen osalta rakennetun ympäristön valvonta kuuluu rakennusvalvonnalle, joka resurssien puutteen vuoksi lähinnä reagoi tehtyihin valituksiin. 

  1. 7. Suurpellontien kiertoliittymä

Liittymässä on haluttu tuoda esiin Suurpellon historiaa viljelyskäytössä. Alun perin liittymässä piti olla rantavehnää. Nyt kastikas on vallannut suuren osan alueesta ja se on sinällään kaunis. Osa alueesta on täynnä ohdakkeita. Paula Finer lupasi, että ohdakkeet kitketään ja heinä niitetään syksyllä ja keväällä kylvetään paljaammille alueille kastikasta.

Seura voi kitkeä alueen kerran kesässä.

Kiertoliittymässä voi heinän seassa kasvaa peltoihin sopivia ja hyönteisiä houkuttelevia kukkia.

  1. Muuta

Kortteli 21037 Sanakadun eteläpuolella on kaupunkirakenteellisesti perusteltu suhteellisen tehokkaan rakentamisen paikka. Toistaiseksi rakentamattomalla alueella on ollut erilaisia lintuja, joista on valmisteilla valokuvanäyttely. Väliaikaista lintujen katselua voi helpottaa karsimalla pensaikkoa.

Kävelyn päätteksi pistäydyttiin myös Hans Floorin puistossa katsomassa ”perhoskumpua” ja sen kukkaistutuksia. Suurpelto-seuran porukka on istuttanut ja hoitanut kukkia. Kaupunki poisti alta vanhan heinikon ja toi uutta multaa. Kukista on tullut ohikulkijoilta paljon kiitosta.

Suurpelto-seuran ja virkamiesten puistokävely 1.10.2020

 

 

Roskatalkoot /Trash away!

In English below. Kerätään yhdessä taas roskat pois puistoista ja tienvieriltä! Roskatalkoot lauantaina 19.9. klo 10-14. Roskapihtejä ja -säkkejä sekä lopuksi talkookahvit Suuriksen luona Kynäniekanpiha 4.

Let’s pick the trash away from parks and roadsides on Saturday 19 September at 10-14. Pickers and trashbags from Suuris yard. Coffee/juice for all pickers!

Suurpeltojuoksu 2020 – näin juostiin tänä vuonna

Suurpelto-juoksun tulokset // Results of the Suurpelto Run 2020.
Juoksun alkuun sattunut sadekuuro ei pelottanut ja matkaan lähti 16 eri ikäistä ja eri kuntoista juoksijaa.

Tulokset:

4 km

Karilainen Felix         23.07
Karilainen Marius    28.37
Karilainen Sanna      29.39
Lehtinen Joonas       13.29
Miettinen Minna      27.56
Shrader Dereck        20.13
Shrader Eevaleena 37.25
Shrader Elsa               36.07
Shrader Matias         22.58
Shrader Sonja            26.28
Shrader Tessa            37.25

8 km

Gorshkov Dmitry    (17.31)  35.36
Li Yanli                           (27.11)  52.25
Paronen Pirkka        (25.15)  55.08
Ramstedt Jerry        (20.18)  43.14
Seilonen Jari              (19.11)  38.01

Kiitos osanotosta// Thank you for participating!
Ensi vuonna juostaan taas// See you next year!

Suurpeltojuoksu 2020 Suurpeltojuoksu 2020

Suurpeltojuoksu 2020

 

Suurpeltojuoksu kaikenlaisille juoksijoille!

Suurpellon historian toinen Suurpeltojuoksu järjestetään Espoo-päivänä la 29.8. klo 11-13.

Juoksureitti kulkee Suurpellon ympäri ja on 4 km pitkä. Voit juosta kierroksen (4 km) tai kaksi (8 km).

Alla on kartta reitistä. Reitti on merkitty puna-valkoisella huomionauhalla. Reitillä kadun ylityspaikoissa (4) on liikenteenohjaajat, samoin kevyen liikenteen solmukohdissa.

”Suurpellon hitaat juoksijat” osallistuvat juoksuun ja kannustavat kaikkia kynnelle kykeneviä osallistumaan Toiseen Suurpeltojuoksuun.

Lähtö ja maali ovat Opinmäen koulun pihalla, jossa merkkinä on Suurpelto-seuran oranssi teltta. 

Käsiajanotto. Maalissa ja toiselle kierrokselle lähtijöille on tarjolla vettä, mehua ja banaania. Emme vakuuta juoksijoita, joten jokainen juoksee omalla vastuulla.

Osallistuminen on maksuton. Toivomme ennakkoilmoittautumista osoitteeseen info@suurpeltoseura.fi. Ilmoita nimesi ja kumman matkan juokset (4 tai 8 km). Voit ilmoittautua myös paikan päällä viimeistään klo 10.40.

____________________________________________________________________

Second Suurpelto Run will be organised on Espoo Day Sat 29 August starting at 11.00 am.

You can run one round (4 km) or two rounds (8 km) around Suurpelto 4 km. The route is shown on the map below. It is marked with red and white pointing tape. We have watchers conducting the traffic in places the route is crossing the street (four), also when crossing the pedestrian zone.

”Suurpellon hitaat juoksijat” (”Slow runners in Suurpelto”) are also participating and encouraging all residents of Suurpelto to participate in the Suurpelto Run.

Start and Finish are located in Opinmäki school yard where you’ll find the orange tent of Suurpelto-seura Association.

Manual timing for runners. We offer water, juice and bananas for runners after running or in half way of two-round run. Runners are not insured by the organiser, so everybody runs on his own responsibility.

Participating is free of charge. We are waiting for your advance registration via info@suurpeltoseura.fi, give your name and the length you intend to run (4 or 8 k)m. You can register for running also in Opinmäki yard at our tent latest at 10.40 oclock.


JUOKSUREITTI / THE ROUTE

Suurpeltojuoksu 29.8.2020 - reitti

Lasten kesäkisat 15.8.2020

Lasten urheilukisat jälleen lauantaina 15.8. Kisaillaan Lillhemtin puistossa klo 14-15.30. Lajeja mm. juoksu, keihäänheitto, pituushyppy. Kaikki osallistujat ovat voittajia! Kaikenikäiset kisaajat ovat tervetulleita.

Welcome to the Suurpelto children´s Olympic games on Saturday 15 August at 2 pm. No age limit! Every child is a winner!

Suurpelto children´s Olympic games on saturday 15 August 20202019 in Lillhemt park

 

Niittotalkoot Lukupurolla 6.-8.8.2020

In English below// Lukupuro on jälleen kaislan ja osmankäämin vallassa. Olisi hienoa saada väkeä niittotalkoisiin to – la 6–8.8. Voit tulla mukaan päiväksi, kahdeksi tai kaikkina päivinä koko päiväksi tai muutamaksi tunniksi, ihan miten omaan aikatauluusi tai jaksamiseesi sopii. Työ on aika raskasta, joten pienikin apu on tervetullutta. Aloitamme talkoot aina klo 10.

Kerro jos pääset mukaan: info@suurpeltoseura.fi

Talkoissa niitetään Lukupuron osmankäämit ja haravoidaan ne kasaan. Käytössä on kaksi raivaussahaa, viikatteita ja haravia.  Varaa mukaan kumisaappaat!

Suurpelto-seura tarjoaa talkoolaisille lounaan ja tietenkin juotavaa hikisen työn lomaan. 

Espoon kaupunki maksaa niittotyöstä palkkion seuralle. Näin pystymme järjestämään tapahtumia ja pitämään lapsille suunnatut tapahtumat maksuttomina.

___________________________________________

Join the community bulrush clearing in Lukupuro

Come and help us reap and clear the bulrush/cattail from Lukupuro! We will work from Thursday 6 August starting at 10 am until Saturday 18 August some hours per day. You can work some hours, one day, two days or all the days, just as much as you have time (or muscles).

Volunteers will be provided with a free lunch by the Suurpelto association, as well as drinks.

Let us know which days/hours you could be joining us: info@suurpeltoseura.fi.

We will be clearing the bulrush/cattail from Lukupuro and raking them into piles. We have two brush cutters, scythes and rakes. Don’t forget to bring your wellies!

The city of Espoo will pay the association a fee for work completed, which will allow us to continue to organise free events for adults and children in Suurpelto.

Tule kuulemaan mitä Lukutorille tulee to 17.9.

See in English below // Kenno lähti Lukutorilta työmaakopiksi Lahteen. Kovin suureen suruun ei ole aihetta, vaikka monet asukastapaamiset tai roskatalkookahvit siellä yhdessä juotiinkin, sillä Lukutorille rakennetaan kaunis puisto. Tulossa on kukkia, pensaita, puita, vesiallas, kioskille paikka, istuimia sekä Kari Juvan Muusa ja Pegasos -veistos vuodelta 1992.

Kaupunki esittelee suunnitelman ja vastaa asukkaiden kysymyksiin Lukutorilla torstaina 17.9. klo 17-19. Tule! 

Lukutorin asemapiirros karkeasti:

Lukutorin asemapiirros, Suurpelto

Katso tarkempi asemapiirros selityksineen täältä.
Lukutori-suunnitelmat kaupungin sivuilla näet täältä.

Lukutoria rakennetaan nyt tänä kesänä pohjoisinta reunaa lukuun ottamatta ja samalla viimeistellään puistokatua tätä kohdalta. Urakka valmistunee syksyllä/loppuvuodesta. Kaupunkipyörät siirretään urakan ajaksi väliaikaisesti pois.

Myös Piilipuuntien painuma sillan kupeessa korjataan, ja Piilipuuntien läpiajo on poikki tämän urakan ajan. Suurpelto III:n eteläosan rakentaminen alkaa, ja Vanha Lillhemtintie muuttuu kevyen liikenteen väyläksi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PARK TO LUKUTORI
Kenno is now away from Lukutori, and a beautiful park will be built there beginning this summer, ready in autumn/end of the year. There will be flowers, bushes, trees, little water pond, place for a kiosk, benches, Muse and Pegasus statue by the sculptor Kari Juva. The citybikes will be moved to a temporary place for the duration of the construction work.

Come and hear about the plans for the park on Thursday 17 September at 5 pm to 7 pm. Place: Lukutori

See the plan of the park in Lukutori above.

Henttaan liikenneyhteyksistä

Suurpelto-seura on jättänyt vastineen Henttaan liikenneyhteyksistä 27.1.2020 tehtyyn valtuustoaloitteeseen . Suurpelto-seura ry haluaa tuoda vastineessaan esiin seuraavat näkökulmat  valtuustoaloitteessa tehtyihin ehdotuksiin.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että

  1. ’Henttaa on jäämässä liikenteellisesti sumppuun muuttuvien tiejärjestelyjen vuoksi. Espoon valtuusto hyväksyi kokouksessaan 21.11.2016 Suurpelto III-kaavan, jossa vanha Lillhemtintien ja Maakirjantien pää muutetaan kevyenliikenteen väyläksi ja korvaava tieyhteys järjestetään pohjoiseen Suurpellon kautta. Järjestely on siirtänyt liikenteen kulkemaan Opinmäen koulun vierestä. Tämä on huono ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että sujuvuuden näkökulmasta. Jatkossa alueen asukasmäärä tulee kasvamaan merkittävästi ja vaikeuttamaan tilannetta entisestään.’

1.1. Vastine:

Suurpellon kaavoituksessa tai rakentamisen määrässä ei ole tapahtunut oleellista muutosta Suurpelto III -kaavan hyväksymisen jälkeen. Alueella on vuosien 2018-1019 aikana toteutettu kaavassa hyväksytyt tieyhteydet, jotka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2019. Ennen uusia liikennejärjestelyjä Suurpellon alueella tuli voimaan 30 km alueellinen nopeusrajoitus.

Maakirjantie on kapea ja aivan asutuksessa kiinni, joten liikennettä ei voi turvallisesti ohjata takaisin tälle reitille. Suurpelto III asemakaava luo Lillhemtin puistosta ja keskuspuistosta yhtenäisen kokonaisuuden, joka palvelee niin suurpeltolaisten kuin henttaalaistenkin virkistystä ja yhdessäoloa. Asemakaavassa on ohjeellisesti osoitettu paikka myös viljelylavoille Maakirjantien jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän varressa. Viljelylavat ovat nyt väliaikaisella paikalla ja joutuvat väistymään rakentamisen tieltä.

Henttaalle on ennen tätä uutta liikennejärjestelyä ollut käytössä yksi reitti, Maakirjantie-Lillhemtintie. Uuden liikennejärjestelyn myötä tilanne pysyy ennallaan: Henttaankaaren kautta yksi reitti.

Matkan pituuteen on tullut hieman muutosta riippuen siitä mihin suuntaan autoilija on menossa. Lillhemtintien risteyksestä Lukusolmuun on nyt matkaa 1,5 km kun ennen oli 1,6 km. Henttaankaaren ja Suurpellontien risteykseen Henttaankaarta pitkin matkaa on nyt 2 km kun ennen oli 1 km. Matka-aikana tuo 1 km jäänee alle 5 min.

Uusi liikennejärjestely on ollut käytössä alle 4 kk. Pahimmat vaaratilanteet koulun luona ja myös joukkoliikennekadulla (Suurpellon puistokatu – Henttaan puistokatu) aiheuttavat autoilijat, jotka eivät noudata nopeusrajoitusta eivätkä myöskään piittaa liikennesäännöistä.

Koulun luona turvallisuutta on mahdollista parantaa noudattamalla nopeusrajoitusta ja varovaisuutta. Tarpeen vaatiessa lisätään nopeusvalvontaa ja asennetaan koulun luo liikennevalot. Rakentamisen aiheuttamaa liikennemäärää on mahdollista supistaa, kun vuoden 2020 aikana rakennetaan uusi yhteys, Kyläsepäntie, pohjoisesta.

Suurpelto-seura ry vastustaa Suurpelto III asemakaavan muuttamista ja Vähä-Henttaatien avaamista. Pidämme tärkeänä, että Opinmäen koulukeskuksen liikenneturvallisuus varmistetaan. Keskeinen osa tässä on nopeuksien noudattaminen ja suunniteltujen katuyhteyksien toteuttaminen ja niiden käyttäminen.

Valtuustoaloitteessa todetaan myös:

2.’Myös bussiyhteydet Helsingin keskustaan Henttaalta ovat heikentyneet merkittävästi viime vuosina metron liityntäliikenteen käynnistymisen myötä. Uuden tielinjauksen kautta Matinkylään kiertävällä bussilla 133 matka-aika Kamppiin muodostuu noin tunnin mittaiseksi ja vaihtoehtoinen linja 118B ei aja Henttaalle asti, vaan jää Suurpeltoon. ’

2.1. Vastine:

Bussilinjan 133 matkan pituus Henttaalta Klariksen pysäkille on kasvanut uuden liikennejärjestelyn myötä 1,1 kilometristä 1,8 kilometriin. 700 metrin matkan lisäys ei vaikuta olennaisesti bussin 133 matka-aikaan. Bussi 133 käyttää joukkoliikennekatua Suurpellon puistokatu – Henttaan puistokatu.

Bussin 118B päätepysäkin siirto Henttaalle on hyvä asia. Vuoden kuluttua linja 118B kulkee joka tapauksessa Henttaan kautta Kuurinnniittyyn.

Suurpellosta kulkee tiheästi vuoroja metroasemille.
Ehdotamme, että kaupunki esittäisi HSL:lle, että Henttaalle sijoitetaan kaupunkipyöräasema, jolloin Henttaalta pääsee nopeasti liityntäliikenteen pysäkeille.

Eira Mononen                                          Kirsti Strömmer
Puheenjohtaja                                          Varapuheenjohtaja
Suurpelto-seura                                       Suurpelto-seura
eira.mononen@suurpeltoseura.fi           kirsti.strommer@suurpeltoseura.fi

Maalaustalkoot pe 8.5.

In English below // Tule maalaamaan Lukutorin viereisen tontin vaneriaitaa pe 8.5. klo 9 alkaen. Noudatamme turvavälejä!

Maalaamme aitaan nyt pohjavärin ja lisäämme myöhemmin ornamentit. Maalaus on normaalia telausta ja aikuisille sopivaa työtä. Me huolehdimme suojavarusteista ja tarjoamme talkoolaisille talkooeväät.

Maalaus tapahtuu klo 9 ja 16 välillä. Pääsetkö koko päiväksi tai ehkä puolikkaaksi? Kuulisimme mielellämme, miten voisit osallistua – kerro sinulle sopiva aika sähköpostilla info@suurpeltoseura.fi.

Toisessa työpajassa 27.5. (aikaisempi 15.5. siirtyi ilmojen takia) painamme aitaan ornamentteja, ja elokuussa aita täydennetään Suurpellon koululaisten ja päiväkotien sekä Espoon kuvataidekoulun toteuttamilla hahmoilla. Elokuussa jatkamme myös ornamenttien painamista asukastyöpajoissa.

Nyt maalataan Lukutorin puoleinen aita yhdellä värillä ja Henttaan puistokadun puoleinen aita kahdella toisiinsa osin liukuvalla värillä. Liukuvärimaalauksessa meitä tulee opastamaan Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija Niko Riepponen. Turvavälit huomioiden yhtä aikaa mahtuu työskentelemään siis maksimissaan 10 maalaajaa.

Mikäli 8.5. sataa tai aita on märkä, yritämme ma 11.5. uudestaan.

Tuleeko Suurpeltoon maailman kaunein rakennusaita? Yritetään ainakin 😊

Yhteistyössä Suurpelto-seura, Espoon kuvataidekoulu, Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija, Suurpellon päiväkodit ja koulut sekä Suurpellon asukkaat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Come and paint with us the fence by Lukutori on Friday the 8th!

We need some more painters (adults) to paint the fence by Lukutori and Henttaan puistokatu. We are now painting the undercoat colour, and later ornaments will be added.

We are ver happy if you were interested! The painting hours are 8 May from 9 am to 4 pm. Let us know if you could attend the whole day or just some hours: info@suurpeltoseura.fi.

We continue by printing an ornament pattern to the fence on 27 May at 2 pm. 

We will mind the safety distance!

Kevätkokous 2020 sähköisenä 28.3. – 3.4.

Elämme poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen takia. Noudatamme ohjeita emmekä järjestä kokouksia tai asukastilaisuuksia.  Haluamme kuitenkin hoitaa mahdollisuuksien mukaan Suurpelto-seuran asioita ja etsiä uusiakin tapoja toimia. Nyt toteutamme kevätkokouksen sähköpostin välityksellä. 

Suurpelto-seura ry:n säännöissä todetaan, että ”yhdistyksen kokoukseen ja yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on ilmoitettava etukäteen hallituksen kokouskutsussa esittämällä tavalla”. 

Suurpelto-seuran hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 kevätkokous pidetään etänä sähköpostin välityksellä. Syynä tähän on Suomen hallituksen poikkeusoloja koskevat määräykset, jotka kieltävät yli 10 henkilön kokoontumiset. 

Ohessa on kokouksen esityslista, johon on kirjattu päätösesitys kustakin asiasta.

Kokouksen asiakirjat eli tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja toimintakertomus ovat luettavissa täällä.

Mikäli osallistuja haluaa lisätietoja tilinpäätöksestä, kyselyihin vastaa rahastonhoitaja Erkki Castrén (erkki.castren@suurpeltoseura.fi, 050 339 5948). Mikäli osallistuja haluaa lisätietoja toimintakertomukseen liittyvistä asioista, kyselyihin vastaa puheenjohtaja Eira Mononen (eira.mononen@suurpeltoseura.fi, 0445100134).

Kokous alkaa viikon kuluttua kutsun lähettämisestä.  

Kokous kestää viikon eli 28.3. – 3.4. välisen ajan.

Kokoukseen osallistujat ilmoittavat sähköpostilla sihteeri Kaarina Saloselle (kaarina.salonen@suurpeltoseura.fi ) osallistuvansa kokoukseen. 

Osallistujat voivat kokouksen keston ajan jättää kommentteja ja ehdotuksia kokouksen asioihin. Kommentit tulee lähettää osoitteeseen kaarina.salonen@suurpeltoseura.fi

3.4. jälkeen jätettyjä esityksiä ei oteta huomioon.

Hallitus kokoaa tehdyt ehdotukset ja jakaa ne kokoukseen osallistuville sähköpostilla. Mikäli esityksistä pitää äänestää, sihteeri ilmoittaa äänestyksestä osallistujille. Osallistujilta pyydetään kannanottoa puolesta tai vastaan sähköpostitse. Eniten kannatusta saanut ehdotus voittaa. Ääntenlaskijat varmistavat tuloksen. 

Sähköisen kokouksen päätösvaltaisuus todetaan siinä vaiheessa, kun kokous päättyy, jolloin todetaan, kuinka moni on osallistunut keskusteluun ja päätöksentekoon. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa riittää, kun yksikin jäsen on paikalla. 

Sihteeri laatii keskustelujen pohjalta pöytäkirjan, jonka pöytäkirjantarkastajat tarkistavat. 

Hyvää kevättä kaikille, yhdessä selviämme!

Eira Mononen

Suurpelto-seura ry
Puheenjohtaja
044 5100 134
eira.mononen@suurpeltoseura.fi

Suurpelto-seura kannustaa asukkaita aktiiviseen kaupunkilaisuuteen.
Seuraa netistä ajankohtaiset asiat, osallistu ja tee arjestasi viisaampaa. 

 

Asukasilta 18.3. on valitettavasti peruttu

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula tulee kertomaan Suurpellon kehittämisen tämänhetkisestä tilanteesta keskiviikkona 18.3. klo 18. Tule kysymään mitä vain asuinalueemme asioista! Paikka: Opinmäki

Suurpelto residents’ evening in Opinmäki 18 March at 6 pm is cancelled!
Suurpelto’s project manager Pekka Vikkula is present. This evening is in Finnish, a residents’ evening with Pekka Vikkula in English will be held on 22 April in Opinmäki.

Olet erittäin tervetullut jäämään asukasillan jälkeen myös Suurpelto-seuran kevätkokoukseen. Kokouksessa käsitellään toimintakertomus ja talous viime vuodelta.

Talvikirmaus su 1.2.2020

in English below // Suurpellon lapsia kutsutaan jälleen perinteiseen Talvikirmaukseen – tosin nyt emme pääse hiihtämään, mutta muuta talvikivaa on luvassa kuitenkin Opinmäen pihalla siis sunnuntaina 1.3. klo 13-15. Luvassa on mm. kepparirata ja hauska tehtävärata. 

Perinteiseen tapaan kuumaa mehua on tarjolla kaikille, ja myynnissä makkaraa, pillimehua ja pullaa. Tervetuloa!
__________________________________
Winterfun for Suurpelto children! Welcome to Opinmäki courtyard on Sunday 1 March at 1 to 3 p.m. In the program for instance a hobbyhorsetrack and other fun things. Berry juice for everyone. Sausage, juice and buns on sale.

Lempikuviosi? Your favourite pattern?

In English see below //
Lukutorin viereiseen aitaan suunnitellaan kuvioita, jotka
heijastavat Suurpellon asukkaille mieluisia asioita. Kuvioiden
aiheiksi pyydämme nyt kuvaa sinun lempikuviostasi.

Onko sinulla pöytäliina, tyyny, kuppi, kannu tai huivi, jossa on
sinulle rakas kuvio? Ota siitä kuva ja lähetä se sähköpostin
liitteenä Suurpelto-seuralle. Kuvien pohjalta Espoon
kuvataidekoulun oppilaat ja Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija
suunnittelevat kuviot, joita sitten maalaamme huhti-toukokuussa
aitaan.

Lähetä kuva info@suurpeltoseura.fi.
_________________________________________
Your favourite pattern?

In the fence beside Lukutori are planned patterns, which reflect the
diversity of things dear to Suurpelto residents. We would be glad to
get pictures of your favourite patterns.

Do you have a table cloth, cushion, cup, jug or scarf with a pattern
that you like. Take a picture of it and send it to us. The students
of Espoo School of Art and the City of Espoo Environmental Designer
will design the patterns for the fence based on your favourite ones.
And in April – May we shall print them on the fence.

Send the picture to info@suurpeltoseura.fi.

Keskustelua Suurpellon yhteisöllisyydestä

TULE KESKUSTELEMAAN 2.3.2020 klo 17-20 //Community workshop – in English below//

Kahvitarjoilu 16.30 alkaen
Paikka: Opinmäen opetuspuutarha, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo, sisäänkäynti kirjaston ovesta

 Mistä on kyse?
Asuinalueellamme Suurpellossa on virinnyt aktiivista toimintaa asukkaiden ja järjestötoimijoiden ansiosta. Vireä toiminta tarvitsee kipeästi yhteisiä tiloja yhteisöllisyyden tueksi. Alueella toimivat järjestöt olisivat tarjoamassa lisää toimintaa, jos meillä olisi Suurpellossa tila, jossa asukkaat, harrasteryhmät tai järjestöt voisivat toimia sekä päivä- että ilta-aikaan. Yhteisöllisen tilan tarpeellisuus on noussut esille useissa asukastilaisuuksissa, some-keskusteluissa ja paikallisten järjestöjen keskusteluissa.

Haluamme jatkaa tätä keskustelua ja saada selville tarpeita, mahdollisuuksia ja selvittää tarjontaa. Jotta keskustelu ei olisi vain samanmielisten hymistelyä, laajennamme keskustelua. Olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, mitä te ruuhkavuosia elävät lapsiperheiden vanhemmat ajattelette Suurpellon tilanteesta. Millaista tekemistä toivotte? Millaiseen tekemiseen teitä on mahdollista saada mukaan? Millaisia haasteita te Suurpellon alueella näette?

Mistä keskustellaan ja keskustelun tavoite?
Tutkimusten mukaan yhdessä tekeminen kasvattaa luottamusta, voimavaroja ja osaamista.

Tervetuloa pohtimaan, miten voimme yhdessä vaikuttaa Suurpellon kehittymiseen. Tavoitteena on laajentaa keskustelua alueen asukkaiden yhteisestä toiminnasta, toiminnan edellytyksistä ja tilatarpeista sekä saada yhä useampia suurpeltolaisia innostumaan yhteisestä tekemisestä. Uskomme, että keskustelun tulosten pohjalta syntyy uutta toimintaa ja rakentavia ehdotuksia Espoon kaupungille.

Keitä toivotaan paikalle?
Kutsumme mukaan suurpeltolaisia, erityisesti Sinut, joka olet nuori aikuinen, kiireinen vanhempi tai aktiivinen eläkeläinen. Kutsumme mukaan myös alueen yrittäjiä ja järjestöjä. Jotta keskustelulla olisi laajuutta ja vaikuttavuutta, kutsumme paikalle myös Espoon kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen 11.2.2010 mennessä eira.mononen@suurpeltoseura.fi
Ilmoittaudu ajoissa, tilaisuuteen mahtuu 40 henkilöä.

Tervetuloa!

Suurpelto-seura ry, Suurpellon Martat ry, Espoon Mielenterveysyhdistys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Espoon Paikallisyhdistys ja Olarin Eräkotkat – Wild Eagles ry

Lisätiedot: Eira Mononen, p. 044 5100 134, eira.mononen@suurpeltoseura.fi
___________________________________________

WELCOME TO COMMUNITY WORKSHOP

Time: 2.3.2020 17.00-20.00 hrs, coffee from 16.30 hrs
Venue: Opinmäki Edu Garden, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo, the entrance is from the library door

What is this all about?
There are lot of activities arranged by residents and local organizations at Suurpelto. Vital activities and events need cooperation between residents, NGO’s, local enterprises and City of Espoo. We should support all activities and community life to make Suurpelto a happy and prosper township. Local NGO’s have discussed about having a community space where we all could meet and organize activities for all of us. Such a venue has been an important topic in social media conversations and in community and NGO meetings.

We want to continue these discussions and find out what your needs as residents are in this matter. We like to expand the the talks and meet with residents, NGO’s, officials and enterprises. We are in particularly interested in your needs as a young adult, a busy parent or an active senior citizen. What kind of activities do you want? What kind of community participation might fancy you? What kind of challenges of community involvement do you see?

What are we discussing about and what are the goals?
According to a national research working together for the community rises trust, resources and competences among the residents. Welcome to our workshop to collaborate and invent together new ideas, activities and methods to make Suurpelto a better place to live. Our goal is to expand the talks and get more residents in the work for better Suurpelto.

We are convinced that the results of these kinds of workshops will lead to concrete actions and constructive proposals to City of Espoo.

Who are attending?
We invite (all kind of) Suurpelto residents. The workshop is open for all but we have limited amount of seats. We would also like non-finnish speaking residents, to participate. We shall have one group in English. We hope that small businesses owners, NGO’s and communal actors will attend too. We have invited also members (of City of Espoo) City Council, Board and Committees and officials of the City of Espoo to participate the workshop to ensure that our needs are on the tables of city administration.

Registration before 11.2.2010, thank you eira.mononen@suurpeltoseura.fi
Be quick, we have only 40 seats available to the workshop.
Welcome!
More information: Eira Mononen, p. 044 5100 134, eira.mononen@suurpeltoseura.fi

« Older posts

© 2020 Suurpelto-seura

Theme by Anders NorenUp ↑