Kategoria: Uncategorized (Page 1 of 6)

Mitä Kennon paikalle tulee?

See in English below // Kenno lähti Lukutorilta työmaakopiksi Lahteen. Kovin suureen suruun ei ole aihetta, vaikka monet asukastapaamiset tai roskatalkookahvit siellä yhdessä juotiinkin, sillä Lukutorille rakennetaan kaunis puisto. Tulossa on kukkia, pensaita, puita, vesiallas, kioskille paikka, istuimia sekä Kari Juvan Muusa ja Pegasos -veistos vuodelta 1992.

Lukutorin asemapiirros:

Lukutorin asemapiirros, Suurpelto

Lukutoria rakennetaan nyt tänä kesänä pohjoisinta reunaa lukuun ottamatta ja samalla viimeistellään puistokatua tätä kohdalta. Urakka valmistunee syksyllä/loppuvuodesta. Kaupunkipyörät siirretään urakan ajaksi väliaikaisesti pois.

Myös Piilipuuntien painuma sillan kupeessa korjataan, ja Piilipuuntien läpiajo on poikki tämän urakan ajan. Suurpelto III:n eteläosan rakentaminen alkaa, ja Vanha Lillhemtintie muuttuu kevyen liikenteen väyläksi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PARK TO LUKUTORI
Kenno is now away from Lukutori, and a beautiful park will be built there beginning this summer, ready in autumn/end of the year. There will be flowers, bushes, trees, little water pond, place for a kiosk, benches, Muse and Pegasus statue by the sculptor Kari Juva. The citybikes will be moved to a temporary place for the duration of the construction work.

See the plan of the park in Lukutori above.

Henttaan liikenneyhteyksistä

Suurpelto-seura on jättänyt vastineen Henttaan liikenneyhteyksistä 27.1.2020 tehtyyn valtuustoaloitteeseen . Suurpelto-seura ry haluaa tuoda vastineessaan esiin seuraavat näkökulmat  valtuustoaloitteessa tehtyihin ehdotuksiin.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että

 1. ’Henttaa on jäämässä liikenteellisesti sumppuun muuttuvien tiejärjestelyjen vuoksi. Espoon valtuusto hyväksyi kokouksessaan 21.11.2016 Suurpelto III-kaavan, jossa vanha Lillhemtintien ja Maakirjantien pää muutetaan kevyenliikenteen väyläksi ja korvaava tieyhteys järjestetään pohjoiseen Suurpellon kautta. Järjestely on siirtänyt liikenteen kulkemaan Opinmäen koulun vierestä. Tämä on huono ratkaisu sekä liikenneturvallisuuden että sujuvuuden näkökulmasta. Jatkossa alueen asukasmäärä tulee kasvamaan merkittävästi ja vaikeuttamaan tilannetta entisestään.’

1.1. Vastine:

Suurpellon kaavoituksessa tai rakentamisen määrässä ei ole tapahtunut oleellista muutosta Suurpelto III -kaavan hyväksymisen jälkeen. Alueella on vuosien 2018-1019 aikana toteutettu kaavassa hyväksytyt tieyhteydet, jotka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2019. Ennen uusia liikennejärjestelyjä Suurpellon alueella tuli voimaan 30 km alueellinen nopeusrajoitus.

Maakirjantie on kapea ja aivan asutuksessa kiinni, joten liikennettä ei voi turvallisesti ohjata takaisin tälle reitille. Suurpelto III asemakaava luo Lillhemtin puistosta ja keskuspuistosta yhtenäisen kokonaisuuden, joka palvelee niin suurpeltolaisten kuin henttaalaistenkin virkistystä ja yhdessäoloa. Asemakaavassa on ohjeellisesti osoitettu paikka myös viljelylavoille Maakirjantien jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän varressa. Viljelylavat ovat nyt väliaikaisella paikalla ja joutuvat väistymään rakentamisen tieltä.

Henttaalle on ennen tätä uutta liikennejärjestelyä ollut käytössä yksi reitti, Maakirjantie-Lillhemtintie. Uuden liikennejärjestelyn myötä tilanne pysyy ennallaan: Henttaankaaren kautta yksi reitti.

Matkan pituuteen on tullut hieman muutosta riippuen siitä mihin suuntaan autoilija on menossa. Lillhemtintien risteyksestä Lukusolmuun on nyt matkaa 1,5 km kun ennen oli 1,6 km. Henttaankaaren ja Suurpellontien risteykseen Henttaankaarta pitkin matkaa on nyt 2 km kun ennen oli 1 km. Matka-aikana tuo 1 km jäänee alle 5 min.

Uusi liikennejärjestely on ollut käytössä alle 4 kk. Pahimmat vaaratilanteet koulun luona ja myös joukkoliikennekadulla (Suurpellon puistokatu – Henttaan puistokatu) aiheuttavat autoilijat, jotka eivät noudata nopeusrajoitusta eivätkä myöskään piittaa liikennesäännöistä.

Koulun luona turvallisuutta on mahdollista parantaa noudattamalla nopeusrajoitusta ja varovaisuutta. Tarpeen vaatiessa lisätään nopeusvalvontaa ja asennetaan koulun luo liikennevalot. Rakentamisen aiheuttamaa liikennemäärää on mahdollista supistaa, kun vuoden 2020 aikana rakennetaan uusi yhteys, Kyläsepäntie, pohjoisesta.

Suurpelto-seura ry vastustaa Suurpelto III asemakaavan muuttamista ja Vähä-Henttaatien avaamista. Pidämme tärkeänä, että Opinmäen koulukeskuksen liikenneturvallisuus varmistetaan. Keskeinen osa tässä on nopeuksien noudattaminen ja suunniteltujen katuyhteyksien toteuttaminen ja niiden käyttäminen.

Valtuustoaloitteessa todetaan myös:

2.’Myös bussiyhteydet Helsingin keskustaan Henttaalta ovat heikentyneet merkittävästi viime vuosina metron liityntäliikenteen käynnistymisen myötä. Uuden tielinjauksen kautta Matinkylään kiertävällä bussilla 133 matka-aika Kamppiin muodostuu noin tunnin mittaiseksi ja vaihtoehtoinen linja 118B ei aja Henttaalle asti, vaan jää Suurpeltoon. ’

2.1. Vastine:

Bussilinjan 133 matkan pituus Henttaalta Klariksen pysäkille on kasvanut uuden liikennejärjestelyn myötä 1,1 kilometristä 1,8 kilometriin. 700 metrin matkan lisäys ei vaikuta olennaisesti bussin 133 matka-aikaan. Bussi 133 käyttää joukkoliikennekatua Suurpellon puistokatu – Henttaan puistokatu.

Bussin 118B päätepysäkin siirto Henttaalle on hyvä asia. Vuoden kuluttua linja 118B kulkee joka tapauksessa Henttaan kautta Kuurinnniittyyn.

Suurpellosta kulkee tiheästi vuoroja metroasemille.
Ehdotamme, että kaupunki esittäisi HSL:lle, että Henttaalle sijoitetaan kaupunkipyöräasema, jolloin Henttaalta pääsee nopeasti liityntäliikenteen pysäkeille.

Eira Mononen                                          Kirsti Strömmer
Puheenjohtaja                                          Varapuheenjohtaja
Suurpelto-seura                                       Suurpelto-seura
eira.mononen@suurpeltoseura.fi           kirsti.strommer@suurpeltoseura.fi

Maalaustalkoot pe 8.5.

In English below // Tule maalaamaan Lukutorin viereisen tontin vaneriaitaa pe 8.5. klo 9 alkaen. Noudatamme turvavälejä!

Maalaamme aitaan nyt pohjavärin ja lisäämme myöhemmin ornamentit. Maalaus on normaalia telausta ja aikuisille sopivaa työtä. Me huolehdimme suojavarusteista ja tarjoamme talkoolaisille talkooeväät.

Maalaus tapahtuu klo 9 ja 16 välillä. Pääsetkö koko päiväksi tai ehkä puolikkaaksi? Kuulisimme mielellämme, miten voisit osallistua – kerro sinulle sopiva aika sähköpostilla info@suurpeltoseura.fi.

Toisessa työpajassa 27.5. (aikaisempi 15.5. siirtyi ilmojen takia) painamme aitaan ornamentteja, ja elokuussa aita täydennetään Suurpellon koululaisten ja päiväkotien sekä Espoon kuvataidekoulun toteuttamilla hahmoilla. Elokuussa jatkamme myös ornamenttien painamista asukastyöpajoissa.

Nyt maalataan Lukutorin puoleinen aita yhdellä värillä ja Henttaan puistokadun puoleinen aita kahdella toisiinsa osin liukuvalla värillä. Liukuvärimaalauksessa meitä tulee opastamaan Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija Niko Riepponen. Turvavälit huomioiden yhtä aikaa mahtuu työskentelemään siis maksimissaan 10 maalaajaa.

Mikäli 8.5. sataa tai aita on märkä, yritämme ma 11.5. uudestaan.

Tuleeko Suurpeltoon maailman kaunein rakennusaita? Yritetään ainakin 😊

Yhteistyössä Suurpelto-seura, Espoon kuvataidekoulu, Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija, Suurpellon päiväkodit ja koulut sekä Suurpellon asukkaat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Come and paint with us the fence by Lukutori on Friday the 8th!

We need some more painters (adults) to paint the fence by Lukutori and Henttaan puistokatu. We are now painting the undercoat colour, and later ornaments will be added.

We are ver happy if you were interested! The painting hours are 8 May from 9 am to 4 pm. Let us know if you could attend the whole day or just some hours: info@suurpeltoseura.fi.

We continue by printing an ornament pattern to the fence on 27 May at 2 pm. 

We will mind the safety distance!

Kevätkokous 2020 sähköisenä 28.3. – 3.4.

Elämme poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen takia. Noudatamme ohjeita emmekä järjestä kokouksia tai asukastilaisuuksia.  Haluamme kuitenkin hoitaa mahdollisuuksien mukaan Suurpelto-seuran asioita ja etsiä uusiakin tapoja toimia. Nyt toteutamme kevätkokouksen sähköpostin välityksellä. 

Suurpelto-seura ry:n säännöissä todetaan, että ”yhdistyksen kokoukseen ja yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on ilmoitettava etukäteen hallituksen kokouskutsussa esittämällä tavalla”. 

Suurpelto-seuran hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 kevätkokous pidetään etänä sähköpostin välityksellä. Syynä tähän on Suomen hallituksen poikkeusoloja koskevat määräykset, jotka kieltävät yli 10 henkilön kokoontumiset. 

Ohessa on kokouksen esityslista, johon on kirjattu päätösesitys kustakin asiasta.

Kokouksen asiakirjat eli tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja toimintakertomus ovat luettavissa täällä.

Mikäli osallistuja haluaa lisätietoja tilinpäätöksestä, kyselyihin vastaa rahastonhoitaja Erkki Castrén (erkki.castren@suurpeltoseura.fi, 050 339 5948). Mikäli osallistuja haluaa lisätietoja toimintakertomukseen liittyvistä asioista, kyselyihin vastaa puheenjohtaja Eira Mononen (eira.mononen@suurpeltoseura.fi, 0445100134).

Kokous alkaa viikon kuluttua kutsun lähettämisestä.  

Kokous kestää viikon eli 28.3. – 3.4. välisen ajan.

Kokoukseen osallistujat ilmoittavat sähköpostilla sihteeri Kaarina Saloselle (kaarina.salonen@suurpeltoseura.fi ) osallistuvansa kokoukseen. 

Osallistujat voivat kokouksen keston ajan jättää kommentteja ja ehdotuksia kokouksen asioihin. Kommentit tulee lähettää osoitteeseen kaarina.salonen@suurpeltoseura.fi

3.4. jälkeen jätettyjä esityksiä ei oteta huomioon.

Hallitus kokoaa tehdyt ehdotukset ja jakaa ne kokoukseen osallistuville sähköpostilla. Mikäli esityksistä pitää äänestää, sihteeri ilmoittaa äänestyksestä osallistujille. Osallistujilta pyydetään kannanottoa puolesta tai vastaan sähköpostitse. Eniten kannatusta saanut ehdotus voittaa. Ääntenlaskijat varmistavat tuloksen. 

Sähköisen kokouksen päätösvaltaisuus todetaan siinä vaiheessa, kun kokous päättyy, jolloin todetaan, kuinka moni on osallistunut keskusteluun ja päätöksentekoon. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa riittää, kun yksikin jäsen on paikalla. 

Sihteeri laatii keskustelujen pohjalta pöytäkirjan, jonka pöytäkirjantarkastajat tarkistavat. 

Hyvää kevättä kaikille, yhdessä selviämme!

Eira Mononen

Suurpelto-seura ry
Puheenjohtaja
044 5100 134
eira.mononen@suurpeltoseura.fi

Suurpelto-seura kannustaa asukkaita aktiiviseen kaupunkilaisuuteen.
Seuraa netistä ajankohtaiset asiat, osallistu ja tee arjestasi viisaampaa. 

 

Asukasilta 18.3. on valitettavasti peruttu

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula tulee kertomaan Suurpellon kehittämisen tämänhetkisestä tilanteesta keskiviikkona 18.3. klo 18. Tule kysymään mitä vain asuinalueemme asioista! Paikka: Opinmäki

Suurpelto residents’ evening in Opinmäki 18 March at 6 pm is cancelled!
Suurpelto’s project manager Pekka Vikkula is present. This evening is in Finnish, a residents’ evening with Pekka Vikkula in English will be held on 22 April in Opinmäki.

Olet erittäin tervetullut jäämään asukasillan jälkeen myös Suurpelto-seuran kevätkokoukseen. Kokouksessa käsitellään toimintakertomus ja talous viime vuodelta.

Talvikirmaus su 1.2.2020

in English below // Suurpellon lapsia kutsutaan jälleen perinteiseen Talvikirmaukseen – tosin nyt emme pääse hiihtämään, mutta muuta talvikivaa on luvassa kuitenkin Opinmäen pihalla siis sunnuntaina 1.3. klo 13-15. Luvassa on mm. kepparirata ja hauska tehtävärata. 

Perinteiseen tapaan kuumaa mehua on tarjolla kaikille, ja myynnissä makkaraa, pillimehua ja pullaa. Tervetuloa!
__________________________________
Winterfun for Suurpelto children! Welcome to Opinmäki courtyard on Sunday 1 March at 1 to 3 p.m. In the program for instance a hobbyhorsetrack and other fun things. Berry juice for everyone. Sausage, juice and buns on sale.

Lempikuviosi? Your favourite pattern?

In English see below //
Lukutorin viereiseen aitaan suunnitellaan kuvioita, jotka
heijastavat Suurpellon asukkaille mieluisia asioita. Kuvioiden
aiheiksi pyydämme nyt kuvaa sinun lempikuviostasi.

Onko sinulla pöytäliina, tyyny, kuppi, kannu tai huivi, jossa on
sinulle rakas kuvio? Ota siitä kuva ja lähetä se sähköpostin
liitteenä Suurpelto-seuralle. Kuvien pohjalta Espoon
kuvataidekoulun oppilaat ja Espoon kaupungin osallisuusmuotoilija
suunnittelevat kuviot, joita sitten maalaamme huhti-toukokuussa
aitaan.

Lähetä kuva info@suurpeltoseura.fi.
_________________________________________
Your favourite pattern?

In the fence beside Lukutori are planned patterns, which reflect the
diversity of things dear to Suurpelto residents. We would be glad to
get pictures of your favourite patterns.

Do you have a table cloth, cushion, cup, jug or scarf with a pattern
that you like. Take a picture of it and send it to us. The students
of Espoo School of Art and the City of Espoo Environmental Designer
will design the patterns for the fence based on your favourite ones.
And in April – May we shall print them on the fence.

Send the picture to info@suurpeltoseura.fi.

Keskustelua Suurpellon yhteisöllisyydestä

TULE KESKUSTELEMAAN 2.3.2020 klo 17-20 //Community workshop – in English below//

Kahvitarjoilu 16.30 alkaen
Paikka: Opinmäen opetuspuutarha, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo, sisäänkäynti kirjaston ovesta

 Mistä on kyse?
Asuinalueellamme Suurpellossa on virinnyt aktiivista toimintaa asukkaiden ja järjestötoimijoiden ansiosta. Vireä toiminta tarvitsee kipeästi yhteisiä tiloja yhteisöllisyyden tueksi. Alueella toimivat järjestöt olisivat tarjoamassa lisää toimintaa, jos meillä olisi Suurpellossa tila, jossa asukkaat, harrasteryhmät tai järjestöt voisivat toimia sekä päivä- että ilta-aikaan. Yhteisöllisen tilan tarpeellisuus on noussut esille useissa asukastilaisuuksissa, some-keskusteluissa ja paikallisten järjestöjen keskusteluissa.

Haluamme jatkaa tätä keskustelua ja saada selville tarpeita, mahdollisuuksia ja selvittää tarjontaa. Jotta keskustelu ei olisi vain samanmielisten hymistelyä, laajennamme keskustelua. Olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, mitä te ruuhkavuosia elävät lapsiperheiden vanhemmat ajattelette Suurpellon tilanteesta. Millaista tekemistä toivotte? Millaiseen tekemiseen teitä on mahdollista saada mukaan? Millaisia haasteita te Suurpellon alueella näette?

Mistä keskustellaan ja keskustelun tavoite?
Tutkimusten mukaan yhdessä tekeminen kasvattaa luottamusta, voimavaroja ja osaamista.

Tervetuloa pohtimaan, miten voimme yhdessä vaikuttaa Suurpellon kehittymiseen. Tavoitteena on laajentaa keskustelua alueen asukkaiden yhteisestä toiminnasta, toiminnan edellytyksistä ja tilatarpeista sekä saada yhä useampia suurpeltolaisia innostumaan yhteisestä tekemisestä. Uskomme, että keskustelun tulosten pohjalta syntyy uutta toimintaa ja rakentavia ehdotuksia Espoon kaupungille.

Keitä toivotaan paikalle?
Kutsumme mukaan suurpeltolaisia, erityisesti Sinut, joka olet nuori aikuinen, kiireinen vanhempi tai aktiivinen eläkeläinen. Kutsumme mukaan myös alueen yrittäjiä ja järjestöjä. Jotta keskustelulla olisi laajuutta ja vaikuttavuutta, kutsumme paikalle myös Espoon kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen 11.2.2010 mennessä eira.mononen@suurpeltoseura.fi
Ilmoittaudu ajoissa, tilaisuuteen mahtuu 40 henkilöä.

Tervetuloa!

Suurpelto-seura ry, Suurpellon Martat ry, Espoon Mielenterveysyhdistys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Espoon Paikallisyhdistys ja Olarin Eräkotkat – Wild Eagles ry

Lisätiedot: Eira Mononen, p. 044 5100 134, eira.mononen@suurpeltoseura.fi
___________________________________________

WELCOME TO COMMUNITY WORKSHOP

Time: 2.3.2020 17.00-20.00 hrs, coffee from 16.30 hrs
Venue: Opinmäki Edu Garden, Lillhemtintie 1, 02250 Espoo, the entrance is from the library door

What is this all about?
There are lot of activities arranged by residents and local organizations at Suurpelto. Vital activities and events need cooperation between residents, NGO’s, local enterprises and City of Espoo. We should support all activities and community life to make Suurpelto a happy and prosper township. Local NGO’s have discussed about having a community space where we all could meet and organize activities for all of us. Such a venue has been an important topic in social media conversations and in community and NGO meetings.

We want to continue these discussions and find out what your needs as residents are in this matter. We like to expand the the talks and meet with residents, NGO’s, officials and enterprises. We are in particularly interested in your needs as a young adult, a busy parent or an active senior citizen. What kind of activities do you want? What kind of community participation might fancy you? What kind of challenges of community involvement do you see?

What are we discussing about and what are the goals?
According to a national research working together for the community rises trust, resources and competences among the residents. Welcome to our workshop to collaborate and invent together new ideas, activities and methods to make Suurpelto a better place to live. Our goal is to expand the talks and get more residents in the work for better Suurpelto.

We are convinced that the results of these kinds of workshops will lead to concrete actions and constructive proposals to City of Espoo.

Who are attending?
We invite (all kind of) Suurpelto residents. The workshop is open for all but we have limited amount of seats. We would also like non-finnish speaking residents, to participate. We shall have one group in English. We hope that small businesses owners, NGO’s and communal actors will attend too. We have invited also members (of City of Espoo) City Council, Board and Committees and officials of the City of Espoo to participate the workshop to ensure that our needs are on the tables of city administration.

Registration before 11.2.2010, thank you eira.mononen@suurpeltoseura.fi
Be quick, we have only 40 seats available to the workshop.
Welcome!
More information: Eira Mononen, p. 044 5100 134, eira.mononen@suurpeltoseura.fi

Hyvän meiningin Suurpelto

In English see below// Syksyn 2019 asukaskyselyymme saimme 41 vastausta. Suurpeltolaisilla oli lukuisia ajatuksia siitä, mikä tekee omasta asuinalueesta sen parhaan mahdollisen. Samalla kyselimme kuvitusvinkkejä keväällä yhteisöprojektina maalattavaan aitaan Lukutorin vieressä. Lupasimme jakaa ajatukset kaikille.

Viihtyisässä Suurpellossa on:

 • erilaisia tapahtumia lapsille, perheille ja aikuisille (liikuntaa, joulujuhlaa, leffapäivä, kerhoja jne)
 • yhteinen tila, jossa monenlaista yhteistä tekemistä aamusta iltaan, esim. lautapelipäiviä erikseen perheille ja aikuisille, käsityöryhmiä
 • nuorille oma tila
 • koirakerhoja
 • mahdollisuus löytää seuraa esim. ulkoiluun, liikkumiseen, urheiluun, yhteisiin pyöräretkiin ja peleihin
 • mahdollisuus kierrättää tavaroita sujuvasti, järjestää ja osallistua kirpputoreihin esim. valtakunnallisena Siivouspäivänä
 • vanhusten ja lasten yhdessä tekemistä
 • jäätelökioski ja kesäkahvila
 • Suurpellon oma uuden vuoden tapahtuma

Suurpellon valtit:

 • luonnonläheisyys
 • loistavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet
 • rauhallinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella
 • turvallinen asuinympäristö
 • monipuoliset asumisratkaisut
 • kansainvälinen meininki
 • monet tapahtumat
 • aktiiviset ihmiset ja yhteishenki

Suurpeltolaisen taideaidan aiheissa voisi näkyä:

 • lasten ja nuorten käden jälki
 • alueelle tyypillisiä metsän eläimiä, esim. kettuja ja peuroja
 • muita luontoaiheita, esim. kukkivia hedelmäpuita
 • erilaista kaupunkiteemaa ja ihmisiä esim. monimuotoisia Suurpellon taloja, lapsia leikeissään ja vanhuksia ulkoilemassa.
 • kaikille sivuille omat aiheensa erilaisilla tyyleillä: graffitia, sabluunamaalausta, muuta maalausta
 • alueen historiaa kuvitettuna

____________________________
Groovy Suurpelto

We received 41 answers to our survey targeted to Suurpelto residents in autumn 2019.

You had very many ideas of what makes our living environment the best possible. We also asked your ideas for painting the plywood fence situated in Lukutori area. The fence will be painted as a community project in springtime this year.  Please find the summary of your ideas below.

Cozy Suurpelto:

 • different happenings and gatherings for children, families and adults (physical exercise, Christmas party, movie day, different small group activities)
 • common meeting place which could be used for different activities throughout the day like board games for families and adults, handicraft groups
 • own space for young children
 • activities for the dog owners
 • possibility to find company for different outdoor activities sports, bicycle trips and games
 • possibility to recycle things and goods smoothly, organize and participate to flea markets i.e. on a national “Cleaning day”
 • common activities with elderly people and children
 • ice cream kiosk and summer cafe
 • Suurpelto based New Year’s event

Advantages of Suurpelto:

 • close to nature
 • excellent outdoor exercise possibilities
 • peaceful and calm location close to good transportation connections
 • safe living environment
 • versatile housing alternatives
 • international environment and spirit
 • lots of different happenings
 • active people and common spirit

What would you like to see in the plywood fence in Suurpelto:

 • active participation of children and youngsters
 • typical local wild animals like foxes and deer
 • other nature themes like flourishing fruit trees
 • different images of Suurpelto environment and people like varied houses, children playing outdoors and elderly people walking outdoors
 • different themes with different styles: graffiti, template painting, other painting
 • illustrated history of the area

Thank You for answering!

Joulumyyjäiset / Christmas Market su /Sun 15.12.

In English below // Tervetuloa Suurpellon perinteisiin joulumyyjäisiin Opinmäkeen 15.12. klo 11-15. Myyjäisten lisäksi tarjolla on muuta ohjelmaa koko perheelle. Joulupukki vierailee klo 12-14.

Jos haluat itse tulla myymään itsetehtyjä jouluruokia ja -leivonnaisia, käsitöitä ja joulukoristeita varaa pöytä hintaan 10€ 3.12. mennessä osoitteesta suurpellonmartat@gmail.com. 

Järjestäjä: Suurpellon Martat, mukana myös Suurpelto-seura ja Opinmäessä toivmivat koulut

– – – – – – – – – – – – – 

The family friendly SUURPELTO CHRISTMAS MARKET will take place at OPINMÄKI CAMPUS on Sunday 15 December from 11 to 15.
If You want to sell your homemade Christmas treats and bakes, arts & crafts and holiday decorations and toys, please, reserve your table for 10 € by 3 December by e-mail suurpellonmartat@gmail.com.

The event is organised by Suurpellon Martat. With at the event also the association Suurpelto-seura and the schools at Opinmäki campus.

Vinkkejä ja ideoita ensi vuoden tapahtumiin?

Mitä haluaisit Suurpellossa tapahtuvan ensi vuonna? Vastaa kyselyymme 27.11.2019 mennessä: suomi – English – svenska – на русском – eesti keelel

Kerro mitä kaikkea Suurpellossa voisi tapahtua ensi vuonna!  Käytämme ideoita toiminnan suunnitteluun. Vastaa kyselyymme 27.11.2019 mennessä. Se vie vain noin minuutin. Linkki kyselyyn alla.

Tell us your ideas about what could happen in Suurpelto next year. We use the ideas for planning our activities. Answer the one-minute questionnaire latest 27 November.

Berätta dina idéer om vad kunde hända i Storåkern nästa år! Vi planerar evenemang för nästa år och använder gärna också dina idéer. Svara på enkäten senast den 27 november. Det tar bara ca. en minut.

Какие интересные мероприятия ты хотел бы видеть в нашем районе в следующем году? Расскажи, пожалуйста, нам.  Ваши идеи будут использованы в планировании деятельности следующего года. Ответь пожалуйста на вопросы не позже 27го ноября.

Avaldage ideid, mis võiks toimuda Suurpeltos järgneval aastal! Kasutame ideid ürituste korraldamisel. Vastake küsimustele hiljemalt 27.11.2019.

https://link.webropolsurveys.com/S/A0CB1CB2BAFBDE37

Tervetuloa Suurpelto-seuran syyskokoukseen

Suurpelto-seuran sääntömääräinen, kaikille avoin syyskokous pidetään Kennolla torstaina 28.11. klo 18. Paikalle tulijoille tarjoamme kakkukahvit!

Illan aikana saat lyhyesti kuulla, mitä olemme alueella saaneet aikaan sekä mitä ensi vuodelle on suunniteltu. Kokouksessa valitaan myös  seuralle hallitus vuodelle 2020. 

Näistä linkeistä pääset tutustumaan kokouksen asioihin:
Asialista
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Talousarvio

Olisimme erittäin iloisia jos saisimme uusia ihmisiä myös hallitukseen. Hallituksen kokoukset ja toiminta ei ole ikävää istumista ja jäykkää tekemistä vaan rentoa yhdessä toimimista. 

 

Roskatalkoot – Trash away 14.9. klo 10-14

In English below. Kerätään yhdessä taas roskat pois puistoista ja tienvieriltä!Roskatalkoot lauantaina 14.9. klo 10-14. Roskapihtejä ja -säkkejä Kennolta. Talkookahvit.

Let’s pick the trash away from parks and roadsides on Saturday 14 September at 10-14. Pickers and trashbags from Kenno, Lukutori. Coffee/juice for all pickers!

« Older posts

© 2020 Suurpelto-seura

Theme by Anders NorenUp ↑