Kategoria: Uncategorized (Page 1 of 9)

Asemakaavan muutossuunitemat: asukastilaisuus ti 27.4. klo 17

Suurpellossa Kehä II:n länsipuolella käynnistyy kaksi kaavahanketta: Suurpelto I ja Likusterikatu.

Asiasta järjestetään etäasukastilaisuus tiistaina 27.4.2021 klo 17 alkaen. Tervetuloa!
Osallistumaan pääset linkistä: http://bit.ly/Suurpelto2704

Osallistuminen ei edellytä erillistä sovellusta tai rekisteröitymistä.

Kehä II:n varren rakentumattomille toimistokortteleille etsitään uutta toiminnallista ja kaupunkikuvallista sisältöä. Alue muuttuu toimistovaltaisesta asumispainotteisemmaksi ja alueelle etsitään toteuttamiskelpoisia toimitila- ja palvelukonsepteja. Länsireunan asuinkerrostalot liittyvät puistokatuihin, jotka ovat tärkeä osa Suurpellon keskustaa. Asemakaavoitus etenee vaiheittain, mahdollisesti suurkortteli kerrallaan. 

Likusterikadun kaavahankkeessa suunnitellaan asuinkerrostaloja kortteliin, johon nykyisen asemakaavan tiivis pientalorakentaminen ei ole toteutunut. Rakennusoikeutta nostetaan ja pysäköinti keskitetään pysäköintitaloon. Suunnittelussa huomioidaan sijainti Opinmäen vieressä avoimen maisema-alueen laidalla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto molemmista kaavahankkeista on nähtävillä 19.4.-18.5.2021
Tutustu kaavahankkeisiin Suurpelto I, 330404 ja Likusterikatu, 330409

Lisätietoja etäasukastilaisuudesta: Mervi Romppanen, 050 524 6026, mervi.romppanen@espoo.fi

Suurpellon ajankohtaisista asioista /Current in Suurpelto

Asukasillassa 25.3.2021 käsiteltiin mm. rakentamista, liikennesuunnitelmia, jäteaseman tilannetta ym. ajankohtaisia asioita Suurpellossa. // In English below.

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula: Ajankohtaista rakentamisesta ja kaavoituksesta

Kadut ja puistot

 1. Joukkoliikenneyhteys Suurpellosta Kuurinniittyyn kulkee Salinpellontietä, joka on rakenteilla ja valmistunee 6/2022.
 2. Kyläsepäntien rakentaminen alkaa pohjoisesta tänä vuonna ja valmistunee 2022. Tämä avaa Suurpellosta reitin Turunväylälle.
 3. Suurpellon puistokadun puisto-osuus on tavoitteena rakentaa kesän-syksyn 2021 aikana.
 4. Henttaan puistokadun puolella suunnitelmat päivitetään tänä vuonna ja tavoitteena on toteuttaa työt tänä tai ensi vuonna.
 5. Henttaankaaren pohjoispäässä olevaan kortteliin rakennetaan väliaikainen sorapohjainen alue palvelemaan rakentamista ja vähentämään sen haittoja alueella.
 6. Maakirjantie 8:n väliaikainen parkkipaikka saanee jatkoajan.

Asuinrakentaminen

 1. Henttaan puistokatu 4:n tontin rakentaminen alkanee tänä vuonna.
 2. Keskustakorttelin (ns Iconin tontti) rakentajaa etsitään edelleen.
 3. Viistokuja 4:n rakentaminen on alkamassa.
 4. Asuntosäätiön kohde Henttaan puistokatu 18:ssa valmistunee 10/2021. Kojamon kohteen rakentaminen Henttaan puistokatu 16:ssa on alkanut  ja valmistuu ensi vuonna.
 5. JM:n kohde Lillhemtintie 10 (neljä rakennusta) valmistunee tänä vuonna. T2H:n kohde Linda Tannerinkuja 1:ssä on aloitettu.
 6. Vanbronniityn / Ylismäentien eteläpuolella rakentaminen on aloitettu kunnallistekniikan osalta 3/2021.
 7. Sepänkallion alueen (Gerkin kartanon pohjoispuolella) rakentaminen käynnistynee ensi vuonna.
 8. Carunan kortteliin on hyväksytty asemakaava ja sinne rakennetaan päiväkoti ja asuntoja.

Kaavoitus

 1. Maakirjantien ja Piilipuuntien kulmatontille ja Likusterikadun pohjoispuolelle tehtäneen asemakaavamuutos.
 2. Kynäkadun eteläpuoliseen kortteliin on suunnitteilla asuntorakentamista puistokadun puolelle ja Kehä II:n puolelle alueelle päiväkäyttäjiä tuovaa rakentamista.

Palvelut

Lukutorille on tulossa huhtikuussa  La Gelateria -jäätelökioski. Tarjolla on myös kahvia.

Suurikseen on tulossa kahvila.

Suurpelto-seuran puheenjohtaja Kirsti Strömmer: Jalankulkuturvallisuuden parantaminen:

Opinmäen ympäristön parannuksia:

 • Poppelikujan ja Lillhemtintien risteyksen suojatiepylväisiin on asennettu sini-valkoiset huomiolevyt.
 • Henttaankaarelle on pystytetty varoituskolmio lapsista.
 • Lillhemtintielle on asennettu nopeusnäyttö.
 • Sanakadun ja Henttaan puistokadun risteykseen on asennettu peili.

Saattoliikenne:

 • Saattoliikennettä ohjataan Opinmäen parkkipaikalle Hentebyn katua pitkin.
 • Kesän aikana rakennetaan bussipysäkin sisennys Henttaankaarelle. Pysäkkiä voi käyttää myös jättöpaikkana.
 • EIS:in vanhempaintoimikunta esittää vanhemmille, että Suuriksen parkkipaikkaa voidaan käyttää isompien lasten jättöpaikkana. Sieltä on turvallinen jalankulkuyhteys koululle.

Maakirjantielle on asennettu kaksi nopeusnäyttöä ja kahteen kohtaan suojatie.

Suurpellossa on 30 km/ h aluenopeusrajoitus. Henttaankaarelle on tulossa 40 km/h nopeusrajoitus.

Suurpellon puistokatu ja Henttaan puistokatu päättyvät Lukutorille. Lukutorin ohitus on sallittu vain joukkoliikenteelle ja työmaa-ajoneuvoille. Muu läpiajo on kielletty.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Suurpelto Resident’s Evening on 25 March 2021

Streets and parks, Project manager Pekka Vikkula

 1. The public transport connection from Suurpelto to Kuurinnitty runs along Salinpellontie, which is under construction and will be completed on 6/2022.
 2. The construction of Kyläsepäntie will begin in the north this year and will be completed in  2022. This opens the route from Suurpelto to Turunväylä.
 3. The park section on Suurpellon puistokatu will be built during the summer-autumn of 2021.
 4. On the Henttaan puistokatu, the plans will be updated this year and the aim is to carry out the work this year or next year.
 5. A temporary gravel-based area will be built in the block at the northern end of Henttaankaari to serve construction and reduce its disadvantages in the area.
 6. The time for the temporary parking lot on Maakirjantie 8 is likely to be extended.

Building sites, Pekka Vikkula

 1. Construction on the plot of Henttaan puistokatu 4 will begin this year.
 2. The builder of the ‘downtownblock ‘ is still being sought.
 3. Construction in Viistokuja 4 is about to begin.
 4. Asuntosäätiö’s site in Henttaanpuistokatu 18 will be completed by 10/2021. Construction in the Kojamo site, Henttaan puistokatu 16 has started and will be completed next year.
 5. JM’s construction in Lillhemtintie 10 (four buildings) is expected to be completed this year. T2H target in Linda Tannerinkuja 1 has begun.
 6. Construction/municipal engineering in Vanbronniity / Ylismäentie has started.
 7. Construction of the Sepänkallio area (north of Gerk Manor) is expected to begin next year.
 8. A town plan has been approved for the Caruna block and a daycare centre and apartments will be built there.

Planning, Pekka Vikkula:

 1. There will probably be a town plan change on the corner plot of Maakirjantie and Piilipuunkatu, and north of Likusterikatu.  
 2. There are new plans for the block south of Kynäkatu and to build housing on Suurpellon puistokatu side , and on the east side (Ring II) buildings to bring daytime users to the area.

New services

La Gelateria’s ice cream kiosk is coming to Lukutori in April. Coffee will also be available.
There’s also  going to start a Café at Suuris.

Improving pedestrian safety, Kirsti Strömmer

Actions of Opinmäki’s environment

 • Blue-white attention plates are installed on the crosswalk poles at Poppelikuja and Lillhemtintie   junction.
 • A warning triangle of children has been erected on Henttaankaari.
 • A speed display is installed on Lillhemtintie.
 • A mirror has been installed at the intersection of Sanakatu and Henttaan puistokatu.

Escort traffic

 • Escort traffic is directed to Opinmäki parking lot along Hentebynkatu.
 • During the summer, the indentation of the bus stop will be built on Henttaankaari. The stop can also be used as a drop-out point.
 • The EIS Parents’ Committee proposes to parents that Suuris Car Park can be used as a place for larger children to be left. There is a safe pedestrian access to the school from there.

Two speed displays have been installed on Maakirjantie and a crosswalk is installed in two locations

Suurpelto has an area speed limit of 30 km/ h. A speed limit of 40 km/h is coming to Henttaankaari.

Suurpellon puistokatu and Henttaan puistokatu end at Lukutori. To override Lukutori is only  allowed for public transport and construction site vehicles. Other drive-throughs are prohibited.

 

Ajankohtaista Suurpellossa

Asukasilta to 25.3.2021 klo 18. Tule linjoille kuulemaan ja kysymään.

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula kertoo ajankohtaisista asioista Suurpellossa. Milloin Suurpellon puistokadun varsi maisemoidaan siistiin kuntoon? Millaisia suunnitelmia on jäteaseman ympäristöön, sehän on usein todella siivottomassa kunnossa? Entä millaisia parannuksia on tulossa jalankulun turvallisuuteen?

Asukasilta järjestetään etänä. Ilmoittaudu osoitteella info@suurpeltoseura.fi, saat osallistumislinkin sähköpostiisi.

Asukasillan jälkeen olet tervetullut myös Suurpelto-seuran kevätkokoukseen n. klo 19.30.

Talvikirmaus omatoimisesti

In English below // TALVIKIRMAUS – omatoimista liikuntaa hiihtolomaviikolla! CHILDREN’S WINTER EVENT – exercising by yourself during the winter holidays

Koronarajoitusten vuoksi perinteistä Suurpellon lasten talvitapahtumaa ei voida järjestää. Kannustamme lapsia liikkumaan talvilomaviikolla jonkun talvisen lajin parissa. Kirjaa liikuntakertasi lomakkeelle. Lomakkeen voi tulostaa itse tästä tai voit hakea sen hakea kirjastosta, Suuriksen infotaululta tai Lillhemtin puiston lippakioskilta. Lomakkeita on näissä paikoissa muovitaskussa.

Lomakkeen voi palauttaa talviloman lopussa eli su 28.2. klo 14 -16 Lillhemtin puiston lippakioskille. Kaikki osallistuneet saavat pienen palkinnon!

Kerromme myöhemmin kuinka moni osallistui ja mitä lajeja hiihtolomalla harrastettiin.

Punaisia poskia kaikille ja iloa liikunnasta!
___________________________________________________________

Because of covid-19 restriction we cannot arrange the traditional Suurpelto Children’s Winter Event. Instead, we encourage children to exercise during the winter holidays. Fill in the times of your exercises on the form, which you can either print here or pick it from library, Suuris infoboard or the kiosk in Lillhemt park (the forms are in a plastic pocket).

You can return the form on Sun 28 February to Lillhemt park kiosk at 2-4 pm.

All participants will get a little prize!

We’ll inform later how many children participated and what sports were done.

Red cheeks and joy of sports to everyone!

Kuntoliikuntahaasteen tulokset

In English below // Haasteen otti vastaan 17 suurpeltolaista. Yhteensä kuntoiltiin 371 tuntia, eniten liikuttiin kävellen, juosten ja hiihtäen. Muutamat liikkujat harrastivat myös lumikenkäilyä, hulavanteen pyöritystä, sisäpyöräilyä, pilatesta ja kuntoilua ja/tai HIIT-kuntoilua.

Eniten liikkui Eevaleena Shrader jopa yli 51 tuntia! Hän saa yhden kuukauden kuntosalikortin ja laiteopastuksen. Arvonnassa saman palkinnon voitti Ninarose Maoz.

Kiitos Talli Gym Suurpelto palkinnoista!

Suurpelto-seura onnittelee voittajia ja kiittää kaikkia liikkujia. Pidetään itsemme terveinä ja nähdään ulkoilupoluilla tai kuntosaleilla. Tervettä menoa liikkumalla!
__________________________________________________________

Health fitness challenge results

17 Suurpelto residents participated in the challenge. Total amount of hours was 371. The most popular was walking, then jogging and cross country skiing. Some did snowshoeing, inside cycling, pilates or gym.

Eevaleena Shrader was the number one. She did over 51 hours. Wow! She will get one month’s gym card. The raffle favoured Ninarose Maoz.

Thanks to Talli Gym Suurpelto for the prizes!

The Suurpelto Association congratulates the winners and thanks all participants. Let’s keep ourselves healthy and see each other on outside paths and gym.

Lumikenkäilyä, kuntohaaste ja lumiveistoskisa tammikuussa

In English see below // 
Lumikenkäilykokeilu perheille su 24.1.2021
Sunnuntaina lumikenkäillään klo 13-15 välisenä aikana Lillhemtin puistossa. Koronan takia jokainen laittaa itse lumikengät jalkaansa, olemme paikalla opastamassa. Paikka: lippakioski/viljelylavat. Lumikengät lainaa Espoon Latu ry.

Lumiveistoskisa
Ilmoita lumiveistoksesi kisaan. Laita kuva info@suurpeltoseura.fi 25.1 mennessä. Voittaja valitaan äänestyksellä.

Kuntohaaste
Muistathan kuntohaasteen:  2,5 h sykettä nostavaa liikuntaa viikossa ajalla 11.1 – 31.1. Eniten tunteja kerännyt palkitaan. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan palkinto. Katso lisää: edellinen postaus.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Snowshoe trial for families on  Sun 24 January at 13 – 15  in Lillhemt park (by the kiosk). Because of covid-19 everybody puts the shoes on themselves. We are present to advise beginners. Espoon Latu offers the shoes.

Snowfigure contest. Post a picture of your snowfigure to info@suurpeltoseura.fi latest 25.1. Residents vote the winner.

Fitness challenge. Remember the fitness challenge during 11.1. – 31.1. : 2,5 h per week excercise that raises your pulse. The one who gets the most hours will be rewarded, and one more reward is raffled. For more, see the previous post.
 

Tammikuun kuntoliikuntahaaste

Haastamme suurpeltolaiset kolmen viikon kuntoliikuntaan, tavoitteena liikkua vähintään 2,5 t viikossa. Haasteaika 11.1. – 31.1.2021.

Saatko kasaan yhteensä 7,5 t liikuntaa? Periaate: mieluummin usein kuin kerran viikossa. Lyhyetkin suoritukset (alle 10 min) lasketaan. Haasta naapurisi ja kaverisi mukaan.

Kuntoliikunnaksi lasketaan kaikki reipas liikunta, joka nopeuttaa sykettäsi, esim. kävely, hölkkääminen, pyöräily, uinti, kuntosaliliikunta, tanssi jne.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 30 päivän kuntosalikortti ja laiteopastus. Lisäksi eniten liikkunut voittaa 30 päivän kuntosalikortin. Kuntosalikortit ovat paikalliseen Talli Gymiin, joka myös lahjoittaa palkinnot.

Ilmoita tulokset eli liikuntatuntisi viimeistään perjantaina 5.2.21 osoitteeseen info@suurpeltoseura.fi. Toivomme, että voit nimesi ja tuntimäärän lisäksi ilmoittaa mitä liikuntaa olet tehnyt.

Jos haluat lukea lisää kansallisesta kuntoliikuntasuosituksesta, katso UKK-instituutti.

Hyvää liikunnallista Uutta Vuotta 2021!

*******************************************
Healthy fitness challenge in January

We challenge the residents of Suurpelto to do healthy physical activity at least 2,5 hours per week during 11 January to 31 January 2021. Can you reach 7,5 hours? Principle: rather often than once a week. Even shorter physical activity – less than 10 min – is counted. Challenge your neighbors and friends.

Healthy activity is all kind of physical exercise that speed up you heart rate, like walking, jogging, cycling, swimming, gym, dancing etc.

All participants will participate in a draw of a Gym Card for 30 days plus fitness equipment guidance and the winner of the challenge with most hours will also get same prize. Gym Cards are to the local Talli Gym which donates the prizes.

Results e.g. hours of your physical activity achievements should be sent to email address info@suurpeltoseura.fi latest 5 February 2021. We hope that you could also inform us what kind of activity you have done.

If you want to read more about the Finnish Physical Activity Recommendations, see UKK-instituutti.

Happy New Fitness Year!

Kiitos matkaseurasta!

Anna B. on tyytyväinen suurpeltolainen. Hänen kotiseuturetkensä joulutuliaisia voit ihailla Kynäniekanpiha 4:n kerhohuoneen ikkunassa vielä loppiaiseen 6.1. saakka.

Anna kiittää matkaseurasta ja toivottaa lykkyä kaikille alkaneeseen vuoteen. Ensi joulun alla uudet retket!

**************

Anna B is a happy resident of Suurpelto. You can admire the gifts she brought from her home area trip in the window of Kynäniekanpiha 4 till 6 January. 

Anna thanks for the travel company and wishes a Happy New Year to everyone. New excursions are promised next Christmas!

Kuvitus: Varpu Löfman

 

 

Tapahtumia 2021 / Events 2021

Tältä näyttää vuoden 2021 tapahtumakalenterimme, pane muistiin jo nyt! Koronatilanne voi luonnollisesti vaikuttaa tapahtumien  toteutumiseen tai toteutumisen tapaan. / Here are the events that we have planned for 2021 (depending on covid-19 situation)
Tapahtumalista päivittyy valikossa Tapahtumat.

 • Tammikuu Kuntokuukausi /January Getting fit
 • Helmikuu Suurpellon lasten Talvikirmaus / February Wintergames for Children
 • Maaliskuu Asukasilta ja kevätkokous / March Residents’ Evening /FI & Springmeeting
 • Huhtikuu Roskatalkoot, Taideaidan viimeistely, englanninkielinen asukasilta / April Trash Away, Finishing the Art Wall, Residents’ Evening /ENG
 • Toukokuu Kukkiva Suurpelto/Hanami, Suurpellon linnut -näyttely / May Flowering Suurpelto/Hanami, Birds of Suurpelto Exhibition
 • Kesä-heinä-elokuu Kesäjumppa, Kesälentis, Espoo tutuksi pyöräillen / June-July-August Fitness and Volleyball in the park, Get to know Espoo by biking
 • Elokuu Lukupuron niitto, Lasten kesäkisat, Puistopiknik ja III Suurpeltojuoksu / August Lukupuro mowing, Summer Games for Children, Picnic and III Suurpelto Run
 • Syyskuu Roskatalkoot / September Trash Away
 • Marraskuu Asukasilta ja syyskokous / November Residents’ Evening/FI, Autumn meeting
 • Joulukuu Joulukalenteri, osallistuminen Opinmäen Joulutapahtumaan / December Christmas Calendar, participating in Christmas Event at Opinmäki

Olet tervetullut tapahtumiin!

Haluatko liittyä Suurpelto-seuran jäseneksi? Vuosimaksu on vain  15 €. Ota yhteyttä info@suurpeltoseura.fi.

talvikirmauskuva piknik-kuva

Talvikirmaus, piknik ja paljon muuta.Tapahtumia läpi vuoden!

24. joulukuuta – Ihanaa joulua kaikille pienille ja suurille suurpeltolaisille, uusille ja vanhoille

Oodi Suurpellolle

Varhain aattoaamuna lähden kävelemään lyhtyni kanssa. Nämä valot Suurpellon kerrostalojen ikkunoissa ja parvekkeilla ovat kuin tähtiä. Hih, aattoaamun lahja: kaksi tähtitaivasta. Tuo tuolla ylhäällä, jota jo lapsena katselin rakkaan peltomaisemani yllä. Mutta yhtä täpinöissäni olen näistä sähköllä valaistuista lukuisista ikkunoista ja ihmisistä niiden takana. Uusia mielenkiintoisia naapureita. Haluan tutustua kaikkiin!

Oikein käyn tähän heinikkoiseen liikenneympyrään tätä katselemaan. Tässä on hyvä, kodikas olo. Muistelen mukavaa unta, jota näin viime yönä. Unessa kaikki suurpeltolaiset, entiset ja nykyiset, kaikilta maailman laidoilta tulleet ja eri kieliä puhuvat ottivat toisiaan kädestä kiinni ja lähtivät piirileikkiin Suurpellon ympäri. Kuulin tutun laulun sanat: ”hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen.”

Fakta: Liikenneympyrään istutetut heinät kuvaavat alueen peltohistoriaa.

Kling! Aaton yllätysjouluikkunan kuusessa… maltatko odottaa mikä se on?

Early in Christmas Eve I start walking with my lantern. Those lights in the windows and balconies of Suurpelto apartment buildings are like stars. Hih, present of the morning of the Christmas Eve: two starry skies.  The sky up there over the fields that I used to look at as a child. But as excited I am about the windows lit by electric lights and the people behind the windows. New interesting neighbours. I want to know them all!

I will take myself into this traffic roundabout to see it properly. Now I have a nice cozy feeling. I am remembering a nice dream that I saw last night. In my dream all the people from Suurpelto, everybody who has lived here, from all parts of the world speaking different languages, took each other by the hand and left to the ring dance around Suurpelto. I heard the words of a Finnish Christmas song: ”And good, warm, tender is everybody’s mind.”

Fact: The grass in the roundabout reminds of the old times when Suurpelto was really a hay field…

Kling! There is a Christmas Eve surprise in the Christmas tree… dare to wait what it is?

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman

 

Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

23. joulukuuta

Anna vaikuttuu Suurpellon siluetista

Kyllä joskus kannattaa nostaa katsetta vähän korkeammalle. On se kummallisella tavalla kaunis tämä Suurpellon talojen siluetti. Niin monenlaisia kattojen muotoja ja talojen värejä!

Fakta: Suurpelto-projekti on koonnut rakentajat yhteisen vision ääreen. Piilipuuntien varren talojen suunnittelijat ovat toteuttaneet asemakaavan ja korttelisuunnitelmien vaatimuksia hienosti ja erilaisin ratkaisuin. Näin on saatu lämmintä kylämäistä tunnelmaa, värikkyyttä ja erilaisia muotoja rakennuksiin

kling! Anna vie kuuseen minitalon… mutta minkälaisen?

Anna is impressed by the silhoutte of Suurpelto

Yes, it is sometimes worth raise your glance a little bit higher. In a strange way the silhouette of the buildings in Suurpelto is beautiful. So many different shapes of roofs and so many colors of buildings!

Fact: Suurpelto-project has gathered the builders around the common vision. The designers of the buildings along Piilipuuntie have executed the requirements of the town plan and the quarter plan with elegant solutions. By doing that they have created a warm village type atmosphere, vividness and different shapes to the buildings

Kling! Anna takes a mini house to the Christmas tree… but what kind of a mini house?

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

Artikkelikuvan siluettien alkuperäiskuvat Cleo Bade.

 

 

22. joulukuuta

Aita kuin taideteos

Mutta tuo aitahan on kuin pitkä suuri piirustuspaperi! Että osasivatkin noin ruman tontin ja ruman vaneriaidan kauniisti koristaa Lukutorin liepeille. Näin iloista jälkeä syntyy, kun oppilaat, opettajat ja päiväkotien lapset saavat pensselit ja maalit käteensä. Kyllä Suurpeltoon väriä mahtuu. Tontun silmä tykkää!

Kling! Taidetta pukkaa kuusen luona

Fakta: Suurpellon taideaita toteutettiin Suurpellon päiväkotien, koulujen, Espoon kuvataidekoulun ja asukkaiden yhteistyönä. Koronan takia projekti on osin viivästynyt ja jatkuu vielä keväällä 2021.

A fence like a work of art!

But that fence is like a long and large drawing paper! How beautifully the ugly building site and ugly plywood fence around the Lukutori is now decorated! This is the delightful outcome when pupils, teachers and kindergarten children get the paintbrush and paint in their hands. Yes, there is lot of space for colors in Suurpelto. My Elf eyes are shining!

Kling! There is something related to arts around the Christmas tree.

Fact: The Suurpelto Art Fence  is carried out in collaboration with Suurpelto day nurseries, schools, the Espoo School of Art and the residents of Suurpelto. Because of covid-19 the project has been partially delayed, and will continue in the spring of 2021.

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

 

21. joulukuuta

Pegasos on täällä!   

Että näin kaunis yhteinen toriaukio onkin entisen Infopaviljongin tontille rakennettu. Tuon runoratsun kyytiin itsekin tahtoisin. Saisikohan se tontunkin runosuonen sykkimään. Jossain minussa jo jotain värisee…

Fakta: Espoo aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030.Niinpä Lukutorin rakentaminen toimi päästötön työmaa -pilottina, jossa mm. kivet ovat Kiinasta tuotujen sijaan kotimaisia ja työkoneet päästöttömiä tai lähes nollapäästöisiä. Lukutorin Muusa ja Pegasos -veistos on saatu Emman kokoelmasta, ja sen on muotoillut taiteilija Kari Juva 1992.

Kling! Lukutorilta Annalla on jotain hyvin runollista tuomista mukanaan.

Pegasus is here!       

They have built so beautiful square to the place where the old Info pavilion used to be. Yes, I would like to ride on the back of that Pegasus. I wonder if that experience could inspire me to make some Elf poems. Something is already vibrating inside of me…

Fact: City of Espoo is planning to be carbon neutral by the year 2030. Therefore the building of Lukutori functioned as pilot of zero emission construction site. The stones used in the site were domestic instead of Chinese and the machinery was zero or near zero emission machinery. The Pegasus-statue on Lukutori comes from the collection of Emma museum, and the statue has been designed by the sculptor Kari Juva.

Kling! Anna has taken something poetic with her from Lukutori

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

 

20. joulukuuta

Varpaat veteen, Anna!

On se vaan ihanaa, että kylän keskellä mene puro. Osmankäämien omintakeista kauneutta. Sorsia! Ihan sydämessä hyrisee, kun näen, että siitä myös yritetään pitää asukasvoimin huolta. Pitäisiköhän käydä vaikka porukalla tutkimassa mistä se alkaa ja mihin se johtaa. Sitä minä vaan tässä mietin, että missähän kohtaa puroa minä lapsena varpaitani huljuttelin.

Fakta: Lukupuron uomaa on alkuperäisestä vähän siirretty. Asukkaat ovat jo kahtena kesänä talkoovoimin niittäneet Lukupuroa. Tervetuloa mukaan, jos talkoot järjestyvät taas ensi kesänä.

Kling! No nyt on jotain jännää kuusen luokse uinut.

Toes to the water, Anna!

It is so wonderful that we have a small river running in the middle of the neighbourhood. Cattails are really beautiful if you like them. Wild ducks! My heart is humming when I think that the local people are taking care of the river. Should we all go together and try to see where this river starts and where does it lead. I wonder, in which part of the river I used to wave my toes in the water as a child.

Fact: The current of Lukupuro river has been altered from the original. The residents have been cutting down the vegetation of Lukupuro during the last two summers. You are more than welcome to join us next summer if we still continue with this work.

Kling! Something exciting has been swimming to the Christmas tree. 

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

19. joulukuuta

Onneksi on tuo iso metsä!

Kettu vieköön täällä piisaa kettuja! Tuossakin taas yksi huiskuhäntä korkean pylvään päälle ikuistettuna. Sanovat tätä Kettuportiksi Keskuspuistoon. Kyllä se on minunkin mieleiseni paikka tuo Keskuspuisto ja lapsuuden suolaiset ketunleivät, nam! Niin näyttävät pienet koululaiset, koiran ulkoiluttajat ja hölkkäilijät metsässä viihtyvän. Pitäisiköhän minunkin Suurpellon hölkkäilijäryhmään tonttuvahvistuksena liittyä. Jos eivät mene liian lujaa.

fakta: Asukkaat voivat tahtoessaan liittyä mukaan ”Suurpellon hitaat” -juoksuryhmään. Seuraa ilmoituksia fb:n Urbaani Suurpelto -ryhmässä.

Kling! Metsänväkeä nähty joulukuusen luona… Arvaatko mikä?

Luckily we have this big forest!  whisktail on hauska sana!

Blimey, there are lots of foxes here! There is one whisktail standing on top of that high pole! They call it a Fox gate to the Central park. I have to say that this Central park is my kind of place. And my childhood’s salty wood sorrel, yummy! Small schoolchildren, dog walkers and joggers are having a good time in the forest. Should I also join the Suurpelto joggers as an Elf reinforcement. I hope they don’t run too fast?

Fact: Residents can always join the running group called ”Suurpelto slow runners”. Follow the messages in Facebook group “Urbaani Suurpelto”.

Kling! Something living in the forest has been seen close to the Christmas tree… Guess what?

************

Anna Bildsten Suurpellon joulukalenterissa. kuvitus Varpu Löfman
Anna-tontun esikuva Anna Bildsten hoiti vuodesta 1710 alkaen Kockbyn (Kokinkylä) Storaksen tilaa miehensä jälkeen. Tila sijaitsi nykyisen Suurpellon eteläosassa. Annan mies oli joukko-osaston päällikkö Hans Floor.

Anna ja Annan joulukuusi löytyvät Kynäniekanaukio 4:n kerhohuoneen ikkunasta vastapäätä Suurista. Ikkunassa olevaan joulukuuseen ilmestyy joka päivä Annan retkiltä pieni jouluinen tuliainen.

Joulukalenterin tekstit ja valokuvat Anita Järvisalo ja Leila Heimonen. Anna Bildsten -tonttu ja muut piirrokset Varpu Löfman. Mukana tonttuilivat myös Marja KorpimäkiErkki Castrén ja Pekka Kinnunen.

« Older posts

© 2021 Suurpelto-seura

Theme by Anders NorenUp ↑