Asukasilta 8.12.2022 Suurpelto eilen, tänään, huomenna

Asukasillassa projektinjohtaja Pekka Vikkula kertoi Suurpellon vaiheista.   Kuinka ensin rakennettiin tiet, ensimmäinen asuintalo nousi Klarikseen, kauppa siirrettiin palasina Suomenlinnasta. Rakentaminen on edennyt ja nyt alueella on jo lähes 6000 asukasta. Palvelujakin on tullut: päiväkodit ja Opinmäen koulut, kirjasto ja liikuntahalli saatiin varhaisessa vaiheessa.  Suuris avattiin 2017 ja nyt kaupunki hakee laajennusosalle toteuttajaa. Henttaankaaren varren asemakaavoja muutetaan ja tavoitteena on lisätä asuntotontteja.  

Katso yhteenveto keskustelusta Asukasilta 20221208

Asukasilta terveyspalveluista 23.3.2022 

Espoon kaupunki on kilpailuttanut mm Suurpellon asukkaiden terveyspalvelut. Palveluntuottajaksi valittiin Pihlajalinna.

Espoon ylilääkäri Kristian Siekkinen esitteli Espoon terveyspalvelujen kokonaisuutta ja palvelun ulkoistusta. Pihlajalinnan Piispanportin terveysaseman vastaava lääkäri Mira Uunimäki esitteli yritystä ja ulkoistetun palvelun sisätöä.

Resident evening 23.3.2022 – health services

City of Espoo has decided to by the health services for a.o. Suurpelto resident from a private service providor Pihlajalinna. The medical director of the City of Espoo Kristian Siekkinen presented the health care section and the outsourcing of the services.  The managing doctor of Pihlajalinna Piispanportti health care center Mira Uunimäki presented the company and the outsourced services.

Lue lisää / read more (in fin) 20220331_Suurpellon terveysapalvelut

pihlajalinna_yleisesittely_suurpelto_asukasilta (002)

 

Asukasilta kaavoituksesta ja rakentamisesta 18.11.2021

Projektinjohtaja Pekka Vikkula kertoi kaavoituksen ja rakentamisen etenemisestä ja vastasi kysymyksiin. Palvelukorttelien kaavamuutoksia, Likusterikadun ja Kirjapihan kaavoja valmistellaan. Keskusteltiin myös puistoista ja parkkipaikoista sekä liikenteestä (joukkoliikenneyhteys Kuurinniittyyn, pikaratikkavaraus kaavoissa) ja palveluista. Pekka Vikkula esitteli myös asukaskyselyn tuloksia. 

Resident evening – city planning and construction 18.11.2021

Project director Pekka Vikkula told how cty planning and consructing in Suurpelto are developing. Likusterikatu, Kirjapiha and service blocks are in planning process. Discussion was also about parking places, parks and public traffic. Pekka Vikkula told also about the results of resident inquiry. 

Lisää tietoa / more information (in fin)  https://suurpeltoseura.fi/suurpeltoa-rakennetaan-2/suurpelto-aikain-halki/ 

Linkin takaa löytyy asukasillan 18.11.2021 muistio ja Pekka Vikkulan haastattelu maaliskuussa 2020 (koronarajoitusten takia ei voitu pitää asukasiltaa). Sivulle on koostettu tietoa asuntojen rakentamisesta, kaavojen etenemisestä ja palveluista aiempien vuosien aikaan.

 

Asukasilta 25.3.2021 kaavoituksesta ja rakentamisesta

Pekka Vikkula kertoi katujen ja puistojen rakentamisesta sekä kaavoituksen etenemisestä. Suurpelto-seuran puheenjohtaja Kirsti Strömmer esitteli jalankulkuturvallisuuden parantamiseksi Opinmäen ympäristössä tehtyjä toimenpiteitä. 

Lue lisää Asukasilta 25.3.21 yhteenvetoF

Resident evening 25.3.2021 -construction and city planning 

Pekka Vikkula presented developing of the streets, parks and housing and how city planning is going on.  Suurpelto Association’s chair Kirsti Strömmer told about the actions done to improve the safety of pedestrians around Opinmäki.

Read more Suurpelto Resident Evening 250321F