Mielipide Likusterikatu 330409 Suurpelto I 330404

Suurpelto-seuran mielipide, huhtikuu 2021: Asemakaavamuutosten valmisteluaineistossa esitetyt, Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa 7.12.2011 hyväksytyt tavoitteet ovat hyviä. Kaavoituksessa tulee sitoa toteuttajat riittävän vahvasti noudattamaan ratkaisuissaan näitä tavoitteita. Lue koko mielipide AOS Likusterinkatu ja Suurpelto I huhtikuu 2021.

Oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle Vanhan Lillhemtintien avaamisesta

Suurpelto-seura on hakenut muutosta päätökseen avata Vanha Lillhemtintie yksisuuntaisena, kunnes Opinmäen koulun ympäristön rakennustyöt ovat pääosin valmistuneet, tarvittaessa 21.12.2025 asti.

Päätöstä tulee oikaista siten, että määräaika on 4.6.2021 asti kuitenkin siten, että määräaikaa voidaan pidentää enintään vuoden 2021 loppuun mikäli Hausian rakennustyö Opinmäkeä vastapäätä viivästyy.

Perusteluina oikaisuvaatimukselle on, että Vanhan Lillhemtintien avaaminen on vahvistetun asemakaavan vastainen. Avaus tuo liikennettä viheryhteyden poikki, hidastaa asemakaavan mukaisten asuntojen ja puistoalueiden toteuttamista ja tuo ajoneuvoliikennettä kadulle, joka on asemakaavassa päättyvä katu.

Väliaikaisuuden venyttäminen viiden vuoden mittaiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, sillä Opinmäen lähellä oleva rakennuskohde valmistuu syksyllä 2021. Lillhemtintien liikennettä eniten haittaava elementtien kuljetus kestää vain vuoden 2020 loppuun, joten tilanne helpottuu jo vuoden 2021 alussa. Seuraaviin rakennuskohteisiin työmaaliikenne ohjataan muuta kautta. Lisäksi Opinmäen ympäristöön tehdään parannuksia lasten turvallisuuden takaamiseksi vuoden 2021 alussa.

The Suurpelto Association has applied for amendment of the decision concerning the opening of Vanha Lillhemtintie. The complaint, see the link below (in Finnish). 

Lue koko oikaisuvaatimus tästä:  Vanha Lillhemtintie – oikaisuvaatimus.

 

Ehdotukset Opinmäen turvallisuuden lisäämiseksi

20.11.2020

Suurpelto-seuran hallituksessa 19.11.2020 keskustelimme pitkään Opinmäen turvallisuudesta ja yritimme edelleen miettiä rakentavia ratkaisuja.
Esiin tuli mm. saattoliikenteen jättöpaikkojen lisääminen, Opinmäen parkkipaikkojen käyttäminen, raskaan työmaaliikenteen ajojen välttäminen vilkkaimman saattoliikenteen ajan eli klo 7.30-8.30 aamuisin, väliaikaiset liikennevalot kiertoliittymään jalankulkijoille tai liiketunnistimella syttyviä valoja, Poppelikujan suojatien korottaminen ja linjan 118B:n päätepysäkin siirto Lillhemtiin.  

Lue Suurpelto-seuran kirje näistä ehdotuksista kaupunkitekniikan keskukselle kokonaisuudessaan etusivulta.

 

Kannanotto Vanha Lillhemtintien avaamiseen ja Opinmäen saattoliikenteeseen

5.11.2020

Suurpelto-seura ei pidä Vanha Lillhemtintien avaamista läpiajoliikenteelle hyvänä ratkaisuna. Jos se kuitenkin aiotaan avata tulee seuran mielestä tien avaamiselle asettaa selkeä ja lyhyt takaraja. Takaraja voisi olla 4.6.2020, jolloin koulujen lukuvuosi päättyy ja Opinmäen saattoliikenne loppuu kesän ajaksi.  Ruuhkia syntyy koulun alkamisaikaan klo 8:00 – 8:20. Tämä ongelma pitää seuran mielestä ratkaista nimenomaan Opinmäen saattoliikenteen osalta. Lillhemtin liikenteen siirtäminen Maakirjantielle ei pura Opinmäen aamuruuhkaa.
Lue Vanha Lillhemtintie ja Opinmäen saattoliikenne_2020.
Seuran tekemän liikenteen havainnoinnin tulokset: Opinmäki laskenta 31.10. ja 5.11.

Mielipide Lillhemtinpihan kaavoitussuunnitelmista

12.8.2020
Suurpelto-seura ry toteaa mielipiteenään korttelin 331003 Lillhemtinpiha kaavoitussuunnitelmista, että Lillhemtin arvorakennuksia (Punainen tupa ja tontin päärakennus) ei tule kaavoittaa asumiskäyttöön. Uudisrakentaminen tontilla on mahdollista, mikäli huomioidaan alueen suojeltavat rakennukset ja säilytettävä ympäristö. Lue koko mielipide tästä: Mielipide Lillhemtinpihan kaavoitussuunnitelma elokuu 2020

Suurpelto-seuran vastine valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksistä 

tammikuu 2020
Suurpelto-seura on jättänyt vastineen valtuustoaloitteeseen Henttaan liikenneyhteyksistä. Lue kannanotto tästä: Vastine valtuustoaloitteeseen Suurpelto-seura 1_2020.

Esitys asukastilan saamiseksi Suurpeltoon

13.5.2019
Suurpelto-seura esittää mielipiteenään, että Espoon kaupungin tulisi rakentaa tai vuokrata tilat yhteisötalolle Suurpeltoon. Tilan tulisi sijaita keskeisellä paikalla, jotta sinne olisi helppo poiketa. Tila voisi olla asukkaiden hallinnoima, mutta kustannuksista ja perusylläpidosta vastaisi kaupunki. Suurpelto-seura esittää väliaikaisen Infopaviljongin eli Kennon jatkavan asukastilana. Lue koko esitys täältä:  Suurpellon kylätalo 13.5.2019

Kannanotto kouluverkkosuunnitelmaan

29.1.2018
Suurpelto-seura ry esittää, että suunnitelmat EIS:n jakamisesta kahteen yksikköön hylätään, että Suurpellon lapsille tarjotaan lähikoulu (luokat 1-9) Suurpellon alueella ja että näiden toteuttamiseksi aloitetaan Opinmäen laajennuksen suunnittelu välittömästi. Koko esitys tässä: Suurpelto-seuran kannanotto kouluverkkosuunnitelmaan 2018

Kansainvälinen koulu kuuluu Suurpeltoon

Suurpelto-seuran kannanotto suunnitelmiin siirtää Espoon kansainvälinen koulu Otaniemeen. Lue kannanotto tästä: Kannanotto suunnitelmista siirtää Espoon kansainvälinen koulu Otaniemeen 2017

Esitys: HSL:n matkakorttien myynti Suurpeltoon

23.5.2017
Suurpelto-seura ry esittää, että HSL ryhtyy toimenpiteisiin matkakorttien myyntipisteen saamiseksi mahdollisimman nopeasti Suurpeltoon. Esitys tässä: HSL matkakorttien myynti

Esitys: Apteekki Suurpeltoon

Espooseen on myönnetty uusia apteekkilupia. Suurpelto-seura esittää, että yksi apteekeista perustettaisiin Suurpeltoon. Esitys tässä: Apteekki Suurpeltoon

Muutosvaatimus Kabiksereitin varteen suunniteltuun pysäköintialueeseen

12.5.2016
Suurpelto-seura esittää Kabiksenreitin varteen suunnitellun 51-paikkaisen pysäköintialueen pienentämistä puoleen, syynä luontoarvot. Muutosvaatimus tässä: Pysäköintipaikat Muutosvaatimus 12.5.2016

Keskustakortteli – Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

10.1.2016
Suurpelto-seura ei vastustanut ajatusta keskustaan tulevasta tornitalosta, mikäli se toteutetaan korkeatasoisesti, on jännittävä, innovatiivinen, valoisa ja uuden urbaanin kaupunkisuunnittelun parhaimmistoa. Lue kannanotto täältä: Keskustakortteli Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Suurpelto I, 330407, 547-2015

Suurpelto-seuran kannanotto Suurpellon koulutilanteeseen 

14.10.2016
Suurpelto-seura esittää, että
– Suurpelto-Henttaa alueen koulusta ja Olarin koulusta voidaan muodostaa alkuun yhtenäinen koulu. Koulun nimi pitää muodostaa molempien koulujen nimistä.
– Opinmäkeen tulevan koulun nimeksi tulee Suurpellon koulu eli nimi perustuu koulun sijaintiin kuten muuallakin.
– Opinmäen vaiheen kaksi rakentamista kiirehditään niin, että se valmistuu viimeistään vuonna 2025.
– Espoon kansainvälinen koulu saa riittävät tilat ja se voi aloittaa 3-sarjaisena syksyllä 2017.
Lue koko esitys täältä: Suurpelto-seuran kannanotto koulutilanteeseen_14.10.16

Kouluillan muistio 

3.10.2016
Tässä Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alueen suomenkielisen opetuksen aluepäällikön Eeva-Kaisa Ikosen laatima muistio 3.10.pidetystä kouluillasta:
henttaa-suurpelto-olari-huoltajatilaisuus-3-10-2016-muistio

Suunnittelukävely 

28.9.2016
Läsnä arkkitehti Aila Valldén, infrapalvelupäällikkö Toni Korjus ja Suurellon projektijohtaja Pekka Vikkula Espoon kaupungilta sekä Suurpelto-seuran hallituksen jäseniä.

Kävelyllä käsiteltiin mm. tulevaa tornitaloa, palvelukortteleita, kosteikkoa, Suurpelto IV ja V:n rakentamista, uutta kulkuyhteyttä Henttaalle, Lukupuron osmankäämiongelmaa, Piilipuuntien varren rakentamista, viljelylavojen siirtoa, Lillhemtin puiston toimivuutta sekä mahdollista pop up -/ympäristötaidetta suurpeltoon.

Lue muistio tästä: suurpellon-suunnittelukävely-28-9-16_Muistio