Maisemakävely 22.9.2022

Kävelyssä oli mukana Suurpellon projektijohtaja, asiantuntijoita kaupunkitekniikan keskuksesta sekä viherpalveluista ja Suurpelto-seuran edustajia.

Kävelyllä keskusteltiin Henttaan ja Suurpellon puistokatujen ja niiden lähialueiden rakentamisaikatauluista ja mahdollisista väliaikaisistakin kohentamisista. Saataisiinko Henttaan puistokadulle niittyä, milloin ns hiekkaparkin reunat kohennetaan, suojatiemerkinnät kunttoon Suurpellon puistokadulla, Kynäniekanpihan ja Kynäkadun katualueiden rakentaminen. Suurpellon puistokadun katuvihreä on valmistumassa. Osa katutäistä etenee kunhan pienurakoitsija ehtii, osa vasta kun kaavatyöt ja rakentaminen etenevät. 

Environment walk 22.9.2022

On the walk we discussed about Henttaan puistokatu and Suurpellon puistokatu surroundings. When are they built ready: could there be a meadow, what about finishing Kynäkatu and Kynäniekanpiha and zebra crossing. Some of the street consruction are done this year, some later. The Suurpellon puistokatu green area is getting ready.

Lue lisää / read more (in fin) Maisemakävely 22.9.2022 F

Maisemakävelyllä keskustelua niitystä. Vasemmalta Pekka Ruotsalainen, Leila Heimonen, Marja Korpimäki, Pekka Vikkula, Pasi Marjamaa ja Kirsti Strömmer.

 

Lukupurokävely 31.8.2022

Kävelyyn osallistui Espoon ympäristötoimen suunnittelijoita, ELY-keskuksen asiantuntija sekä seuran edustajia. Kävelimme Lukupuron vartta Mankkaan puolelta Suurpeltoon. Mankkaan puolella puro on kapeahko ja varjoisa. Puroa on myös kunnostettu ja sinne on istutettu taimenia. 

Suurpellon puolella puron virtaama on heikko, koska virtaa vanhaa tasaista pellon pohjaa. Puron varren puustoa voisi lisätä, uomaa kaventaa ja vahvistaa mutkittelua. Työpajassa voisi ideoida kohennustoimia.

Experts from Espoo environment department and ELY-center with Suurpelto Association walked along Lukupuro from Mankkaa in east side of KehäII to Suurpelto. We noticed the difference: in Mankkaa the beck is in shadows, there are trouts and the water is clear. In Suurpelto the flow is slow and the beck too wide. A work shop about improvements is needed.

Lue lisää / read more (in fin)  Lukupurokävely 31.8.22 muistiinpanot

Lukupuro KehäII itäpuolella

Lukupuro Piilipuuntien sillalta länteen

Puistokatukävely 1.10.2020

Kävelyllä keskusteltiin ja etsittiin ratkaisuja Opinmäen ympäristön liikenneturvallisuuteen, puistokatujen varren kohentamiseen, pysäköintiin ja iloittiin Lukutorin päästöttömän työmaan etenemisestä.

Keskusteluissa oli mukana Espoon kaupungin teknisen toimen ja seuran edustajia.

 Puistokatu walk 1.10.2020

During this walk we discussed about the security in Opinmäki surroundings, developing of Henttaan and Suurpellon puistokatu sides, parking and were happy to see that Lukutori is under construction. 

Representatives of the city of Espoo and Suurpelto Association participated.

Lue lisää / read more (in fin) Suurpellon puistokatukävely 1.10.2020

 

Maisemakävely 21.9.2018

Maisemakävelyllä kaupungin ja seuran edustajien kanssa keskusteltiin puistokatujen katuviheralueiden rakentamisesta, alueellisen jätepisteen siirtämisestä, Lillhemtin puiston grillistä ja haaveiltiin uuden viljelylava-alueen rakentamisesta, johon hyväksytty asemakaava antaa mahdollisuudet. Kuultiin, että Lukutorin rakentamisen puistoksi alkaa ja Kenno poistuu.

Environment walk 21.9.2018  

In this walk we discussed about filling the street green areas of the puistokatu, moving the resycling place, grill in Lillhemt park, and hoped to get started with new urban gardening boxes (the city plan is accepted). We heard that construction of Lukutori starts and Kenno leaves.

Lue lisää / read more (in fin) Suurpellon maisemakävely 21.9.2018

 

Suunnittelukävely 28.9.2016

Suunnittelukävelyllä keskusteltiin Suurpellon kaavoituskohteista ja niiden tavoitteista. Esillä olivat mm keskustakortteli ja tornitalo, palvelukorttelit ja kosteikko, Lillhemtintien rakentaminen ja Lillhemtin puiston viheryhteydet ja viljelylavat. 

Planning walk 28.9.2016

Walking and discussing about city plans in Suurpelto among others The central block and it’s tower building, changes in service blocks, building of the Lillhemt street and the  Lillhemt park.

Lue lisää / read more (in fin) Suurpellon suunnittelukävely 28.9.16