SUURPELTO-SEURA RY

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

YHDISTYS

Suurpelto-seura ry, Storåkern-sällskapet rf on perustettu 11.1.2012. Yhdistyksen säännöt on hyväksytty ja yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin 30.7.2012 rekisterinumerolla 208.347.

Sääntöjensä mukaan yhdistys kehittää asukkaiden yhteistoimintaa ja valvoo alueen asukkaiden yhteisiä ja yleisiä asumiseen, asumiskustannuksiin, palveluihin, vapaa-ajan toimintoihin ja liikennejärjestelyihin liittyviä etuja, edistää ekologisen ja asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan toteuttamista kaikki alueella esiintyvät asumismuodot huomioon ottaen, toimii alueen historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristökokonaisuuksien suojelemiseksi.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous marraskuussa.

Hallitus kokoontuu kuukausittain kesätaukoa lukuunottamatta.

Yhdistys on Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYL jäsen.

Yhdistys saa käyttää kokouksiin ja tapahtumiin Infopaviljonkia, Opinmäen koulua ja päiväkotitiloja.

Suurpelto-seuralla on toiminnassa tiedotusryhmä, vaikuttamisryhmä, tapahtumaryhmä ja maisemaryhmä. Lisäksi ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan lisää. Ryhmät toimivat hallituksen jäsenen vetovastuulla ja niihin saa liittyä jäseninä muitakin kuin hallituksen jäseniä.

Tiedotusryhmä vastaa tiedotuksesta ja viestinnästä (mm. kotisivut, facebook yms.)

Vaikuttamisryhmä miettii erilaisia tapoja vaikuttaa alueeseen ja selvittää kaava-asioita.

Tapahtumaryhmä valmistelee Talvikirmauksen, Kukkivan Suurpellon, joulutorin.

Maisemaryhmä edistää erilaisin toimenpitein alueen esteettisyyttä ja toteutettaa mm. erilaisia talkoita.