Suurpelto-seuran viljelysäännöt

1.
Suurpelto-seura vuokraa viljelylavoja Suurpellossa asuville jäsenilleen. Seura voi halutessaan luovuttaa lavan maksutta kasvatuksellisessa tai yhteisöllisessä tarkoituksessa. Seura valvoo, että palsta-alueen käyttö on seuran ja Espoon kaupungin välisen vuokrasopimuksen mukaista. Yksittäinen viljelijä hoitaa asioita Suurpelto-seuran kautta.

2.
Suurpelto-seura tarkistaa vuokran määrän viljelykausittain. Vuokra-aika on voimassa viljelykauden kerrallaan. Viljelijällä on etuoikeus viljelylavansa vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi, mikäli hän maksaa seuran jäsenmaksunsa sekä viljelylavan vuokransa eräpäivään mennessä. Viljelystä luovuttaessa viljelijän tulee ilmoittaa tästä erikseen Suurpelto-seuralle seuran ilmoittamaan päivämäärään mennessä.

3.
Viljelijä pitää viljelylavansa hoidettuna. Viljelystä ei saa aiheutua haittaa muille. Rikkaruohot on kitkettävä. Tuholaisten ja rikkaruohojen torjunta kemiallisilla myrkyillä on ehdottomasti kielletty.

4.
Jokainen vie omat jätteensä niille varatuille paikoille. Maatuvat jätteet kompostoidaan ohjeiden mukaisesti.

5.
Alueella on yhteinen tarvikevarasto. Varastossa säilytetään vain kaikille viljelijöille yhteisiä tavaroita, lannoitteita ym. Suurpelto-seura voi varastoida väliaikaisesti tilassa yhteisöhankkeiden tarvikkeita.

6.
Alueella ei sallita palstaviljelyyn kuulumattomia tai kohtuuttomasti häiritseviä rakennelmia.

7.
Viljelijän tulee ilmoittaa Suurpelto-seuralle välittömästi havaitsemistaan vuodoista kastelujärjestelmässä. Omia automaattisia kastelujärjestelmiä ei saa rakentaa.

8.
Suurpelto-seura ei vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan viljelijän omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta.

9.
Viljelijä ei saa luovuttaa viljelylavaansa kolmannen osapuolen käyttöön. Uudet viljelijät valitaan jonotusjärjestyksessä.

10.
Viljelijän tulee ilmoittaa Suurpelto-seuralle muutokset yhteystiedoissaan välittömästi.

11.
Suurpelto-seuralla on oikeus periä viljelijältä kulut, jotka viljelijä aiheuttaa näiden sääntöjen vastaisella toiminnallaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta tai kohtuuttomasta vedenkäytöstä aiheutuvat kulut.

12.
Avotulen teko alueella on kielletty Espoon kaupungin ympäristön suojelumääräysten 15 § ja pelastuslain (468/2003) 24 § perusteella.

13.
Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueella on noudatettava kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä (esim. lemmikkieläinkuri). Koirat tulee pitää kytkettyinä.

14.
Sääntöjen noudattamatta jättämisestä tai maksujen laiminlyönnistä voi menettää oikeuden viljelylavaan.

Viljelyä koskeviin kysymyksiin vastaa Marja Korpimäki, marjakorpimaki@gmail.com

kukkia sumussa