Kuukausi: maaliskuu 2021

Suurpellon ajankohtaisista asioista /Current in Suurpelto

Asukasillassa 25.3.2021 käsiteltiin mm. rakentamista, liikennesuunnitelmia, jäteaseman tilannetta ym. ajankohtaisia asioita Suurpellossa. // In English below.

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula: Ajankohtaista rakentamisesta ja kaavoituksesta

Kadut ja puistot

 1. Joukkoliikenneyhteys Suurpellosta Kuurinniittyyn kulkee Salinpellontietä, joka on rakenteilla ja valmistunee 6/2022.
 2. Kyläsepäntien rakentaminen alkaa pohjoisesta tänä vuonna ja valmistunee 2022. Tämä avaa Suurpellosta reitin Turunväylälle.
 3. Suurpellon puistokadun puisto-osuus on tavoitteena rakentaa kesän-syksyn 2021 aikana.
 4. Henttaan puistokadun puolella suunnitelmat päivitetään tänä vuonna ja tavoitteena on toteuttaa työt tänä tai ensi vuonna.
 5. Henttaankaaren pohjoispäässä olevaan kortteliin rakennetaan väliaikainen sorapohjainen alue palvelemaan rakentamista ja vähentämään sen haittoja alueella.
 6. Maakirjantie 8:n väliaikainen parkkipaikka saanee jatkoajan.

Asuinrakentaminen

 1. Henttaan puistokatu 4:n tontin rakentaminen alkanee tänä vuonna.
 2. Keskustakorttelin (ns Iconin tontti) rakentajaa etsitään edelleen.
 3. Viistokuja 4:n rakentaminen on alkamassa.
 4. Asuntosäätiön kohde Henttaan puistokatu 18:ssa valmistunee 10/2021. Kojamon kohteen rakentaminen Henttaan puistokatu 16:ssa on alkanut  ja valmistuu ensi vuonna.
 5. JM:n kohde Lillhemtintie 10 (neljä rakennusta) valmistunee tänä vuonna. T2H:n kohde Linda Tannerinkuja 1:ssä on aloitettu.
 6. Vanbronniityn / Ylismäentien eteläpuolella rakentaminen on aloitettu kunnallistekniikan osalta 3/2021.
 7. Sepänkallion alueen (Gerkin kartanon pohjoispuolella) rakentaminen käynnistynee ensi vuonna.
 8. Carunan kortteliin on hyväksytty asemakaava ja sinne rakennetaan päiväkoti ja asuntoja.

Kaavoitus

 1. Maakirjantien ja Piilipuuntien kulmatontille ja Likusterikadun pohjoispuolelle tehtäneen asemakaavamuutos.
 2. Kynäkadun eteläpuoliseen kortteliin on suunnitteilla asuntorakentamista puistokadun puolelle ja Kehä II:n puolelle alueelle päiväkäyttäjiä tuovaa rakentamista.

Palvelut

Lukutorille on tulossa huhtikuussa  La Gelateria -jäätelökioski. Tarjolla on myös kahvia.

Suurikseen on tulossa kahvila.

Suurpelto-seuran puheenjohtaja Kirsti Strömmer: Jalankulkuturvallisuuden parantaminen:

Opinmäen ympäristön parannuksia:

 • Poppelikujan ja Lillhemtintien risteyksen suojatiepylväisiin on asennettu sini-valkoiset huomiolevyt.
 • Henttaankaarelle on pystytetty varoituskolmio lapsista.
 • Lillhemtintielle on asennettu nopeusnäyttö.
 • Sanakadun ja Henttaan puistokadun risteykseen on asennettu peili.

Saattoliikenne:

 • Saattoliikennettä ohjataan Opinmäen parkkipaikalle Hentebyn katua pitkin.
 • Kesän aikana rakennetaan bussipysäkin sisennys Henttaankaarelle. Pysäkkiä voi käyttää myös jättöpaikkana.
 • EIS:in vanhempaintoimikunta esittää vanhemmille, että Suuriksen parkkipaikkaa voidaan käyttää isompien lasten jättöpaikkana. Sieltä on turvallinen jalankulkuyhteys koululle.

Maakirjantielle on asennettu kaksi nopeusnäyttöä ja kahteen kohtaan suojatie.

Suurpellossa on 30 km/ h aluenopeusrajoitus. Henttaankaarelle on tulossa 40 km/h nopeusrajoitus.

Suurpellon puistokatu ja Henttaan puistokatu päättyvät Lukutorille. Lukutorin ohitus on sallittu vain joukkoliikenteelle ja työmaa-ajoneuvoille. Muu läpiajo on kielletty.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Suurpelto Resident’s Evening on 25 March 2021

Streets and parks, Project manager Pekka Vikkula

 1. The public transport connection from Suurpelto to Kuurinnitty runs along Salinpellontie, which is under construction and will be completed on 6/2022.
 2. The construction of Kyläsepäntie will begin in the north this year and will be completed in  2022. This opens the route from Suurpelto to Turunväylä.
 3. The park section on Suurpellon puistokatu will be built during the summer-autumn of 2021.
 4. On the Henttaan puistokatu, the plans will be updated this year and the aim is to carry out the work this year or next year.
 5. A temporary gravel-based area will be built in the block at the northern end of Henttaankaari to serve construction and reduce its disadvantages in the area.
 6. The time for the temporary parking lot on Maakirjantie 8 is likely to be extended.

Building sites, Pekka Vikkula

 1. Construction on the plot of Henttaan puistokatu 4 will begin this year.
 2. The builder of the ‘downtownblock ‘ is still being sought.
 3. Construction in Viistokuja 4 is about to begin.
 4. Asuntosäätiö’s site in Henttaanpuistokatu 18 will be completed by 10/2021. Construction in the Kojamo site, Henttaan puistokatu 16 has started and will be completed next year.
 5. JM’s construction in Lillhemtintie 10 (four buildings) is expected to be completed this year. T2H target in Linda Tannerinkuja 1 has begun.
 6. Construction/municipal engineering in Vanbronniity / Ylismäentie has started.
 7. Construction of the Sepänkallio area (north of Gerk Manor) is expected to begin next year.
 8. A town plan has been approved for the Caruna block and a daycare centre and apartments will be built there.

Planning, Pekka Vikkula:

 1. There will probably be a town plan change on the corner plot of Maakirjantie and Piilipuunkatu, and north of Likusterikatu.  
 2. There are new plans for the block south of Kynäkatu and to build housing on Suurpellon puistokatu side , and on the east side (Ring II) buildings to bring daytime users to the area.

New services

La Gelateria’s ice cream kiosk is coming to Lukutori in April. Coffee will also be available.
There’s also  going to start a Café at Suuris.

Improving pedestrian safety, Kirsti Strömmer

Actions of Opinmäki’s environment

 • Blue-white attention plates are installed on the crosswalk poles at Poppelikuja and Lillhemtintie   junction.
 • A warning triangle of children has been erected on Henttaankaari.
 • A speed display is installed on Lillhemtintie.
 • A mirror has been installed at the intersection of Sanakatu and Henttaan puistokatu.

Escort traffic

 • Escort traffic is directed to Opinmäki parking lot along Hentebynkatu.
 • During the summer, the indentation of the bus stop will be built on Henttaankaari. The stop can also be used as a drop-out point.
 • The EIS Parents’ Committee proposes to parents that Suuris Car Park can be used as a place for larger children to be left. There is a safe pedestrian access to the school from there.

Two speed displays have been installed on Maakirjantie and a crosswalk is installed in two locations

Suurpelto has an area speed limit of 30 km/ h. A speed limit of 40 km/h is coming to Henttaankaari.

Suurpellon puistokatu and Henttaan puistokatu end at Lukutori. To override Lukutori is only  allowed for public transport and construction site vehicles. Other drive-throughs are prohibited.

 

Ajankohtaista Suurpellossa

Asukasilta to 25.3.2021 klo 18. Tule linjoille kuulemaan ja kysymään.

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula kertoo ajankohtaisista asioista Suurpellossa. Milloin Suurpellon puistokadun varsi maisemoidaan siistiin kuntoon? Millaisia suunnitelmia on jäteaseman ympäristöön, sehän on usein todella siivottomassa kunnossa? Entä millaisia parannuksia on tulossa jalankulun turvallisuuteen?

Asukasilta järjestetään etänä. Ilmoittaudu osoitteella info@suurpeltoseura.fi, saat osallistumislinkin sähköpostiisi.

Asukasillan jälkeen olet tervetullut myös Suurpelto-seuran kevätkokoukseen n. klo 19.30.