Kuukausi: syyskuu 2022

Heijastimia alakoululaisille

Suurpelto-seura ja Suurpellon Martat lahjoittivat 27.9.2022  tuhat heijastinta Olarin ja kansainvälisen koulun alakoululaisille. Heijastimet otti vastaan Opinmäen palvelukoordinaattori Jere Juutilainen, joka jakaa heijastimet koululaisille. 

Aamut ja illat pimenevät  joten jokaisen on hyvä käyttää heijastinta – myös aikuisten.

Heijastimet auttavat autoilijoita huomaamaan isot ja pienet jalankulkijat jo kaukaa, jolloin voi sopeuttaa oman ajonopeutensa esim. pysähtymiseen suojatien eteen.

Reflectors to elementary schools

Suurpelto Association and Suurpelto Marthas donated 27.9.2022 thousand reflectors to the pupils of Olari and international elementary schools. The reflectors were received by Jere Juutilainen who distributes them to the pupils.

Mornings and evenings are getting darker so it is important for everyone to use a reflector – also the adults. 

The reflectors help the car drivers to notice small and bigger pedestrians already from far and to adjust one’s speed f.g. to stop before zebra lines.  

 

Suurpelto-seuran Kirsti Strömmer ja Suurpellon Marttojen Eija Määttä luovuttivat tänä syksynä heijastimia Opinmäen palvelukordinaattori Jere Juutilaiselle alakoululaisille jaettavaksi..

Roskatalkoot / Trash away 1.10.2022 klo 10 – 14

ROSKATALKOOT  1.10.2022 klo 10 – 14
Siistitään Suurpelto. Kerätään roskat pois puistoista ja katujen varsilta. Roskapihdit ja -säkit saat Kynäniekanpiha 4:n kerhohuoneelta Suurista vastapäätä. Tarjolla talkoojuomaa ja pikkupurtavaa kerhohuoneella. Tervetuloa!
 
TRASH AWAY 1.10.2022 at 10 – 14
Let’s pick trash away from parks and roadsides. You get pickers and trash bags from Kynäniekanpiha 4 clubroom opposite Suuris. Snacks and refreshments are served in the clubroom. Welcome!
 
Äiti ja lapsi lähdössä keräämään roskia. Roskapäiviin osallistuu paljon hyvin eri-ikäisiä suurpeltolaisiaOlarin Hulto traktoreineen on roskapäivissä aina mukana

Suurpelto-seura asukkaiden ja alueen turvallisuuden asialla

Espoon kaupunki vastaa siitä, että alueet suunnitellaan ja rakennetaan turvallisiksi. Suurpelto-seura voi yrittää vaikuttaa ratkaisuihin mm keskustelemalla eri tahojen kanssa ja tekemällä esityksiä. Kaavoitusta, rakentamista ja liikennettä on käsitelty useissa asukasilloissa.  

Jokainen tiellä liikkuja ja erityisesti moottoriajoneuvojen kuljettajat ovat tärkeä osa turvallista ympäristöä. Liikennettä on ja se myös lisääntyy, koska elämme kasvavassa kaupungissa. 

Suurpelto-seura on tehnyt viime vuosien aikana useasti esityksiä tekniselle lautakunnalle ja kaupunkitekniikan keskukselle:

  1. Poppelikujan suojatien turvallisuuden parantamiseksi liikennevalot,  korotettu suojatie tai minimissään sini-valkoraidallisia pylväitä, joissa vilkkuu valo jalankulkijan tullessa.
  2. Lillhemtintielle nopeusnäyttö ja varoituskilpiä lapsista sekä vilkkupylväitä Henttaanaukion kiertoliittymään. Ajonopeuksien seuranta ja aluenopeudeksi 30 km / h 
  3. Saattoliikenteen vähentäminen ja uudet jättöpaikat sekä tiedottaminen vanhemmille
  4. Henttaankaaren bussipysäkki sisennettynä ja oheen tila saattoliikenteen jättöpaikaksi ja  pysäkin taakse jäävälle alueelle laajempi jättöpaikka 
  5. Bussipysäkki Lillhemtintielle Opinmäen koulun eteen linjalle 118 (suunta Tapiola-Espoon keskus)
  6. Kyläsepäntie – Storhemtintie kiirehtiminen ja toinen yhteys alueelle Suurpelto IV ja V kaava-alueiden läpi nopeasti. 
  7. Likusterikadun rakennushankkeen liikenteen reitittäminen poikkeusjärjestelyin Thomaksenpolkua pitkin, joka muokattaisiin koulun saattoliikenteelle sopivaksi rakennustöiden päätyttyä. 
  8. Avataan ajoneuvoliikenteelle yhteys Väli-Henttaantieltä Salinpellontielle. 
  9. Raskaan liikenteen ajokielto aamuisin Henttaankaarella ja Lillhemtintiellä.klo 7:30 – 8:30 eli vilkkaimman saattoliikenteen ajan. 
  10. Täyttömaakorttelin ottaminen käyttöön ja työmaapysäköinti tälle alueelle.  

Lisäksi Suurpelto-seura on keskustellut turvallisista kävelyreiteistä kouluun mm alueen projektinjohtajan, Espoon liikenneturvallisuusinsinöörin, teknisen keskuksen edustajien (suunnittelu, kunnossapito), koulujen ja Opinmäen edustajien kanssa. 

Seura järjesti koululaisille heijastinpolun vanhempien toimikunnan pyynnöstä. Polulla oli liikenneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Seura on tarjoutunut ohjaamaan lasten kulkua aamuliikenteessä. 

Seuran kannanotot löytyvät kohdasta Suurpelto-seura / kannanottoja 

Espoon kaupunki järjestää syksyllä 2022 asukaskyselyn ja asukastilaisuuden Henttaan liikennejärjestelyistä. Kaupungin tiedote asiasta löytyy linkki.

Maisemakävelyllä edessä oik Suurpellon projektijohtaja Pekka Vikkula ja vasemmalla maisema-arkkitehti Niina Meronen

Kaavakävelyllä. Edessä oik projektipäällikkö Pasi Marjamaa, takana vasemmalla vihertyöpäällikkö Paula Finer ja projektinjohtaja Pekka Vikkula.

Etäasukasilta Suurpellon kehityksestä 26.11.2020

Vuonna 2021:kin koronarajoitusten aikaan kokoonnuttiin  – etänä