Kuukausi: syyskuu 2023

Suurpellon asukasilta Opinmäessä 28.9.23. klo 17.30-20

Tervetuloa keskustelemaan Suurpellon ajankohtaisista asioista 28.9. Opinmäkeen.

OHJELMA

17.30 – 18.00   Kahvitarjoilu

18.00 – 18.30   Esittäytymiset

  • keitä me Suurpeltolaiset olemme ja mistä me tulemme (Petri Vainio/projektinjohtaja)
  • mikä on Suurpelto -seura ja mitä toimintaa se järjestää (Kirsti Strömmer/ puheenjohtaja)

18.30 – 19.10   Ajankohtaista Suurpellossa (Aila Valldén/kaavoitusarkkitehti), (Mari Soini/maisema-arkkitehti), (Petri Vainio/projektinjohtaja)

19.10 – 19.30   Vastauksia ennakkoon esitettyihin kysymyksiin (Esittäjät)

19.30 – 20.00   Vapaata keskustelua    
Welcome to discuss current affairs in Suurpelto on September 28 at Opinmäki.

PROGRAMME

17.30 – 18.00  Coffee service 

18.00 – 18.30   Presentations

  • some statistics about Suurpelto people (Petri Vainio/project manager)
  • what is the Suurpelto society and what activities does it organize (Kirsti Strömmer/chairman

18.30 – 19.10   Current affars and projects in Suurpelto (Aila Valldén/city plan architect), (Mari Soini/landscape architect), (Petri Vainio/project manager)

19.10 – 19.30  Answers to the questions asked in advance. (presenteers)

19.30 – 20.00   Free conversation
All presentations will be briefed in English by the presenteers 

Suurpelto siistiksi – roskat pois su 24.9. Clean Suurpelto – trash away Sun 24.9.

HUOM! Roskatalkoot siirretty sunnuntaiksi huonon sään takia.
 
ROSKATALKOOT  sunnuntaina 24.9.2023 klo 10 – 14
Siistitään Suurpelto. Kerätään roskat pois puistoista ja katujen varsilta. Roskapihdit ja -säkit saat Kynäniekanpiha 4:n kerhohuoneelta Suurista vastapäätä. Tarjolla talkoojuomaa ja pikkupurtavaa kerhohuoneella.
Tervetuloa!
 
NOTE! Trash picking postponed to Sun 24.9. because of bad weather.
 
TRASH AWAY  sunday 24.9.2023 at 10 – 14
Let’s pick trash away from parks and roadsides. You get pickers and trash bags from Kynäniekanpiha 4 clubroom opposite Suuris. Snacks and refreshments are served in the clubroom.
Welcome!