Kuukausi: heinäkuu 2023

Lukupuron niittotalkoot 4-6.8 / Lukupuro mowing

Niitämme Lukupuron osmankäämejä ja järviruokoa elokuun alussa. Aloitamme perjantaina  4.8. klo 10. Tervetuloa mukaan! Saamme välineet Espoon kaupungilta. Talkootyöstä saadulla palkkiolla voidaan järjestää maksuttomia tapahtumia. Suurpelto-seura tarjoaa talkooeväät. Voit tulla itsellesi sopivaksi ajaksi. Ilmoittaudu info@suurpeltoseura.fi . 

We mow cattails and reeds from Lukupuro starting on friday the 4th of August at 10 am. Welcome! We get mowing equipments from the city of Espoo. Suurpelto Association offers food and refreshments. You can come for as long time as suites you. Pre-register info@suurpeltoseura.fi.

Vanha Lillhemtintie on jälleen kevyen liikenteen väylä asemakaavan mukaisesti

Espoon kaupunki salli vuoden 2021 alussa Vanhalla Lillhemtintiellä yksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen Lillhemtistä Maakirjantielle tilapäisenä liikennejärjestelynä. Järjestelyn oli tarkoitus kestää Opinmäen ympäristön rakennustöiden valmistumiseen, mutta enintään 21.12.2025 asti.

Asukkaat valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka totesi päätöksen lainvastaiseksi. Espoon kaupunginhallituksen enemmistö ei tyytynyt hallinto-oikeuden päätökseen vaan päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi 7.6.2023 järjestelyn lainvastaiseksi. Asemakaavasta poikkeavaa liikennejärjestelyä ei voi tehdä ilman selvitystä vaikutuksista ympäröivän alueen maankäyttöön eikä tilapäinen järjestely voi kestää viittä vuotta.

Yhteyden uudelleen avaaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Kaupunkisuunnittelukeskus on aloittanut kaavamuutoksen valmistelun.

Merkittävää asiassa on, että korkein hallinto-oikeus (KHO) teki asiasta ns. vuosikirjapäätöksen (2023:61). Vuosikirjaan valitaan ne päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

KHO:n päätös

Kunnan viranomainen oli päätöksellään sallinut yksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen ohjaamisen asemakaavassa osoitetun kevyen liikenteen väylän kautta viereiselle asuntoalueelle viiden vuoden määräajaksi. Päätöksessä oli varsinaisesti kysymys liikenneohjauslaitteen asettamista koskevasta päätöksestä, joka oli tehty edellä mainittua tarkoitusta varten. Asiassa oli ratkaistava, oliko päätöksen antamiseen ollut lainmukaisia perusteita, kun erityisesti otettiin huomioon alueen asemakaavoituksesta saatu selvitys.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että viiden vuoden määräajan tueksi ei ollut esitetty sellaisia perusteluja, joiden nojalla olisi katsottava, että päätöksessä oli tosiasiassa ollut kysymys tieliikennelaissa tarkoitetusta tilapäiseen käyttöön tarkoitetusta liikenneohjauslaitteesta. Näin pitkä määräaika olisi joka tapauksessa edellyttänyt myös selvitystä päätöksen mukaisen liikennejärjestelyn vaikutuksista ympäröivän alueen asemakaavalla ratkaistuun ja toteutuneeseen maankäyttöön. Tällaista selvitystä ei ollut päätöksentekoa varten tehty. Edellytyksiä puheena olevan liikenneohjauslaitteen asettamiselle viiden vuoden määräajaksi ei ollut.

Tieliikennelaki 71 § 1 momentti
Hallintolaki 6 § ja 45 §

KHO:n päätös: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1685955380999.html#

Tule mukaan elokuun tapahtumiin / Wellcome to events in August! 

Elokuun alussa 4.-6.8 Lukupuron niitto. Ilmoittaudu mukaan info@suurpeltoseura.fi. Voit tulla lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Seura tarjoaa virkistysjuomat ja ruoan talkoolaisille. 

Lasten kisat ovat lauantaina 12.8. klo 14–15.30 Lillhemtin puistossa.

4. Suurpelto-juoksu starttaa la 12.8. klo 11 Lillhemtin puistosta. Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään 9.8. info@suurpeltoseura.fi

Kabiksen kuntoportaiden avajaiset elokuussa. Ajankohta tiedotetaan kesällä.

Puistopiknik Espoo-päivänä 26.8. klo 14–17 Lillhemtin puisto. Musiikista vastaa MelloJam Music klo 14–16. Karaokea klo 16-17.

Wellcome to events in August! 

At the beginning of August 4.-6.8, Lukupuro mowing. Pre-register info@suurpeltoseura.fi . You are welcome for a short or longer time.  Association offers refreshments and food.  

Children’s track&field sat 12.8. at 14-15.30 in Lillhemt Park. 

The fourth Suurpelto-run starts on Sat 12.8 at 11 am from Lillhemt Park. Pre-register by 9.8. info@suurpeltoseura.fi. 

The opening event of the Fitness staircase will take place in August. The date will be announced later. 

Park picnic on Espoo Day 26.8. at 14-17 in Lillhemt Park. Live Music: MelloJam Music. Karaoke at 16-17.