ROSKATALKOOT  1.10.2022 klo 10 – 14
Siistitään Suurpelto. Kerätään roskat pois puistoista ja katujen varsilta. Roskapihdit ja -säkit saat Kynäniekanpiha 4:n kerhohuoneelta Suurista vastapäätä. Tarjolla talkoojuomaa ja pikkupurtavaa kerhohuoneella. Tervetuloa!
 
TRASH AWAY 1.10.2022 at 10 – 14
Let’s pick trash away from parks and roadsides. You get pickers and trash bags from Kynäniekanpiha 4 clubroom opposite Suuris. Snacks and refreshments are served in the clubroom. Welcome!
 
Äiti ja lapsi lähdössä keräämään roskia. Roskapäiviin osallistuu paljon hyvin eri-ikäisiä suurpeltolaisiaOlarin Hulto traktoreineen on roskapäivissä aina mukana