Kenno – onkos tämä joku mehiläispesä? Ainakin on kaikenlaista hyvää ”pörräystä” ja puuhaa ollut tässä kolmiotalossa. Olen kuullut, että ihan Suurpellon maamerkiksi pruukasivat tätä ohikulkijatkin kutsua. Minäpä tiedän kertoa, että ensin se oli nimeltään Infopaviljonki, jossa Suurpellon markkinointi Oy jakoi tietoa uudesta alueesta ihmisille.  Erityisen hienoa yhteistyötä oli, että yhtiö antoi myös seuran käyttää sitä kokouksiinsa ja asukasiltoihinsa. Järjestettiinpä siellä jonkin aikaa ohjelmallista kahvilaakin ja jopa jumpattiin yhdessä! Kukkiva Suurpelto -juhlat levittäytyivät kodikkaasti sen ympäristöön. 

Vuonna 2016 kolmiotalo nimettiin Kennoksi, kun seinään tuli väriä vaihtava kennokuvio. Ai että se näytti kauniilta illan pimetessä! Kyllä siinä vesi tirahti silmiin, kun kuultiin, että Kennosta on luovuttava. Haikeina juotiin lähtökahvit helmikuussa 2019, ja toukokuussa Kenno lähti suuren joukon seuratessa matkaamaan kohti Lahtea. Hei, hei Kenno! 

Anna B has many good memories of Kenno, the landmark of Suurpelto 

Kenno – is this some kind of a beehive? At least there has been all sorts of good “spinning” and doing in this triangular house. I have heard that this is what the passers-by called the great landmark of Suurpelto. Let me tell you that at first it was called by the name Info pavilion and the Suurpelto Marketing Ltd shared information in it about the new area to people. Many thanks to the company that the Suurpelto association was also allowed to use the building for its meetings, resident cafés and all kind of happenings – even gymnastics! In the springtime the big happening “Kukkiva Suurpelto” spread out cosily in its surroundings. 

In 2016 the Info-pavilion was renamed Kenno when a colour-changing  cell pattern assembled on the wall. Oh, how beautiful it looked at the dusk! I admit that a tear rose in my eye when I heard that the Kenno had to be given up. Goodbye coffees were drunk in February 2019, and in May Kenno left for Lahti. Bye bye Kenno! 

Kennon valoteos Kenno ja ruiskukat